SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

Egna evenemang

Egna evenemang

Här finns evenemang som tillhör vår huvudverksamhet och är normalt endast tillgängliga för föreningens medlemmar. De utgörs i första hand av VD-luncher, specialseminarium eller andra evenemang där SFF är huvudarrangör.

SFF-uppdatering maj 2020

2020-09-06

SFF-uppdatering maj 2020

Självklart påverkas SFF av rådande läge där kontakter i större grupper i praktiken är omöjligt. Vi hann dock med fyra nästan helt fulltecknade luncher under januari och februari innan krisen slog till. Alla planerade luncher under mars till juni har nu skjutits upp till hösten med förhoppning om att verksamheten då ska kunna tas upp igen, åtminstone i något mindre skala. Om det sedan är möjligt återstår att se men vi vill hela tiden vara redo att kunna dra igång när möjlighet ges. Tyvärr är ju en stor del av SFF:s verksamhet kopplat just till det personliga mötet, men vi får löpande utvärdera och kanske omvärdera hur vi ska gå vidare i denna fråga.

Vår hemsida har inte ändrats på över tio år och måste av både tekniska och utseendemässiga skäl stöpas om. Ett arbete som för övrigt passar utmärkt att genomföras i nuvarande läge.

EFFAS – den europeiska finansanalytikerföreningen
SFF är som många vet medlemmar i EFFAS och deras web-baserade hållbarhetsutbildning (CESGA) har lockat en hel del SFF-medlemmar under året. Det går nu också att skriva själva examen framför egen dator vilket gör det möjligt att fortsätta att bedriva verksamheten på ett bra sätt. Inom kort kommer en separat inbjudan till nästa omgång av CESGA-utbildningen med planerad tentamensdag den 13 nov 2020.

Inte oväntat beslöt EFFAS styrelse att ställa in den populära sommarskolan som skulle gått av stapeln i Paris i början av juli. De arbetar dock redan nu med att få till ett bra arrangemang 2021. SFF har under många år varit en av de deltagarmässigt största föreningarna men i år får vi hålla oss hemma.

EFFAS är också medarrangör till två web-baserade EFRAG-seminarium som sker under maj månad. Den 19 maj fokuserar man på utformningen av resultaträkningen och kassaflödesanalysen och den 26 maj tar man upp frågan kring KPI:er och jämförelsestörande poster. SFF:s förre ordförande Peter Malmqvist är för övrigt paneldeltagare i det första seminariet. Anmälan kan ske via denna
länk.

Företagsvärdering, analys och nyckeltal 2021
Det är också tid för oss att uppdatera vår värderingsbok. Arbetet fortskrider enligt plan och förhoppningen är att vi ska ha en ny bok klar under hösten. Vi har ju i de senaste upplagorna haft ett aktualitetskapitel men av förståeliga skäl är det svårt att skriva det under brinnande kris. På något sätt kommer säkert balansräkningens betydelse att aktualiseras. I vilken form får vi se när krutröken lagt sig men kommentarer kring den är säkerligen att förvänta. Annars har fastighetsavsnittet fått sig en upplyftning och hållbarhetsrekommendationen kommer att ändra karaktär. Hållbarhetsområdet är ju för övrigt under stor förändring, inte minst genom de projekt som EU-kommissionen driver inom hållbar finansiering och rapportering.

Allt gott önskar SFF:s generalsekreterare Nisse Liliedahl

PS. Märk väl att jag inte nämnt “ordet” en enda gång…

 

Speciallunch ”Penningtvätt”: Martin Andersson, Oliver Wyman måndagen den 20 aug 2020, 12:00 - 13:30 på Anglais och i realtid via internet

2020-08-20

Speciallunch ”Penningtvätt”: Martin Andersson, Oliver Wyman måndagen den 20 aug 2020, 12:00 – 13:30 på Anglais och i realtid via internet

Martin Andersson, partner på Oliver Wyman och före detta generaldirektör på Finansinspektionen, har tagit fram en rapport i samarbete med bankföreningen om vad som kan göras för att motverka penningtvätt och annan finansiell brottslighet. Martin kommer att ge en bakgrund kring begreppet penningtvätt och en nulägesbeskrivning. Han kommer beskriva de svåraste frågorna som måste åtgärdas i närtid och presentera sitt förslag på vad som borde göras för att komma till rätta med problemet på lång sikt. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: onsdagen den 20 augusti 2020, kl. 12:00 – 13:30. Via internet börjar presentationen först kl. 12.30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23. Presentationen kommer också kunna följas i realtid via internet. Till följd av rådande läge så kommer antalet platser vara färre än vanligt på Anglais med gles sittning.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se. Meddela om ni önskar följa presentationen på Anglais med lunch eller via internet. Även de som vill följa presentationen via internet ska anmäla sig för att erhålla erforderlig länk.

Speciallunch ”Penningtvätt”: Martin Andersson, Oliver Wyman måndagen den 20 aug 2020, 12:00 – 13:30 på Anglais och i realtid via internet

Martin Andersson, partner på Oliver Wyman och före detta generaldirektör på Finansinspektionen, har tagit fram en rapport i samarbete med bankföreningen om vad som kan göras för att motverka penningtvätt och annan finansiell brottslighet. Martin kommer att ge en bakgrund kring begreppet penningtvätt och en nulägesbeskrivning. Han kommer beskriva de svåraste frågorna som måste åtgärdas i närtid och presentera sitt förslag på vad som borde göras för att komma till rätta med problemet på lång sikt. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: onsdagen den 20 augusti 2020, kl. 12:00 – 13:30. Via internet börjar presentationen först kl. 12.30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23. Presentationen kommer också kunna följas i realtid via internet. Till följd av rådande läge så kommer antalet platser vara färre än vanligt på Anglais med gles sittning.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se. Meddela om ni önskar följa presentationen på Anglais med lunch eller via internet. Även de som vill följa presentationen via internet ska anmäla sig för att erhålla erforderlig länk.

