SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

Egna evenemang

Egna evenemang

Här finns evenemang som tillhör vår huvudverksamhet och är normalt endast tillgängliga för föreningens medlemmar. De utgörs i första hand av VD-luncher, specialseminarium eller andra evenemang där SFF är huvudarrangör.

Speciallunch Riksgäldens gröna obligation: Skuldchef Anna Sjulander och projektledare Anna Olofsson tisdagen den 10 nov kl. 12.00 – 13.30 på Anglais (kl. 12.30 via Internet)

2020-11-10


Riksgälden gav i september 2020 ut sin första gröna obligation. Skuldchef Anna Sjulander och projektansvarig Anna Olofsson kommer till SFF och beskriver processen, intresset och gjorda erfarenheter samt hur de avser att arbeta vidare med denna typ av instrument. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: tisdagen den 10 november 2020, kl. 12:00 – 13:30. Via internet börjar presentationen först kl. 12.30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23. Presentationen kommer också kunna följas i realtid via internet. Till följd av rådande läge så kommer antalet platser vara färre än vanligt på Anglais med gles sittning.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se. Meddela om ni önskar följa presentationen på Anglais med lunch eller via internet. Även de som vill följa presentationen via internet ska anmäla sig för att erhålla erforderlig länk.

SFF-lunch: Är ESG ratings hållbara? Per Törnqvist, Danske Bank, torsdagen den 22 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais (kl. 12.30 – 13.30 via internet)

2020-10-22

Per Törnqvist, Head of Group Ratings, på Danske Bank kommer till SFF och ger sin syn på den rating som bedrivs inom hållbarhetsområdet. Vad skiljer jämfört med vanlig kredit-rating? Vilka särskilda problem finns inom hållbarhetsområdet. Vad kan göras för att utveckla hållbarhetsratingen så att den närmar sig de önskvärda kvalitetskraven?  Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: torsdagen den 22 oktober 2020, kl. 12:00 – 13:30. Via internet börjar presentationen först kl. 12.30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23. Presentationen kommer också kunna följas i realtid via internet. Till följd av rådande läge så kommer antalet platser vara färre än vanligt på Anglais med gles sittning.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se. Meddela om ni önskar följa presentationen på Anglais med lunch eller via internet. Även de som vill följa presentationen via internet ska anmäla sig för att erhålla erforderlig länk.

SFF-lunch: Är nuvarande avkastningskrav ett hinder mot ekonomisk utveckling, Thomas Franzén, tisdagen den 13 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais (kl. 12.30 – 13.30 via internet)

2020-10-13

Den före detta riksgäldsdirektören och vice riksbankschefen Thomas Franzén kommer till SFF ger sin syn på företagens ”höga” avkastningskrav och dess följdeffekter i en lågräntemiljö? Hur fungerar egentligen transmissionsmekanismen? Hur påverkas investeringar och sysselsättning?  Hur kan företagens avkastningskrav och det allmänna ränteläget gå åt olika håll? Tid till frågor finns.

Tidpunkt: Tisdagen den 13 okt 2020, kl. 12:00 – 13:30. 

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23. Till följd av rådande läge så kommer antalet platser vara färre än vanligt på Anglais med gles sittning. Presentationen kommer också kunna följas i realtid via internet. 

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den i första hand öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan:kansliet@finansanalytiker.se. Meddela om ni önskar följa presentationen på Anglais med lunch eller via internet. Även de som vill följa presentationen via internet ska anmäla sig för att erhålla erforderlig länk.

Speciallunch Sveriges bästa årsredovisning: Nils Liliedahl, juryns ordförande torsdagen den 8 oktober kl. 12.00 – 13.30

2020-10-08

Speciallunch Sveriges bästa årsredovisning: Nils Liliedahl, juryns ordförande torsdagen den 8 oktober kl. 12.00 – 13.30

Nils Liliedahl är Generalsekreterare på Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) och ordförande i juryn för Sveriges bästa årsredovisning. Han kommer att gå igenom iakttagelser, trender, relevant statistik och goda exempel i börsbolagens finansiella rapportering. Sveriges bästa årsredovisning är en tävling som pågått i över 50 år med SFF, Far, Nasdaq Stockholm och Sveriges Kommunikatörer som initiativtagare. I samband med lunchen kan det bli diplomutdelning till berörda pristagare och relevanta intervjuer med bolag och övriga juryledamöter Annica Gerentz, Anders Haskel och Pontus Herin.

Igår den 9 september presenterades också vilka bolag som nominerats i varje klass. Vinnarna kommer i år offentliggöras via pressmeddelande den 29 sep. DE nominerade är i Large Cap: Atrium Ljungberg, SCA och Trelleborg.  I Mid Cap: AddNode, Instalco och Scandi Standard samt I Small Cap: Concordia, Projektengagemangoch Rottneros.

