SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

Aktuellt

Aktuellt

Här nedan finner du våra nyheter sedan ett tag tillbaka.

Finforum 2016 med "Bästa redovisning 2015"

2016-11-23

Finforum 2016

Under Finforumdagen den 22 nov 2016 presenterades vinnarna i 2015 år tävling “Bästa redovisning”

Large Cap: Castellum

Mid Cap: Hoist Finance

Small Cap: Swedol

Här finner ni årets broschyr “Bästa redovisning 2015

 

 

 

 

Kallelse till Årsmöte i SFF den 20 okt 2016 kl. 16.00 - 17.00

2016-09-29

Årsmöte 2016

Sveriges Finansanalytikers Förening

Tidpunkt: torsdagen den 20 oktober 2016, kl. 16:00 – 17:00

 

Lokal: Nybrogatan 34, plan 2

Förslag till dagordning:

 

§  1  Årsmötets öppnande

§  2  Val av mötesordförande

§  3  Val av mötessekreterare

§  4  Val av två justeringspersoner

§  5  Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

§  6  Fastställande av dagordning

§  7  Framläggande av årsredovisning i SFF samt SFSAB (2015/2016)

§  8  Revisorernas berättelse

§  9  Fastställande av resultat- och balansräkning i SFF och SFSAB (2015/2016)

§10  Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

§11  Beslut om medlems- och serviceavgift för året 2016/2017

§12  Val av styrelse och dess ordförande

§13  Val av revisorer

§14  Val av valberedning

§15  Övriga frågor

§16  Avslutande

 

Nominering nyval styrelseledamöter:

- Ann-Sofi Jönsson

- Elisabeth Adebäck

 

Förslag till omval av revisor SFF och SFSAB:

- Hummelkläppen i Stockholm AB, Ingrid Svedin

Förslag till omval av lekmannarevisor i SFF:

- P.O Öst

Fullständiga redovisningshandlingar finns tillgängliga via följande länkar Årsredovisning SFSAB och Årsredovisning SFF eller kan beställas via SFF:s kansli (nils@finansanalytiker.se).

Stockholm den 26 september 2016

SFF:s ordförande Peter Malmqvist om att det aldrig har varit svårare att jobba på kapitalmarknaden - ”Ta med en icke-medlem på en SFF-lunch i vår"

2016-03-21

 

SFF:s ordförande Peter Malmqvist om att det aldrig har varit svårare att jobba på kapitalmarknaden”Ta med en icke-medlem på en SFF-lunch i vår” 

Jag vet inte om det är en fördel eller belastning att ha upplevt både femhundra procents styrränta och minus en halv procent, men det var lättare att vara analytiker med femhundra procent. Då visste alla att räntan måste ner. Frågan var bara när. Idag, däremot, tror många på ultralåga räntor under lång tid framöver. Det strular till värderingsmodellerna.

Förr i tiden fanns ingen insiderlagstiftning. Att punktmarkera VD, marknadschefer och andra viktiga personer var därför en självklar placeringsstrategi. Dessutom var årets enda delårsrapport lövtunn och prognosjämförelser helt okända. Delårsvinsten var därtill mer en indikation på utvecklingen, tills dess att årsredovisningen damp ner i april. Då fick vi detaljerna. Och i maj gick alla på bolagsstämmorna för att få höra VD prata om starten på året. Då var det lätt för analytikern att skjuta till mervärde.

Förr i tiden steg huspriserna i takt med inflationen. Det var enkelt. Idag stiger de långt mycket mer än inflationen. Inte så enkelt. Förr i tiden var det lastbilar, tidningspapper och telefonväxlar som byggde värden. Idag är det ”internet of things” och spelbolag som skapar värden, och det långt innan någon sett en enda vinstkrona.  Och nog var det lättare förr när Kina var en miljard utfattiga Maoister. Idag är de 1,2 miljarder kommunistiska kapitalister och är motorn i världsekonomin.

Det har aldrig varit svårare att jobba på kapitalmarknaden. Därför är vi i styrelsen inte nöjda med att föreningen inte växer. Det är visserligen inte nödvändigt, för pengar har vi och det är fullt på de flesta aktiviteterna. Dessutom är vi en av de största föreningarna i Europa. Men vi vet också att det finns många fler än våra drygt tusen medlemmar som behöver det vi har att erbjuda – kontakter, kunskapsspridning och koll på nya trender.

Fram till midsommar gör vi därför en reklamkampanj med syfte att öka medlemsantalet något, men på vårt eget sätt och med luncherna i fokus. Som medlem har du därför möjlighet att kostnadsfritt ta med en icke-medlem för att visa vårt erbjudande – och vi lovar att inte mailbomba personen efteråt.

Följande specialluncher är inplanerade under våren 2016, alla kl. 12.00 – 13.30 på Anglais – beakta att ändringar kan komma att ske. Inbjudningarna går som vanligt ut cirka en månad innan respektive lunch.

