SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

Egna evenemang

Egna evenemang

Här finns evenemang som tillhör vår huvudverksamhet och är normalt endast tillgängliga för föreningens medlemmar. De utgörs i första hand av VD-luncher, specialseminarium eller andra evenemang där SFF är huvudarrangör.

Speciallunch ”hållbarhet och kreditvärdering”: Andreas Kindahl, Standard & Poor’s torsdagen den 20 feb, 2020 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2020-02-20

Speciallunch ”hållbarhet och kreditvärdering”: Andreas Kindahl, Standard & Poor’s torsdagen den 20 feb, 2020 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

S&P Global Ratings (tidigare Standard & Poor’s) har utvecklat metoder för att införliva och tydliggöra hållbarhetsfrågor (ESG) i sin kreditvärdering samt utvecklat en separat ESG-bedömning för att hjälpa investerare inkorporera hållbarhetsaspekter i sina beslut. Andreas Kindahl, Senior analytiker kommer till SFF och beskriver hur S&P tar ESG i beaktande i sina bedömningar. Hur påverkas företags kreditvärdighet?  Vilka risker finns inom hållbarhetsområdet som påverkar kreditbetyget – men även vilka möjligheter? Vilka ESG-faktorer ryms utanför kreditbetygets ramar och hur kan de beaktas? Varför talar marknaden bara om gröna obligationer – och inte om hur gröna de är? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: torsdagen den 20 februari 2020, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch ”EU och hållbar finansiering”: Marie Baumgarts, SEB tisdagen den 4 februari 2020, 12:00 - 13:30 på Anglais

2020-02-04

Speciallunch ”EU och hållbar finansiering”: Marie Baumgarts, SEB tisdagen den 4 februari 2020, 12:00 – 13:30 på Anglais

Marie Baumgarts är hållbarhetschef på SEB och ledamot i den tekniska expertgruppen för hållbar finansiering som EU-kommissionen står bakom. Kommissionen genomför ett antal projekt med syfte att skapa hållbar tillväxt och en övergång till en koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi. En viktig del i detta arbete har bedrivits under det senaste året i den tekniska expertgruppen som tagit fram konkreta förslag inom områdena taxonomier, benchmarks, gröna obligationer och extern rapportering. Marie kommer att beskriva EU:s arbete inom hållbar finans, gruppens arbete, de mest aktuella diskussionsämnena och hennes bild av vad vi kan förvänta oss i närtid kring krav och önskemål inom området. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: tisdagen den 4 februari 2020, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch ”klimatriskernas betydelse för tillgångsvärdet”: Daniel Asplund, Alecta onsdagen den 15 januari 2020, kl. 12:00 - 13:30 (FULLTECKNAD)

2020-01-15

Speciallunch ”klimatriskernas betydelse för tillgångsvärdet”: Daniel Asplund, Alecta onsdagen den 15 januari 2020, kl. 12:00 – 13:30

Alecta stresstestar sin portfölj bland annat utifrån klimatrisker. Daniel Asplund, riskchef på Alecta kommer till SFF och beskriver deras metod för att utvärdera klimatrisker på tillgångssidan. Frågor som Daniel kommer belysa gäller bl.a.  Vilka klimatrisker är väsentligast? Går det att kvantifiera och analysera klimatriskerna tillräckligt noggrant och inom alla tillgångsslag? Datakvalitet och metoder, Alectas erfarenheter från arbetet med Klimatrapporten. Klimatriskernas effekter på tillgångsvärdet vid ett 2 respektive 1,5-graders scenario. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: onsdagen den 15 januari 2020, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch ”kort- och långsiktig analys”: Ek. dr Hanna Setterberg och Ek. dr Emma Sjöström tisdagen den 10 december 2019, kl. 12:00 - 13:30

2019-12-10

Speciallunch ”kort- och långsiktig analys”: Ek. dr Hanna Setterberg och Ek. dr Emma Sjöström tisdagen den 10 december 2019, kl. 12:00 – 13:30

Hanna Setterberg och Emma Sjöström har i en nyligen genomförd studie från SSFC (Stockholm Sustaiable Finance Center) och Swesif undersökt hur aktiemarknadens köp- och säljsida förhåller sig till långsiktig analys. Vad innebär kort respektive lång sikt? Är det olika beroende på om man är på köp- eller säljsidan? Finns det något fundamentalt motsatsförhållande mellan kort- och lång investeringshorisont? Hanna och Emma vill också ha SFF:s medlemmars syn på dessa frågor för att kunna arbeta vidare med nya näraliggande frågeställningar. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: tisdagen den 10 december 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch ”penningpolitiken i ett storbolags perspektiv”: Sven Carlsson, Ericsson tisdagen den 3 dec 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-12-03

Speciallunch ”penningpolitiken i ett storbolags perspektiv”: Sven Carlsson, Ericsson tisdagen den 3 dec 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Sven Carlsson, Head of Markets på Ericsson Treasury kommer till SFF och ger sin syn på hur man som internationellt storbolag ska förhålla sig till rådande ränteläge och kronans ständigt sjunkande värde. Vilka effekter får den bedrivna penningpolitiken på kort och lång sikt? Har politikerna lämnat över för stort ansvar till centralbankerna? Är makrofundamenta satta ur spel? Det är några av de frågor Sven kommer att ta upp i sitt anförande. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt:  Tisdagen den 3 dec 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch kryptovalutan Libra: Johan Javeus, SEB fredagen den 22 nov 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-11-22

Speciallunch kryptovalutan Libra: Johan Javeus, SEB fredagen den 22 nov 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Johan Javeus, chefsstrateg på SEB kommer till SFF och ger en beskrivning av Facebookvalutan Libra som han har specialstuderat under en tid. Vad är en Libra och hur bestäms värdet? Har en kryptovaluta som Libra förutsättningar att verkligen bli ett globalt ”oberoende” betalningsmedel? Vilka möjligheter och risker finns och hur påverkas initiativet av de senaste veckornas avhopp från medlemskretsen? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt:  fredagen den 22 nov 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch MAR och insiderinformation: Dennis Westermark, Westermark Anjou måndagen den 18 nov 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Scandic Anglais (FULLTECKNAD)

2019-11-18

Speciallunch MAR och insiderinformation: Dennis Westermark, Westermark Anjou måndagen den 18 nov 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Scandic Anglais

Dennis Westermark är affärsjurist och delägare på Advokatfirman Westermark Anjou med aktiemarknadsrätt som specialitet. Trots att bestämmelserna i MAR (marknadsmissbruksförordningen) kring insiderinformation, uppskjutet offentliggörande och rapportering till börs och FI nu har funnits i några år är fortfarande frågorna många kring hur man som bolag ska hantera dessa frågor. Dennis går igenom bestämmelserna, beslut och disciplinavgöranden av börser och FI, vedertagen praxis och vad man som bolag ska göra för att undvika misstag. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: måndagen den 18 november 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

+Fler evenemang