SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

Riskgruppen

Riskgruppen

Risk-gruppen behandlar i första hand olika riskrelaterade kvantitativa frågeställningar som uppkommer i samband med förvaltning och positionstagning.

Gruppens medlemmar:

Ola Björkmo, ordförande
VD, portföljförvaltare
QQM Fund Management AB
ola.bjorkmo@qqm.se

Lisa Palmgren, ledamot
Länsförsäkringar
lisa.palmgren@lansforsakringar.se

Håkan Thorsell, ledamot
hakan.thorsell@helgas.se

Rafet Eriskin, ledamot
Fjärde AP-fonden
rafet.eriskin@ap4.se

Magnus Kottenauer, ledamot
RPM Risk & Porfolio Management
magnus.kottenauer@rpm.se

Jonas Gudmundsson, ledamot
Swimbird
jonas@swimbird.se

Eric Sandström, ledamot
Handelsbanken
ersa09@handelsbanken.se