SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

Egna evenemang

Egna evenemang

Här finns evenemang som tillhör vår huvudverksamhet och är normalt endast tillgängliga för föreningens medlemmar. De utgörs i första hand av VD-luncher, specialseminarium eller andra evenemang där SFF är huvudarrangör.

SFF-lunch: Vice riksbankschef Henry Ohlsson måndagen den 13 maj 2019 kl. 12.00 - 13.30 på Anglais

2019-05-13

SFF-lunch: Vice riksbankschef Henry Ohlsson måndagen den 13 maj 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Vice riksbankchef Henry Ohlsson kommer till SFF och berättar om varför centralbanker intresserar sig för den underliggande inflationen och hur den kan mätas. Vidare diskuterar han utmaningen med att beskriva de olika faktorer som ligger bakom inflationen utan att det skapar otydlighet kring målet för penningpolitiken. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: måndagen den 13 maj 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

SFF-lunch om konsumentbeteende i finansiella situationer: Jeanette Hauff, Handelshögskolan i Göteborg onsdagen den 24 april 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-04-24

SFF-lunch om konsumentbeteende i finansiella situationer: Jeanette Hauff, Handelshögskolan i Göteborg onsdagen den 24 april 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Jeanette Hauff har en lång erfarenhet inom kapitalförvaltning, bland annat som VD för Skandia Fonder, innan hon påbörjade sin akademiska karriär. 2014 doktorerade hon med avhandlingen “konsumentbeteende i finansiella situationer”. Sedan dess har hon fortsatt med forskning inom beteendevetenskap och finans. Hur beter sig konsumenter i finansiella valsituationer?  Hur påverkas de finansiella besluten av mjuka variabler som att bygga en historia kring den aktuella investeringsstrategin? Vilken roll spelar varumärkena och investeringsalternativets ursprungsland? Och varför byter vi inte bank oftare än vi gör? Dessa frågor och många fler kommer Jeanette att ta upp i sitt anförande. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: onsdagen den 24 april 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch ”Reflektioner kring valberedningarnas arbete”: Lennart Francke, måndagen den 8 april kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-04-08

Speciallunch ”Reflektioner kring valberedningarnas arbete”: Lennart Francke, måndagen den 8 april kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

 Lennart Francke har lång erfarenhet från ledande befattningar i finansmarknaden, bland annat kreditchef och CFO i Handelsbanken, senior advisor i Oliver Wyman, styrelseledamot i SBAB och Head of Group Finance i Swedbank. För närvarande sitter han i ett tiotal svenska börsbolags valberedningar och med den erfarenheten i ryggen kommer han till SFF och ger sin syn på de trender som för närvarande gäller i valberedningsarbetet i Sverige. Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? Hur ska arbetet bedrivas och hur bör man på ett tillförlitligt sätt tillvarata samtliga ägares intressen? Tid till frågor kommer att finnas

Tidpunkt: måndagen den 8 april 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch internationell skatteplanering och hållbarhet: Björn Nordgren, PwC, fredagen den 22 mars 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-03-22

Speciallunch internationell skatteplanering och hållbarhet: Björn Nordgren, PwC, fredagen den 22 mars 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Björn Nordgren, skatteexpert på PwC har arbetat med internationella skattefrågor i mer än 30 år. Han kommer till SFF och beskriver utvecklingen inom området som aktualiserades för några år sedan då OECD initierade begreppet BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. Ett initiativ med syfte att stävja aggressiv skatteplanering mellan länder där vinster flyttas till skattemässigt gynnsammare platser. Det leder inte bara till lägre skatteuttag, men kanske framför allt att skatten inte betalas där verksamheten bedrivs eller värde skapas. Det gör skattefrågan till en betydande ekonomisk angelägenhet men den är inte minst viktig ur hållbarhetssynpunkt. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: fredagen den 22 mars 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch makro ”Ser vi en repris på 90-talskrisen?”: Robert Boije, SBAB tisdagen den 12 mars kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-03-12

Speciallunch makro ”Ser vi en repris på 90-talskrisen?”: Robert Boije, SBAB tisdagen den 12 mars kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

 Robert Boije, chefsekonom på SBAB och med ett förflutet på bland annat Riksbanken, Finansdepartementet och Finansinspektion kommer till SFF och tar upp frågan om vi håller på att göra liknande policymisstag som delvis låg till grund för 90-talskrisen? Vad händer egentligen på bostadsmarknaden? Har vi en bostadsbubbla som håller på att spricka? Hur ska man se på Riksbankens negativa reporänta och dess effekt på bostadspriserna? Bidrar Finansinspektionens makrotillsyn till en sämre fungerande bostadsmarknad? Bör fastighetsskatten höjas eller ränteavdragen slopas? Dessa frågor och många fler kommer Robert ta upp i sitt anförande. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: tisdagen den 12 mars 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

 

Speciallunch fastighetsmarknaden: Arvid Lindqvist och Jesper Greitz, Catella tisdagen den 19 feb kl. 12.00 – 13.30 på Anglais (FULLTECKNAD)

2019-02-19

Speciallunch fastighetsmarknaden: Arvid Lindqvist och Jesper Greitz, Catella tisdagen den 19 feb kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

 Hur påverkas fastighetsmarknaden av en svagare ekonomi och ett högre ränteläge? Vilka segment inom sektorn har förutsättningar att fortsatt visa god tillväxt och lönsamhet och inom vilka segment är riskerna större? Hur ser marknaden ut för olika tillgångsklasser? Arvid Lindqvist (analyschef) och Jesper Greitz på Catella kommer till SFF och beskriver deras syn på fastighetsmarknaden, bland annat utifrån dessa frågeställningar. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: tisdagen den 19 februari 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch ”det kontantfria samhället”: Anna-Lena Wretman, VD ”Swish” fredagen den 1 feb 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-02-01

Speciallunch ”det kontantfria samhället”: Anna-Lena Wretman, VD ”Swish” fredagen den 1 feb 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Anna-Lena Wretman, VD för Swish och kommer till SFF och beskriver den utveckling som gjort att Sverige är det land i världen som i högst utsträckning använder sig av elektroniska betalningslösningar. Kan vi ha ett samhälle utan kontanter och vilka problem och möjligheter innebär denna omställning. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: fredagen den 1 februari 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

+Fler evenemang