SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

Performance-gruppen

Performance-gruppen träffas en till två gånger per år och diskuterar avskastningsberäkningar, regelverk och andra performance-relaterade frågeställningar för kapitalförvaltare.

Gruppens medlemmar

Micael Halldelius, Ordförande
SEB
micael.halldelius@seb.se

Jonas Arsjö, ledamot
SPK
jonas.arsjo@spk.se

Palle Dahlström, ledamot
SPP Fonder AB
palle.dahlstrom@sppfonder.se

Helena Frykehag, ledamot
Catella Fondförvaltning AB
helena.eriksson@catella.se

Claes Nordengren, ledamot
Första AP fonden
claes.nordengren@ap1.se

Henrik Tell, ledamot
Effektiv Förmögenhetsförvaltning
henrik.tell@effektivff.se

Sven Höglund, ledamot
KPMG
sven.hoglund@kpmg.se

Fredrik Pettersson, ledamot
Fondbolagens Förening
fredrik.pettersson@fondbolagen.se