SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

Kreditmarknadsgruppen

Kreditmarknadsgruppen

Gruppens diskuterar och analyserar aktuella frågeställningar som är specifika för kreditmarknaden och arrangerar luncher och utbildningar vid behov. Gruppen är även ansvarig för att SFF:s rekommendation avseende företagsobligationer som för första gången publicerades i “Finansanalytikernas rekommendationer 2013”.

Gruppens medlemmar

Per Åkerlind, ordförande
AB Svensk Exportkredit
Box 194
101 23 Stockholm
08-613 83 00
peaa@sek.se

Louis Landeman, Ledamot
Danske Bank
Norrmalmstorg 1
103 92  Stockholm
llan@danskebank.se

Johanna Larsson
Kommuninvest i Sverige AB
Box 124
701 42 Örebro
johanna.larsson@kommuninvest.se

Kjell Nordin, ledamot
kjellandersnordin@gmail.com

Greger Wahlstedt, ledamot
greger.wahlstedt@bahnhof.se