SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

Egna evenemang

Egna evenemang

Här finns evenemang som tillhör vår huvudverksamhet och är normalt endast tillgängliga för föreningens medlemmar. De utgörs i första hand av VD-luncher, specialseminarium eller andra evenemang där SFF är huvudarrangör.

Speciallunch ”Behövs nya IFRS 16 - Leasing?”: Peter Malmqvist, redovisningsspecialist fredagen den 20 september 2019, kl. 12:00 - 13:30

2019-09-20

Speciallunch ”Behövs nya IFRS 16 – Leasing?”: Peter Malmqvist, redovisningsspecialist fredagen den 20 september 2019, kl. 12:00 – 13:30

Standarden IFRS 16 (Leasingavtal) som behandlar långsiktiga hyreskontrakt trädde ikraft den 1 jan 2019. Införandet har kastat om redovisningen ordentligt i många börsbolag. EBITDA-marginaler, kassaflöden och skuldsättning har kraftigt påverkats vilket skapat förvirring för många analytiker och förvaltare. Peter Malmqvist, tidigare ordförande i SFF och medlem i IASB:s analytikergrupp CMAC, ger sin bild av standardens effekter och hur den påverkar viktiga parametrar vid värderingen.

Tidpunkt: fredagen den 20 sep 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Speciallunch ”Att arbeta som VD i olika ägarformer”. Bengt Baron måndagen den 2 sep kl. 12.00 – 13.20 på Anglais

2019-09-02

Speciallunch ”Att arbeta som VD i olika ägarformer”. Bengt Baron måndagen den 2 sep 2019 kl. 12.00 – 13.20 på Anglais

Bengt Baron har en lång erfarenhet av chefsroller under olika ägarformer och i olika kulturer, bland annat som VD för Cloetta och Vin& Sprit. Han har också arbetat i ett flertal stora amerikanska multinationella bolag och är numer aktiv i styrelserna för Aarhuskarlshamn, Thule och Enzymatica. Bengt kommer att delge sina tankar kring att vara chef i olika ägarformer och vilka egenskaper som han tycker krävs i de olika rollerna. Han kommer även beskriva de väsentligaste erfarenheterna som han tagit med sig in i styrelsearbetet. Tid tillfrågor kommer finnas.

Tidpunkt: måndagen den 2 sep 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch om Kina och handelskonflikten: Frédéric Cho onsdagen den 21 augusti kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-08-21

Speciallunch om Kina och handelskonflikten: Frédéric Cho onsdagen den 21 augusti kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Frédéric Cho är fristående Kinarådgivare och den ende i Norden som jobbat med alla delar av den kinesiska finanssektorn men även inom ”life science” och media. Han kommer att ge sin bild av den pågående handelskonflikten mellan Kina och USA och vilka effekter den kan få på den globala ekonomin. Han kommer även ta upp andra frågeställningar som är kopplade till Kina inom områdena investeringar, klimat och energi, demokrati och utrikespolitik. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: onsdagen den 21 aug 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch ”hållbarhet och sociala obligationer”: Johan Oljeqvist, VD Fryshuset den 4 juni kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-06-04

Speciallunch ”hållbarhet och sociala obligationer”: Johan Oljeqvist, VD Fryshuset den 4 juni kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Johan Oljeqvist, VD på Fryshuset kommer till SFF och beskriver hur Fryshuset tänker när det gäller långsiktig finansiering och sociala obligationer. Förutom mer tekniska frågor som risker, prissättning och potentiella investerare kommer han också ta upp de ”sociala” vinster som kan komma hela samhället till del genom detta i Sverige nya finansierings- och investeringsalternativ. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt:  tisdagen den 4 juni 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch ”penningpolitik i svårbedömd konjunktur”: Kerstin Hallsten, chefsekonom på Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna  måndagen den 20 maj kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-05-20

Speciallunch ”penningpolitik i svårbedömd konjunktur”: Kerstin Hallsten, chefsekonom på Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna  måndagen den 20 maj kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Kerstin Hallsten kommer till SFF och ger sin syn på rådande penningpolitik i ljuset av befintliga ekonomiska risker och en allmänt sett svag tillväxttakt i ekonomin. Är vi eventuellt på väg in i en lågkonjunktur? Är inflationsmålet relevant? Hur påverkar den svaga kronan och befintlig löneökningstakt den svenska konkurrenskraften? Hur ska externa risker såsom handelskrig, brexit och instabilitet i tillväxtländer beaktas?  Dessa frågor och flera andra kommer Kerstin ta upp i sitt anförande. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: måndagen den 20 maj 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

SFF-lunch: Vice riksbankschef Henry Ohlsson måndagen den 13 maj 2019 kl. 12.00 - 13.30 på Anglais

2019-05-13

SFF-lunch: Vice riksbankschef Henry Ohlsson måndagen den 13 maj 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Vice riksbankchef Henry Ohlsson kommer till SFF och berättar om varför centralbanker intresserar sig för den underliggande inflationen och hur den kan mätas. Vidare diskuterar han utmaningen med att beskriva de olika faktorer som ligger bakom inflationen utan att det skapar otydlighet kring målet för penningpolitiken. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: måndagen den 13 maj 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

SFF-lunch om konsumentbeteende i finansiella situationer: Jeanette Hauff, Handelshögskolan i Göteborg onsdagen den 24 april 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-04-24

SFF-lunch om konsumentbeteende i finansiella situationer: Jeanette Hauff, Handelshögskolan i Göteborg onsdagen den 24 april 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Jeanette Hauff har en lång erfarenhet inom kapitalförvaltning, bland annat som VD för Skandia Fonder, innan hon påbörjade sin akademiska karriär. 2014 doktorerade hon med avhandlingen “konsumentbeteende i finansiella situationer”. Sedan dess har hon fortsatt med forskning inom beteendevetenskap och finans. Hur beter sig konsumenter i finansiella valsituationer?  Hur påverkas de finansiella besluten av mjuka variabler som att bygga en historia kring den aktuella investeringsstrategin? Vilken roll spelar varumärkena och investeringsalternativets ursprungsland? Och varför byter vi inte bank oftare än vi gör? Dessa frågor och många fler kommer Jeanette att ta upp i sitt anförande. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: onsdagen den 24 april 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

+Fler evenemang