SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

Hållbarhetsgruppen

Hållbarhet

Bland våra medlemmar efterfrågas allt mer kunskap inom hållbarhet och ansvarsfulla investeringar. Vår hållbarhetsgrupp arbetar och bevakar utvecklingen för dessa frågor och arrangerar löpande bl a lunchmöten, kurser, seminarier och andra evenemang. Målet är att våra medlemmar erbjuds utbildning och erforderlig kunskap inom området. Hållbarhetsgruppen ansvarar även för framtagandet av SFF:s hållbarhetsrekommendation vars syfte är ge enkla och tydliga riktlinjer för bolag avseende kommunikation kring hållbarhet. Gruppen fungerar även som remissinstans inom relaterade regleringar.

Kontakta gärna oss om du har frågor eller vill att vi ska anordna eller belysa någon hållbarhetsfråga.

Gruppens medlemmar

Johan Broström, Ordförande
Ceres Advisors AB
johan@johbro.se

Tommy Borglund, ledamot
Hallvarsson & Halvarsson
tommy.borglund@halvarsson.se

Erik Eidolf, ledamot
Nordkinn Asset Management
eei@nordkinnam.se

Karin Reuterskiöld, ledamot
Danske Bank
karin.reuterskiold@danskebank.se

Viveka Hirdman-Ryrberg, ledamot
Investor AB
viveka.hirdman-ryrberg@investorab.com

Cecilia Ketels, ledamot
Axfood AB
cecilia.ketels@axfood.se