  • Förvaltning: Alexander Ineichen den 21 april
  • Private Equity: Fredrik Strömholm och Sören Mellstig den 25 april
  • Kommunikation och 5G: Peter Persson, Ericsson den 10 maj
  • Förvaltning: Gustav Karner, Nobelstiftelsen den 20 maj
  • Finansiell rapportering: BlackRock den 24 maj
  • Redovisning intäkter: Mikael Scheja (PwC) och Susanne Nordh (Atlas) den 3 juni

Ta chansen att få föreningen att växa!

Peter Malmqvist
Ordförande

God jul och gott nytt år

2015-12-16

SFF önskar alla medlemmar en god jul och ett gott nytt år !

Trelleborg, Haldex och Rottneros prisas för bästa redovisning

2015-11-25

Priserna för Bästa Redovisningen delades ut i samband med Finforums årliga seminarium på onsdagen. Trelleborg, Haldex och Rottneros presterade de bästa årsredovisningarna bland de noterade bolagen 2014.

Vinnare i klassen Large Cap är Trelleborg som enligt juryn har lyckats prestera en jämn och mycket bra årsredovisning utan några egentliga dalar. Trelleborg är ett föredöme för alla med ambition att lyfta sin information till en ny nivå.
- Ett mål var att gå tillbaka till den grundläggande beskrivning av bolaget och det var roligt att det uppmärksammades, säger Karin Larsson VP Media Relations Trelleborg

Vinnare i klassen Mid Cap är Haldex, som har gjort en genomgående intressant årsredovisning, rakt på sak och utan överdrifter eller onödiga floskler. En mycket värdig segrare enligt juryn.
- Vi är stolta såklart över det här priset det är ett bevis på det stora jobb vi lagt ner, Catharina Paulcén, Senior Vice President, Corporate Communications Haldex.

Vinnare i klassen Small Cap är Rottneros, som har gjort en årsredovisning med kortfattade och välskrivna texter, relevanta bildval och diagram liksom pedagogiska illustrationer. En årsredovisning som skulle klara sig mycket väl i klasserna för större bolag enligt juryn.

- Utmärkelsen är en tydlig kvalitetsmärkning av vår årsredovisning som vi såklart är mycket stolta över. Vi driver ett förbättringsprogram för att utveckla vår externa kommunikation. Priset ser vi som ett kvitto på att våra ansträngningar har gett resultat, säger Krister Lindgren, CFO på Rottneros.

Tävlingen Bästa Redovisningen arrangeras varje år i syfte att stimulera företag att förbättra och utveckla sin externa kommunikation. Juryn har i år sammanträtt för femtionde gången och har bedömt samtliga årsredovisningar från svenska aktiebolag noterade på Nasdaq Stockholm på listorna stora bolag (Large Cap), medelstora bolag (Mid Cap) och små bolag (Small Cap).

Juryn har som grund för sin bedömning bland annat utgått från såväl djupgående och relevanta finansiella fakta som tydlighet, transparens, disposition, pedagogik, och utformning. De bolag som prisas för 2014 års redovisning har alla på olika sätt lyckats både beskriva sin verksamhet som också påvisat risker och möjligheter i allt från skatter och kassaflöden till hållbarhetsfrågor.

Juryn har letts av Nils Liliedahl från Sveriges Finansanalytikers Förening som ordförande, och övriga ledamöter har varit Anders Haskel, fristående analytiker och journalist, Pontus Herin, journalist och Annica Gerentz, kommunikationsdirektör Södra.

Arrangörer för Finforum och priset Bästa Redovisningen är Nasdaq, Sveriges Finansanalytikers Förening, FAR och Sveriges Kommunikatörer.

För mer information kontakta:
Nils Liliedahl, Generalsekreterare SFF på nils@finansanalytiker.se eller 0708113475

Broschyren Bästa redovisning 2014

Kallelse till SFF:s årsmöte 2015 den 13 oktober kl. 16.00 - 17.00 med redovisningshandlingar

2015-09-21

Årsmöte 2015

Sveriges Finansanalytikers Förening

 Tidpunkt: Tisdagen den 13 oktober 2015, kl. 16:00 – 17:00

 Lokal: Nybrogatan 34, plan 2

 

Förslag till dagordning:

§  1  Årsmötets öppnande

§  2  Val av mötesordförande

§  3  Val av mötessekreterare

§  4  Val av två justeringspersoner

§  5  Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

§  6  Fastställande av dagordning

§  7  Framläggande av årsredovisning i SFF samt SFSAB

§  8  Revisorernas berättelse

§  9  Fastställande av resultat- och balansräkning i SFF och SFSAB

§10  Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

§11  Beslut om medlems- och serviceavgift för året 2015/2016

§12  Val av styrelse och dess ordförande

§13  Val av revisorer

§14  Val av valberedning

§15  Övriga frågor

§16  Avslutande

 

Nominering nyval styrelseledamöter:

- Per Åkerlind

- Omid Ghanei

Förslag till omval av revisor SFF och SFSAB:

- Hummelkläppen i Stockholm AB, Ingrid Svedin

Förslag till omval av lekmannarevisor i SFF:

- P.O. Öst

Fullständiga redovisningshandlingar finns tillgängliga på SFF:s kansli via nils@finansanalytiker.se samt under nyheter på http://www.finansanalytiker.se. Årsredovisning SFSAB och årsredovisning för SFF.

