SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

Företagsvärderingsgruppen

Företagsvärderingsgruppen

Gruppen skriver, sammanställer och uppdaterar “Finansanalytikernas rekommendationer”. Boken är ett hjälpmedel för finansanalytiker genom att den beskriver och diskuterar nyckeltal, begrepp och värderingsfrågor. Den första rekommendationen (vinst per aktie) gjordes redan 1972 och sedan dess har gruppen varit ansvarig för utgivningen av boken. Gruppen diskuterar även regelverken för noterade bolag, ofta redovisningsregler, och hur de påverkar analytikernas arbete. Vid behov arrangeras även luncher och utbildningar med inriktning på företagsvärderingsfrågor.

Gruppens medlemmar

Lars Söderfjell, ordförande
lars.soderfjell@gmail.com

Peter Malmqvist, ledamot
Malmqvist EQR AB och ordförande SFF
Hasseluddsvägen 188
132 39 Stockholm
073-443 92 46
peter.malmqvist@eqr.se

Niclas Höglund, ledamot
Nordea AB
Smålandsgatan 17
105 71  Stockholm
073-867 41 86
niclas.hoglund@nordea.se

Peter Lundblad, ledamot
PricewaterhouseCoopers
Torsgatan 21
113 21 Stockholm
08-555 330 00
peter.lundblad@se.pwc.com

Viking Kjellström, ledamot
Handelsbanken
Blasieholmstorg 11
106 70  Stockholm
vikj01@handelsbanken.se

Nils Liliedahl, ledamot
SFF
Box 5216
102 45 Stockholm
0708-11 34 75
nils@finansanalytiker.se