SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

Egna evenemang

Egna evenemang

Här finns evenemang som tillhör vår huvudverksamhet och är normalt endast tillgängliga för föreningens medlemmar. De utgörs i första hand av VD-luncher, specialseminarium eller andra evenemang där SFF är huvudarrangör.

Speciallunch ”kort- och långsiktig analys”: Ek. dr Hanna Setterberg och Ek. dr Emma Sjöström tisdagen den 10 december 2019, kl. 12:00 - 13:30

2019-12-10

Speciallunch ”kort- och långsiktig analys”: Ek. dr Hanna Setterberg och Ek. dr Emma Sjöström tisdagen den 10 december 2019, kl. 12:00 – 13:30

Hanna Setterberg och Emma Sjöström har i en nyligen genomförd studie från SSFC (Stockholm Sustaiable Finance Center) och Swesif undersökt hur aktiemarknadens köp- och säljsida förhåller sig till långsiktig analys. Vad innebär kort respektive lång sikt? Är det olika beroende på om man är på köp- eller säljsidan? Finns det något fundamentalt motsatsförhållande mellan kort- och lång investeringshorisont? Hanna och Emma vill också ha SFF:s medlemmars syn på dessa frågor för att kunna arbeta vidare med nya näraliggande frågeställningar. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: tisdagen den 10 december 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch ”penningpolitiken i ett storbolags perspektiv”: Sven Carlsson, Ericsson tisdagen den 3 dec 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-12-03

Speciallunch ”penningpolitiken i ett storbolags perspektiv”: Sven Carlsson, Ericsson tisdagen den 3 dec 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Sven Carlsson, Head of Markets på Ericsson Treasury kommer till SFF och ger sin syn på hur man som internationellt storbolag ska förhålla sig till rådande ränteläge och kronans ständigt sjunkande värde. Vilka effekter får den bedrivna penningpolitiken på kort och lång sikt? Har politikerna lämnat över för stort ansvar till centralbankerna? Är makrofundamenta satta ur spel? Det är några av de frågor Sven kommer att ta upp i sitt anförande. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt:  Tisdagen den 3 dec 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch kryptovalutan Libra: Johan Javeus, SEB fredagen den 22 nov 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-11-22

Speciallunch kryptovalutan Libra: Johan Javeus, SEB fredagen den 22 nov 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Johan Javeus, chefsstrateg på SEB kommer till SFF och ger en beskrivning av Facebookvalutan Libra som han har specialstuderat under en tid. Vad är en Libra och hur bestäms värdet? Har en kryptovaluta som Libra förutsättningar att verkligen bli ett globalt ”oberoende” betalningsmedel? Vilka möjligheter och risker finns och hur påverkas initiativet av de senaste veckornas avhopp från medlemskretsen? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt:  fredagen den 22 nov 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch MAR och insiderinformation: Dennis Westermark, Westermark Anjou måndagen den 18 nov 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Scandic Anglais (FULLTECKNAD)

2019-11-18

Speciallunch MAR och insiderinformation: Dennis Westermark, Westermark Anjou måndagen den 18 nov 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Scandic Anglais

Dennis Westermark är affärsjurist och delägare på Advokatfirman Westermark Anjou med aktiemarknadsrätt som specialitet. Trots att bestämmelserna i MAR (marknadsmissbruksförordningen) kring insiderinformation, uppskjutet offentliggörande och rapportering till börs och FI nu har funnits i några år är fortfarande frågorna många kring hur man som bolag ska hantera dessa frågor. Dennis går igenom bestämmelserna, beslut och disciplinavgöranden av börser och FI, vedertagen praxis och vad man som bolag ska göra för att undvika misstag. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: måndagen den 18 november 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Seminarium kring MAR och finansiell rapportering: Erik Sjöman, Vinge och Nils Liliedahl, SFF i Göteborg torsdagen den 14 nov kl. 10.00-12.00 hos Solberg, Sankt Eriksgatan 6

2019-11-14

Seminarium kring MAR och finansiell rapportering: Erik Sjöman, Vinge och Nils Liliedahl, SFF i Göteborg torsdagen den 14 nov kl. 10.00-12.00 hos Solberg, Sankt Eriksgatan 6

 SIRA, Swedish Investor Relations Association, är en egen grupp inom SFF, Sveriges Finansanalytikers Förening. SIRA och SFF arrangerar i samarbete med Solberg detta kostnadsfria seminarium för våra medlemmar och deras kollegor, kunder och samarbetspartners i Göteborgsområdet.

