SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

Riskgruppen

Riskgruppen

Risk-gruppen behandlar i första hand olika riskrelaterade kvantitativa frågeställningar som uppkommer i samband med förvaltning och positionstagning.

Gruppens medlemmar:

Ola Björkmo, ordförande
VD, portföljförvaltare
QQM Fund Management AB
ola.bjorkmo@qqm.se

Jerk Matero, ledamot
Nordea AB
jerk.matero@nordea.se

Lisa Palmgren, ledamot
Senior Risk Analyst
Länsförsäkringar
lisa.palmgren@lansforsakringar.se

Håkan Thorsell, ledamot
hakan.thorsell@helgas.se

Rafet Eriskin, ledamot
Fjärde Ap-fonden, ledamot
rafet.eriskin@ap4.se

Magnus Kottenauer, ledamot
RPM Risk & Porfolio Management
magnus.kottenauer@rpm.se