SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

Egna evenemang

Egna evenemang

Här finns evenemang som tillhör vår huvudverksamhet och är normalt endast tillgängliga för föreningens medlemmar. De utgörs i första hand av VD-luncher, specialseminarium eller andra evenemang där SFF är huvudarrangör.

Speciallunch makro ”Ser vi en repris på 90-talskrisen?”: Robert Boije, SBAB tisdagen den 12 mars kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-03-12

Speciallunch makro ”Ser vi en repris på 90-talskrisen?”: Robert Boije, SBAB tisdagen den 12 mars kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

 Robert Boije, chefsekonom på SBAB och med ett förflutet på bland annat Riksbanken, Finansdepartementet och Finansinspektion kommer till SFF och tar upp frågan om vi håller på att göra liknande policymisstag som delvis låg till grund för 90-talskrisen? Vad händer egentligen på bostadsmarknaden? Har vi en bostadsbubbla som håller på att spricka? Hur ska man se på Riksbankens negativa reporänta och dess effekt på bostadspriserna? Bidrar Finansinspektionens makrotillsyn till en sämre fungerande bostadsmarknad? Bör fastighetsskatten höjas eller ränteavdragen slopas? Dessa frågor och många fler kommer Robert ta upp i sitt anförande. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: tisdagen den 12 mars 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

 

Speciallunch fastighetsmarknaden: Arvid Lindqvist och Jesper Greitz, Catella tisdagen den 19 feb kl. 12.00 – 13.30 på Anglais (FULLTECKNAD)

2019-02-19

Speciallunch fastighetsmarknaden: Arvid Lindqvist och Jesper Greitz, Catella tisdagen den 19 feb kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

 Hur påverkas fastighetsmarknaden av en svagare ekonomi och ett högre ränteläge? Vilka segment inom sektorn har förutsättningar att fortsatt visa god tillväxt och lönsamhet och inom vilka segment är riskerna större? Hur ser marknaden ut för olika tillgångsklasser? Arvid Lindqvist (analyschef) och Jesper Greitz på Catella kommer till SFF och beskriver deras syn på fastighetsmarknaden, bland annat utifrån dessa frågeställningar. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: tisdagen den 19 februari 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch ”det kontantfria samhället”: Anna-Lena Wretman, VD ”Swish” fredagen den 1 feb 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-02-01

Speciallunch ”det kontantfria samhället”: Anna-Lena Wretman, VD ”Swish” fredagen den 1 feb 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Anna-Lena Wretman, VD för Swish och kommer till SFF och beskriver den utveckling som gjort att Sverige är det land i världen som i högst utsträckning använder sig av elektroniska betalningslösningar. Kan vi ha ett samhälle utan kontanter och vilka problem och möjligheter innebär denna omställning. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: fredagen den 1 februari 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch ”Spänningarna mellan USA och Kina – konsekvenser för marknaderna”: Justin Gerbereux och Chris Kushlis, T. Rowe Price, tisdagen den 22 jan kl. 12.00 – 13:30 på Anglais.

2019-01-22

Speciallunch ”Spänningarna mellan USA och Kina – konsekvenser för marknaderna”: Justin Gerbereux och Chris Kushlis, T. Rowe Price, tisdagen den 22 jan kl. 12.00 – 13:30 på Anglais

Justin Gerbereux och Chris Kushlis på den amerikanska kapitalförvaltaren T. Rowe Price ger sin syn på vilka konsekvenser de ökande spänningarna mellan USA och Kina kan ge för de globala ränte- och kreditmarknaderna. Vilka effekter kan de hittills beslutade och föreslagna tullarna och handelshindren få och hur påverkas förhållandet mellan länderna av att tillväxten i den kinesiska ekonomin framöver förväntas att avta. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: tisdagen den 22 januari 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch om ”börsbubblor”: Henrik Andersson, Handelshögskolan i Stockholm onsdagen den 16 jan 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-01-16

Speciallunch om ”börsbubblor”: Henrik Andersson, Handelshögskolan i Stockholm onsdagen den 16 jan 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Henrik Andersson, lärare vid Handelshögskolan i Stockholm, bedriver ett forskningsprojekt gällande felprissättningar på finansiella marknader. Hur ska en fundamental investerare agera givet att det finns “noise traders” i marknaden som handlar till rådande kurs utan analys? Ska man verkligen handla omedelbart när en felprissättning uppstår? Felprissättningen kanske kan bli större i framtiden och därmed ge en ännu större vinst? Men å andra sidan, om inte den fundamentala investeraren handlar på tillgänglig information, då kommer börsbubblor i förlängningen att bli både större och mer långvariga innan de så småningom spricker under stort tumult. Kanske är det rätt naturligt att börsbubblor uppstår? Dessa frågor kommer Henrik att belysa i sitt anförande och han är också intresserad av era åsikter gällande felprissättningar, korrigeringar och börsbubblor.

Tidpunkt: onsdagen den 16 januari 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

SFF-lunch om ”Tillsynens roll på hållbarhetsarbetet”: Erik Thedéen, Generaldirektör, Finansinspektionen fredagen den 7 dec kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2018-12-07

SFF-lunch om ”Tillsynens roll på hållbarhetsarbetet”: Erik Thedéen, Generaldirektör, Finansinspektionen fredagen den 7 dec kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Hållbarhetsfrågorna får en allt större betydelse på finansmarknaderna, inte minst genom ökad reglering för tillsynsobjekten. Hur ska tillsynsmyndigheter som Finansinspektionen bedriva denna tillsyn effektivt och hur ska man själv som organisation förhålla sig till hållbarhetsområdet. Finansinspektionens Generaldirektör Erik Thedéen kommer till SFF och ger sin syn på dessa frågeställningar.

Tidpunkt: fredagen den 7 december 2018, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch ”Trading Surveillance”: Gustav Liljekvist, Nasdaq måndagen den 26 nov kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2018-11-26

Speciallunch ”Trading Surveillance”: Gustav Liljekvist, Nasdaq måndagen den 26 nov kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Gustav Liljekvist är chef för handelsövervakningen på Nasdaq i Norden och han kommer till SFF för att berätta hur övervakningen av handeln går till på börsen. Hur fungerar varningssystemen med syfte att hitta ovanliga och kanske olagliga handelsmönster? Hur utnyttjas möjligheterna till maskininlärning och vad är tillåtet och vad är inte tillåtet? Hur sker bevakningen av så kallad insiderinformation och hur sker samarbetet med myndigheter som Finansinspektionen och ekobrottsmyndigheten i samband med potentiella lagöverträdelser? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: måndagen den 26 nov 2018, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

+Fler evenemang