Nils Liliedahl är Generalsekreterare på Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) och ordförande i juryn för Sveriges bästa årsredovisning. Han kommer att gå igenom iakttagelser, trender, relevant statistik och goda exempel i börsbolagens finansiella rapportering.

Erik Sjöman är affärsjurist på Vinge med aktiemarknadsrätt som specialitet. Trots att bestämmelserna i MAR kring insiderinformation, uppskjutet offentliggörande och rapportering till börs och FI nu har funnits i några år är fortfarande frågorna många kring hur man som bolag ska hantera dessa frågor. Erik går igenom bestämmelserna, beslut och disciplinavgöranden av börser och FI, vedertagen praxis och vad man som bolag ska göra för att undvika misstag.

Tidpunkt: torsdagen den 14 nov 2019, kl. 10.00-12.00

Kl. 09.45 – 10.00  Samling
Kl. 10.00 – 10.45   Nils Liliedahl, SFF, finansiell rapportering
Kl. 10.45 – 11.00   Kaffe
Kl. 11.00 – 11.45    Erik Sjöman, Vinge, MAR
Kl. 11.45 – 12.00    Avslutning

Plats: Solberg, Sankt Eriksgatan 6

Kostnad: Ingen kostnad för SFF/SIRA-medlemmar och deras gäster. Bjud gärna med en kollega, kund eller annan samarbetspartner som verkar i Göteborgsområdet.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Välkommen !

Seminarium kring MAR och finansiell rapportering i Malmö tisdagen den 12 nov kl. 14.00 – 16.00

2019-11-12

Seminarium kring MAR och finansiell rapportering: Torsten Örtengren, FNCA och Nils Liliedahl, SFF tisdagen den 12 nov kl. 14.00 – 16.00 i Malmö, Baltzargatan 16

 SIRA (Swedish Investor Relations Association) är en egen grupp inom SFF (Sveriges Finansanalytikers Förening). SIRA och SFF arrangerar detta kostnadsfria seminarium för våra medlemmar och deras kollegor, kunder och samarbetspartners i Malmöområdet.

Torsten Örtengren är specialist på aktiemarknadsrätt och partner i FNCA som för närvarande är näst största ”Certified Adviser” på First North. Trots att bestämmelserna i MAR kring insiderinformation, uppskjutet offentliggörande och rapportering till börs och FI nu har funnits i några år är fortfarande frågorna många kring hur man som bolag ska hantera dessa frågor. Torsten går igenom bestämmelserna, beslut och disciplinavgöranden av börser och FI, vedertagen praxis och vad man som bolag ska göra för att undvika misstag.

Nils Liliedahl är Generalsekreterare på Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) och ordförande i juryn för Sveriges bästa årsredovisning. Han kommer att gå igenom iakttagelser, trender, relevant statistik och goda exempel i börsbolagens finansiella rapportering.

Tidpunkt: tisdagen den 12 nov 2019, kl. 14:00 – 16.00

Kl. 14.00 – 14.15                        Samling
Kl. 14.15 – 15.00                        Nils Liliedahl, finansiell rapportering
Kl. 15.15 – 15.15                         Kaffe
Kl. 15.15 – 16.00                        Torsten Örtengren, marknadsmissbruksförordningen (MAR)

Plats: Aspekta, Baltzarsgatan 16

Kostnad: Ingen kostnad för SFF/SIRA-medlemmar och deras gäster. Bjud gärna med en kollega, kund eller annan samarbetspartner som verkar i Malmöområdet.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Välkommen !

Speciallunch ”kostnader för brottsligheten”: Mats Galvenius, Svensk Försäkring måndagen den 21 okt 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-10-21

Speciallunch ”kostnader för brottsligheten”: Mats Galvenius, Svensk Försäkring måndagen den 21 okt 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

 De direkta och indirekta kostnaderna för pågående brottslighet är svåra att överblicka. Svensk Försäkring bedriver flera projekt med syfte att minska brottligheten och men även genom att visa på vilka kostnader brottsligheten innebär för samhället. Mats Galvenius, vice VD på Svensk Försäkring, kommer till SFF och berättar om pågående initiativ, reella kostnader för både kunder och försäkringsbranschen samt givetvis vilka åtgärder som branschen tror har störst förutsättningar att lyckas. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: måndagen den 21 oktober 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

+Fler evenemang