SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

Kreditmarknadsgruppen

Kreditmarknadsgruppen

Gruppens diskuterar och analyserar aktuella frågeställningar som är specifika för kreditmarknaden och arrangerar luncher och utbildningar vid behov. Gruppen är även ansvarig för att SFF:s rekommendation avseende företagsobligationer som för första gången publicerades i 2013 års utgåva av “Företagsvärdering, analys och nyckeltal – Finansanalytikernas rekommendationer 2018”.

Gruppens medlemmar

Per Åkerlind, ordförande
AB Svensk Exportkredit
peaa@sek.se

Louis Landeman, ledamot
Danske Bank
llan@danskebank.se

Johanna Larsson, ledamot
Örebro kommun
johanna.larsson@orebro.se

Anders Ljungqvist, ledamot
Nordea
anders.ljungqvist@nordea.com

Kjell Nordin, ledamot
kjellandersnordin@gmail.com

Greger Wahlstedt, ledamot
greger.wahlstedt@bahnhof.se