SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

Riskgruppen

Riskgruppen

Risk-gruppen är en ny grupp inom SFF som startade sin verksamhet 2013. Gruppen behandlar i första hand olika riskrelaterade kvantitativa frågeställningar som uppkommer i samband med förvaltning och positionstagning.

Gruppens medlemmar:

Ola Björkmo, ordförande
VD, portföljförvaltare
QQM Fund Management AB
ola.bjorkmo@qqm.se

Jerk Matero, ledamot
Nordea AB
jerk.matero@nordea.se

Mats Ohlson, ledamot
mats.o.ohlson@gmail.com

Lisa Palmgren, ledamot
Senior Risk Analyst
Länsförsäkringar
Lisa.Palmgren@lansforsakringar.se

Håkan Thorsell, ledamot
hakan.thorsell@helgas.se