SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

Egna evenemang

Egna evenemang

Här finns evenemang som tillhör vår huvudverksamhet och är normalt endast tillgängliga för föreningens medlemmar. De utgörs i första hand av VD-luncher, specialseminarium eller andra evenemang där SFF är huvudarrangör.

Speciallunch ”Penningtvätt”: Martin Andersson, Oliver Wyman måndagen den 30 mars 2020, 12:00 - 13:30 på Anglais (Inställd - uppskjuten till senare tillfälle)

2020-05-25

Speciallunch ”Penningtvätt”: Martin Andersson, Oliver Wyman måndagen den 30 mars 2020, 12:00 – 13:30 på Anglais

Martin Andersson, partner på Oliver Wyman och före detta generaldirektör på Finansinspektionen, har tagit fram en rapport i samarbete med bankföreningen om vad som kan göras för att motverka penningtvätt och annan finansiell brottslighet. Martin kommer att ge en bakgrund kring begreppet penningtvätt och en nulägesbeskrivning. Han kommer beskriva de svåraste frågorna som måste åtgärdas i närtid och presentera sitt förslag på vad som borde göras för att komma till rätta med problemet på lång sikt. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: måndagen den 30 mars 2020, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch ”Stabilitetsrisker i kommersiella fastigheter” Anders Kvist, Finansinspektionen tisdagen den 3 mars, 2020 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2020-03-03

Speciallunch ”Stabilitetsrisker i kommersiella fastigheter” Anders Kvist, Finansinspektionen tisdagen den 3 mars, 2020 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Anders Kvist är senior rådgivare till Finansinspektionens Generaldirektör Erik Thedéen och jobbar bl a med frågor som rör kopplingen mellan kommersiella fastigheter och risker för finansiell stabilitet. Under senare år har FI haft dessa risker under lupp och genomfört stresstester. FI har också agerat genom att nyligen införa högre kapitalkrav på bankernas fastighetsutlåning. Anders kommer till SFF och ger FI:s aktuella syn på riskerna på den kommersiella fastighetsmarknaden, det rådande räntelägets betydelse och hur det påverkar FI:s inställning till bankernas exponering. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: tisdagen den 3 mars 2020, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

 

Speciallunch ”hållbarhet och kreditvärdering”: Andreas Kindahl, Standard & Poor’s torsdagen den 20 feb, 2020 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2020-02-20

Speciallunch ”hållbarhet och kreditvärdering”: Andreas Kindahl, Standard & Poor’s torsdagen den 20 feb, 2020 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

S&P Global Ratings (tidigare Standard & Poor’s) har utvecklat metoder för att införliva och tydliggöra hållbarhetsfrågor (ESG) i sin kreditvärdering samt utvecklat en separat ESG-bedömning för att hjälpa investerare inkorporera hållbarhetsaspekter i sina beslut. Andreas Kindahl, Senior analytiker kommer till SFF och beskriver hur S&P tar ESG i beaktande i sina bedömningar. Hur påverkas företags kreditvärdighet?  Vilka risker finns inom hållbarhetsområdet som påverkar kreditbetyget – men även vilka möjligheter? Vilka ESG-faktorer ryms utanför kreditbetygets ramar och hur kan de beaktas? Varför talar marknaden bara om gröna obligationer – och inte om hur gröna de är? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: torsdagen den 20 februari 2020, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch ”EU och hållbar finansiering”: Marie Baumgarts, SEB tisdagen den 4 februari 2020, 12:00 - 13:30 på Anglais

2020-02-04

Speciallunch ”EU och hållbar finansiering”: Marie Baumgarts, SEB tisdagen den 4 februari 2020, 12:00 – 13:30 på Anglais

Marie Baumgarts är hållbarhetschef på SEB och ledamot i den tekniska expertgruppen för hållbar finansiering som EU-kommissionen står bakom. Kommissionen genomför ett antal projekt med syfte att skapa hållbar tillväxt och en övergång till en koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi. En viktig del i detta arbete har bedrivits under det senaste året i den tekniska expertgruppen som tagit fram konkreta förslag inom områdena taxonomier, benchmarks, gröna obligationer och extern rapportering. Marie kommer att beskriva EU:s arbete inom hållbar finans, gruppens arbete, de mest aktuella diskussionsämnena och hennes bild av vad vi kan förvänta oss i närtid kring krav och önskemål inom området. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: tisdagen den 4 februari 2020, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch ”klimatriskernas betydelse för tillgångsvärdet”: Daniel Asplund, Alecta onsdagen den 15 januari 2020, kl. 12:00 - 13:30 (FULLTECKNAD)

2020-01-15

Speciallunch ”klimatriskernas betydelse för tillgångsvärdet”: Daniel Asplund, Alecta onsdagen den 15 januari 2020, kl. 12:00 – 13:30

Alecta stresstestar sin portfölj bland annat utifrån klimatrisker. Daniel Asplund, riskchef på Alecta kommer till SFF och beskriver deras metod för att utvärdera klimatrisker på tillgångssidan. Frågor som Daniel kommer belysa gäller bl.a.  Vilka klimatrisker är väsentligast? Går det att kvantifiera och analysera klimatriskerna tillräckligt noggrant och inom alla tillgångsslag? Datakvalitet och metoder, Alectas erfarenheter från arbetet med Klimatrapporten. Klimatriskernas effekter på tillgångsvärdet vid ett 2 respektive 1,5-graders scenario. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: onsdagen den 15 januari 2020, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch ”kort- och långsiktig analys”: Ek. dr Hanna Setterberg och Ek. dr Emma Sjöström tisdagen den 10 december 2019, kl. 12:00 - 13:30

2019-12-10

Speciallunch ”kort- och långsiktig analys”: Ek. dr Hanna Setterberg och Ek. dr Emma Sjöström tisdagen den 10 december 2019, kl. 12:00 – 13:30

Hanna Setterberg och Emma Sjöström har i en nyligen genomförd studie från SSFC (Stockholm Sustaiable Finance Center) och Swesif undersökt hur aktiemarknadens köp- och säljsida förhåller sig till långsiktig analys. Vad innebär kort respektive lång sikt? Är det olika beroende på om man är på köp- eller säljsidan? Finns det något fundamentalt motsatsförhållande mellan kort- och lång investeringshorisont? Hanna och Emma vill också ha SFF:s medlemmars syn på dessa frågor för att kunna arbeta vidare med nya näraliggande frågeställningar. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: tisdagen den 10 december 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch ”penningpolitiken i ett storbolags perspektiv”: Sven Carlsson, Ericsson tisdagen den 3 dec 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-12-03

Speciallunch ”penningpolitiken i ett storbolags perspektiv”: Sven Carlsson, Ericsson tisdagen den 3 dec 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Sven Carlsson, Head of Markets på Ericsson Treasury kommer till SFF och ger sin syn på hur man som internationellt storbolag ska förhålla sig till rådande ränteläge och kronans ständigt sjunkande värde. Vilka effekter får den bedrivna penningpolitiken på kort och lång sikt? Har politikerna lämnat över för stort ansvar till centralbankerna? Är makrofundamenta satta ur spel? Det är några av de frågor Sven kommer att ta upp i sitt anförande. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt:  Tisdagen den 3 dec 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

+Fler evenemang