Speciallunch ”Penningtvätt”: Martin Andersson, Oliver Wyman måndagen den 30 mars 2020, 12:00 - 13:30 på Anglais (Inställd - uppskjuten till senare tillfälle)

2020-05-25

Speciallunch ”Penningtvätt”: Martin Andersson, Oliver Wyman måndagen den 30 mars 2020, 12:00 – 13:30 på Anglais

Martin Andersson, partner på Oliver Wyman och före detta generaldirektör på Finansinspektionen, har tagit fram en rapport i samarbete med bankföreningen om vad som kan göras för att motverka penningtvätt och annan finansiell brottslighet. Martin kommer att ge en bakgrund kring begreppet penningtvätt och en nulägesbeskrivning. Han kommer beskriva de svåraste frågorna som måste åtgärdas i närtid och presentera sitt förslag på vad som borde göras för att komma till rätta med problemet på lång sikt. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: måndagen den 30 mars 2020, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch ”Stabilitetsrisker i kommersiella fastigheter” Anders Kvist, Finansinspektionen tisdagen den 3 mars, 2020 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2020-03-03

Speciallunch ”Stabilitetsrisker i kommersiella fastigheter” Anders Kvist, Finansinspektionen tisdagen den 3 mars, 2020 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Anders Kvist är senior rådgivare till Finansinspektionens Generaldirektör Erik Thedéen och jobbar bl a med frågor som rör kopplingen mellan kommersiella fastigheter och risker för finansiell stabilitet. Under senare år har FI haft dessa risker under lupp och genomfört stresstester. FI har också agerat genom att nyligen införa högre kapitalkrav på bankernas fastighetsutlåning. Anders kommer till SFF och ger FI:s aktuella syn på riskerna på den kommersiella fastighetsmarknaden, det rådande räntelägets betydelse och hur det påverkar FI:s inställning till bankernas exponering. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: tisdagen den 3 mars 2020, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

 

Speciallunch ”hållbarhet och kreditvärdering”: Andreas Kindahl, Standard & Poor’s torsdagen den 20 feb, 2020 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2020-02-20

Speciallunch ”hållbarhet och kreditvärdering”: Andreas Kindahl, Standard & Poor’s torsdagen den 20 feb, 2020 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

S&P Global Ratings (tidigare Standard & Poor’s) har utvecklat metoder för att införliva och tydliggöra hållbarhetsfrågor (ESG) i sin kreditvärdering samt utvecklat en separat ESG-bedömning för att hjälpa investerare inkorporera hållbarhetsaspekter i sina beslut. Andreas Kindahl, Senior analytiker kommer till SFF och beskriver hur S&P tar ESG i beaktande i sina bedömningar. Hur påverkas företags kreditvärdighet?  Vilka risker finns inom hållbarhetsområdet som påverkar kreditbetyget – men även vilka möjligheter? Vilka ESG-faktorer ryms utanför kreditbetygets ramar och hur kan de beaktas? Varför talar marknaden bara om gröna obligationer – och inte om hur gröna de är? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: torsdagen den 20 februari 2020, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch ”EU och hållbar finansiering”: Marie Baumgarts, SEB tisdagen den 4 februari 2020, 12:00 - 13:30 på Anglais

2020-02-04

Speciallunch ”EU och hållbar finansiering”: Marie Baumgarts, SEB tisdagen den 4 februari 2020, 12:00 – 13:30 på Anglais

Marie Baumgarts är hållbarhetschef på SEB och ledamot i den tekniska expertgruppen för hållbar finansiering som EU-kommissionen står bakom. Kommissionen genomför ett antal projekt med syfte att skapa hållbar tillväxt och en övergång till en koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi. En viktig del i detta arbete har bedrivits under det senaste året i den tekniska expertgruppen som tagit fram konkreta förslag inom områdena taxonomier, benchmarks, gröna obligationer och extern rapportering. Marie kommer att beskriva EU:s arbete inom hållbar finans, gruppens arbete, de mest aktuella diskussionsämnena och hennes bild av vad vi kan förvänta oss i närtid kring krav och önskemål inom området. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: tisdagen den 4 februari 2020, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch ”klimatriskernas betydelse för tillgångsvärdet”: Daniel Asplund, Alecta onsdagen den 15 januari 2020, kl. 12:00 - 13:30 (FULLTECKNAD)

2020-01-15

Speciallunch ”klimatriskernas betydelse för tillgångsvärdet”: Daniel Asplund, Alecta onsdagen den 15 januari 2020, kl. 12:00 – 13:30

Alecta stresstestar sin portfölj bland annat utifrån klimatrisker. Daniel Asplund, riskchef på Alecta kommer till SFF och beskriver deras metod för att utvärdera klimatrisker på tillgångssidan. Frågor som Daniel kommer belysa gäller bl.a.  Vilka klimatrisker är väsentligast? Går det att kvantifiera och analysera klimatriskerna tillräckligt noggrant och inom alla tillgångsslag? Datakvalitet och metoder, Alectas erfarenheter från arbetet med Klimatrapporten. Klimatriskernas effekter på tillgångsvärdet vid ett 2 respektive 1,5-graders scenario. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: onsdagen den 15 januari 2020, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

+Fler evenemang