Tidpunkt: Torsdagen den 8 okt 2020, kl. 12:00 – 13:30. Eventuellt även via internet.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23. Till följd av rådande läge så kommer antalet platser vara färre än vanligt på Anglais med gles sittning. Presentationen kommer eventuellt också kunna följas i realtid via internet. Meddela gärna intresse för att följa lunchen via internet. I så fall börjar presentationen först kl. 12.30.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den i första hand öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se.

Faktormodeller, värdering och Fama & French: Andreas Johansson, HHS i Stockholm, tisdagen den 22 sep kl. 12.00 – 13.30 på Anglais (kl. 12.30 – 13.30 via internet)

2020-09-22

Faktormodeller, värdering och Fama & French: Andreas Johansson, HHS i Stockholm, tisdagen den 22 sep kl. 12.00 – 13.30 på Anglais (kl. 12.30 – 13.30 via internet)

Andreas Johansson, Handelshögskolan i Stockholm kommer till SFF och ger en praktisk genomgång av hur faktormodeller kan användas för att hitta den “perfekta” portföljen. Faktormodeller har blivit det nya heta inom fondindustrin, där “smart-beta” strategier nu anses vara ett bättre alternativ till ett klassiskt indexsparande. Stämmer detta? Är CAPM irrelevant? Hur kan vi utvärdera olika riskfaktorer såsom storlek, värde, och momentum? Om faktormodeller fungerar, hur kan vi implementera dem i praktiken? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: tisdagen den 22 september 2020, kl. 12:00 – 13:30. Via internet börjar presentationen först kl. 12.30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23. Presentationen kommer också kunna följas i realtid via internet. Till följd av rådande läge så kommer antalet platser vara färre än vanligt på Anglais med gles sittning.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se. Meddela om ni önskar följa presentationen på Anglais med lunch eller via internet. Även de som vill följa presentationen via internet ska anmäla sig för att erhålla erforderlig länk.

Speciallunch: Behavioral economics – pandemi, ekonomi och marknad: Lars-Erik Boström, tisdagen den 8 september kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2020-09-08

Speciallunch: Behavioral economics – pandemi, ekonomi och marknad: Lars-Erik Boström, tisdagen den 8 september kl. 12.00 – 13.30 på Anglais och i realtid via internet

 Lars-Erik Boström, finanskonsult och författare till boken Börsens Psykologi har i många år studerat finansiell psykologi och marknadsbeteenden. Vi är mitt inne i en pandemi, har det påverkat vår syn på finansiella marknader? Kommer vi att se bestående förändringar i hur investerare agerar? Hur är det med marknadscykler – finns de inte längre? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: tisdagen den 8 september 2020, kl. 12:00 – 13:30. Via internet börjar presentationen först kl. 12.30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23. Presentationen kommer också kunna följas i realtid via internet. Till följd av rådande läge så kommer antalet platser vara färre än vanligt på Anglais med gles sittning.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se. Meddela om ni önskar följa presentationen på Anglais med lunch eller via internet. Även de som vill följa presentationen via internet ska anmäla sig för att erhålla erforderlig länk.

Speciallunch ”Penningtvätt”: Martin Andersson, Oliver Wyman torsdagen den 20 aug 2020, 12:00 - 13:30 på Anglais och i realtid via internet

2020-08-20

Speciallunch ”Penningtvätt”: Martin Andersson, Oliver Wyman torsdagen den 20 aug 2020, 12:00 – 13:30 på Anglais och i realtid via internet

Martin Andersson, partner på Oliver Wyman och före detta generaldirektör på Finansinspektionen, har tagit fram en rapport i samarbete med bankföreningen om vad som kan göras för att motverka penningtvätt och annan finansiell brottslighet. Martin kommer att ge en bakgrund kring begreppet penningtvätt och en nulägesbeskrivning. Han kommer beskriva de svåraste frågorna som måste åtgärdas i närtid och presentera sitt förslag på vad som borde göras för att komma till rätta med problemet på lång sikt. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: torsdagen den 20 augusti 2020, kl. 12:00 – 13:30. Via internet börjar presentationen först kl. 12.30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23. Presentationen kommer också kunna följas i realtid via internet. Till följd av rådande läge så kommer antalet platser vara färre än vanligt på Anglais med gles sittning.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se. Meddela om ni önskar följa presentationen på Anglais med lunch eller via internet. Även de som vill följa presentationen via internet ska anmäla sig för att erhålla erforderlig länk.

+Fler evenemang