SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

Grupper

En viss del av SFF:s aktviteter bedrivs genom de grupper som är indelade i vissa specialområden. För närvarnade finns det fyra aktiva grupper: företagsvärdring, kreditmarknad, corporate responsibility och GIPS. Se under respektive flik för mer information.

Företagsvärderingsgruppen

Företagsvärderingsgruppen

Gruppen diskuterar aktuella värderingsproblem och är ansvarig för nyckeltals- och värderingsavsnitten i “Finansanalytikernas rekommendationer”.

Läs mer

Hållbarhetsgruppen

Hållbarhetsgruppen

Hållbarhetsgruppen diskuterar och planerar aktiviteter och utbildningar inom miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och korruption.

Läs mer

Kreditmarknadsgruppen

Kreditmarknadsgruppen

Gruppen diskuterar frågeställningar och planerar evenemang kopplade till kreditmarknaden.

Läs mer

GIPS-gruppen

GIPS-gruppen

GIPS är en global, frivillig standard för avkastningsredovisning.

Läs mer

SIRA

SIRA

SIRA representerar personer som arbetar med investerarrelationer.

Läs mer

Riskgruppen

Riskgruppen

Risk-gruppen behandlar riskrelaterade frågeställningar som uppkommer i samband med förvaltning och positionstagning.

Läs mer