SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

Egna evenemang

Egna evenemang

Här finns evenemang som tillhör vår huvudverksamhet och är normalt endast tillgängliga för föreningens medlemmar. De utgörs i första hand av VD-luncher, specialseminarium eller andra evenemang där SFF är huvudarrangör.

Speciallunch ”hållbarhet och sociala obligationer”: Johan Oljeqvist, VD Fryshuset den 4 juni kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-06-04

Speciallunch ”hållbarhet och sociala obligationer”: Johan Oljeqvist, VD Fryshuset den 4 juni kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Johan Oljeqvist, VD på Fryshuset kommer till SFF och beskriver hur Fryshuset tänker när det gäller långsiktig finansiering och sociala obligationer. Förutom mer tekniska frågor som risker, prissättning och potentiella investerare kommer han också ta upp de ”sociala” vinster som kan komma hela samhället till del genom detta i Sverige nya finansierings- och investeringsalternativ. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt:  tisdagen den 4 juni 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch ”penningpolitik i svårbedömd konjunktur”: Kerstin Hallsten, chefsekonom på Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna  måndagen den 20 maj kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-05-20

Speciallunch ”penningpolitik i svårbedömd konjunktur”: Kerstin Hallsten, chefsekonom på Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna  måndagen den 20 maj kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Kerstin Hallsten kommer till SFF och ger sin syn på rådande penningpolitik i ljuset av befintliga ekonomiska risker och en allmänt sett svag tillväxttakt i ekonomin. Är vi eventuellt på väg in i en lågkonjunktur? Är inflationsmålet relevant? Hur påverkar den svaga kronan och befintlig löneökningstakt den svenska konkurrenskraften? Hur ska externa risker såsom handelskrig, brexit och instabilitet i tillväxtländer beaktas?  Dessa frågor och flera andra kommer Kerstin ta upp i sitt anförande. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: måndagen den 20 maj 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

SFF-lunch: Vice riksbankschef Henry Ohlsson måndagen den 13 maj 2019 kl. 12.00 - 13.30 på Anglais

2019-05-13

SFF-lunch: Vice riksbankschef Henry Ohlsson måndagen den 13 maj 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Vice riksbankchef Henry Ohlsson kommer till SFF och berättar om varför centralbanker intresserar sig för den underliggande inflationen och hur den kan mätas. Vidare diskuterar han utmaningen med att beskriva de olika faktorer som ligger bakom inflationen utan att det skapar otydlighet kring målet för penningpolitiken. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: måndagen den 13 maj 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

SFF-lunch om konsumentbeteende i finansiella situationer: Jeanette Hauff, Handelshögskolan i Göteborg onsdagen den 24 april 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-04-24

SFF-lunch om konsumentbeteende i finansiella situationer: Jeanette Hauff, Handelshögskolan i Göteborg onsdagen den 24 april 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Jeanette Hauff har en lång erfarenhet inom kapitalförvaltning, bland annat som VD för Skandia Fonder, innan hon påbörjade sin akademiska karriär. 2014 doktorerade hon med avhandlingen “konsumentbeteende i finansiella situationer”. Sedan dess har hon fortsatt med forskning inom beteendevetenskap och finans. Hur beter sig konsumenter i finansiella valsituationer?  Hur påverkas de finansiella besluten av mjuka variabler som att bygga en historia kring den aktuella investeringsstrategin? Vilken roll spelar varumärkena och investeringsalternativets ursprungsland? Och varför byter vi inte bank oftare än vi gör? Dessa frågor och många fler kommer Jeanette att ta upp i sitt anförande. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: onsdagen den 24 april 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch ”Reflektioner kring valberedningarnas arbete”: Lennart Francke, måndagen den 8 april kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-04-08

Speciallunch ”Reflektioner kring valberedningarnas arbete”: Lennart Francke, måndagen den 8 april kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

 Lennart Francke har lång erfarenhet från ledande befattningar i finansmarknaden, bland annat kreditchef och CFO i Handelsbanken, senior advisor i Oliver Wyman, styrelseledamot i SBAB och Head of Group Finance i Swedbank. För närvarande sitter han i ett tiotal svenska börsbolags valberedningar och med den erfarenheten i ryggen kommer han till SFF och ger sin syn på de trender som för närvarande gäller i valberedningsarbetet i Sverige. Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? Hur ska arbetet bedrivas och hur bör man på ett tillförlitligt sätt tillvarata samtliga ägares intressen? Tid till frågor kommer att finnas

Tidpunkt: måndagen den 8 april 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch internationell skatteplanering och hållbarhet: Björn Nordgren, PwC, fredagen den 22 mars 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-03-22

Speciallunch internationell skatteplanering och hållbarhet: Björn Nordgren, PwC, fredagen den 22 mars 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Björn Nordgren, skatteexpert på PwC har arbetat med internationella skattefrågor i mer än 30 år. Han kommer till SFF och beskriver utvecklingen inom området som aktualiserades för några år sedan då OECD initierade begreppet BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. Ett initiativ med syfte att stävja aggressiv skatteplanering mellan länder där vinster flyttas till skattemässigt gynnsammare platser. Det leder inte bara till lägre skatteuttag, men kanske framför allt att skatten inte betalas där verksamheten bedrivs eller värde skapas. Det gör skattefrågan till en betydande ekonomisk angelägenhet men den är inte minst viktig ur hållbarhetssynpunkt. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: fredagen den 22 mars 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch makro ”Ser vi en repris på 90-talskrisen?”: Robert Boije, SBAB tisdagen den 12 mars kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-03-12

Speciallunch makro ”Ser vi en repris på 90-talskrisen?”: Robert Boije, SBAB tisdagen den 12 mars kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

 Robert Boije, chefsekonom på SBAB och med ett förflutet på bland annat Riksbanken, Finansdepartementet och Finansinspektion kommer till SFF och tar upp frågan om vi håller på att göra liknande policymisstag som delvis låg till grund för 90-talskrisen? Vad händer egentligen på bostadsmarknaden? Har vi en bostadsbubbla som håller på att spricka? Hur ska man se på Riksbankens negativa reporänta och dess effekt på bostadspriserna? Bidrar Finansinspektionens makrotillsyn till en sämre fungerande bostadsmarknad? Bör fastighetsskatten höjas eller ränteavdragen slopas? Dessa frågor och många fler kommer Robert ta upp i sitt anförande. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: tisdagen den 12 mars 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

 

+Fler evenemang