 

Stockholm den 16 september 2015

Sammandrag av SFF:s lunch med Michael Treschow, ordförande i Unilever den 14 april 2014

2015-04-20

 

”Om styrelsen bara får välja en enda sak så är det att se till att ha rätt vd.”

På en lunch exklusivt för SFF:s medlemmar berättade Michael Treschow, ordförande för den brittiskt-nederländska konsumentvarujätten Unilever, om sin syn på hur man tillsätter en styrelse, varför den inte bör överstiga tolv ledamöter, vad man pratar om på anglosaxiska bolagsstämmor och varför det var rätt för Unilever att slopa två kvartalsrapporter.  

 Som tidigare ordförande för Sveriges största teknikbolag Ericsson, och nuvarande ordförande för Unilever, ett bolag med 175 000 anställda i 180 länder och en omsättning på 50 miljarder euro, inleder Michael Treschow med att berätta om sin syn på skillnaderna mellan den svenska och anglosaxiska modellen för bolagsstyrning.

Vad gäller koden för bolagsstyrning och modellen ”comply or explain” så har svenskarna inte kommit lika långt som engelsmännen, eftersom vi i Sverige än så länge inte börjat bryta mot koden och förklara, utan istället fortfarande helt fokuserar på att leva upp till koden.

För valberedningens arbete tycker Treschow att Sverige har den bästa formen i teorin, där aktieägarna utser en valberedning som i sin tur utser styrelsen. Men i praktiken fungerar det mindre bra eftersom kunskapen i valberedningarna blir för låg och det mest blir ett samtal om namn. ”Om man inte känner kulturen i bolaget och hur styrelsen fungerar är det svårt att veta vad som behövs”, menar Treschow. ”Institutionerna måste tänka till, och inte ha corporate governance-experter som utser kandidater till valberedningarna utan någon som verkligen kan bolaget.”

Den anglosaxiska modellen, där valberedningen är en kommitté inom styrelsen riskerar däremot att skapa misstänksamhet om att styrelsen bara utser sina kompisar. Därför använder styrelserna ofta oberoende konsulter för att undanröja sådana misstankar.

Treschow betonar vikten av att arbeta med succession, vilket i Unilever pågår hela tiden, inte bara på hösten. I den anglosaxiska modellen är praxis max nio år som ledamot i en styrelse, eftersom man därefter inte bedöms som oberoende gentemot bolaget längre. ”Då blir det tydligare och mindre dramatiskt. Nio år ganska lagom. Då har man oftast bidragit med det man kan.” säger Treschow och tillägger att det är skillnad för ägare i styrelsen, men att det är en bra regel för tjänstemän.

I anglosaxiska styrelser ingår ofta ledningspersoner i företaget. Men det är inte en bra idé, menar Treschow, eftersom dessa då sitter där med en dubbel lojalitet. I den svenska modellen är normalt endast vd med i styrelsen medan resten av ledningen bjuds in när det pratas om verksamheten. Däremot tycker Treschow att det är en icke-fråga huruvida vd ska vara med i styrelsen.

De anglosaxiska bolagsstämmorna tycker han är bättre, eftersom det är mer prat om affärerna och mindre om ersättningar. Dessutom röstar man bara om hela ersättningsrapporten, till skillnad från svensk praxis då man röstar på alla de olika delarna, ersättningar, incitamentsprogram etc.

Styrelseutvärdering är en viktig del av bolagsstyrningen, och Treschow rekommenderar att man minst var tredje år tar in utomstående hjälp i utvärderingen, vid problem varje år.

Treschow återkommer ofta till vikten av att ”säkerställa att alla frågor ställs”, vilket har betydelse både för mångfalden och storleken på styrelsen. Treschow menar att vi i Sverige pratar mycket om mångfald, men inte gör så mycket åt det, medan han upplever att det är mer handling bakom orden i Storbritannien. Exempelvis kommer sex av elva ledamöter i Unilevers nya styrelse vara kvinnor. ”Men mångfald slutar inte där, utan verklig mångfald är mångfald i tanke”, säger Treschow.

För att säkerställa att alla frågor ställs är det också viktigt att styrelsen inte är för liten. ”Nio, tio eller elva är bra. I engelska systemet är nio ledamöter bra, då roterar en ut varje år. Över tolv är för mycket. I Ericsson var den för stor ibland”, säger Treschow.

Därefter går Treschow över till att prata om Unilevers erfarenhet av att slopa två kvartalsrapporter, Q1 och Q3. Orsaken var att man ville driva verksamheten långsiktigt. Det viktiga är inte resultatet det här kvartalet eller ens året, utan på lång sikt. Men den tätare rapporteringen skapade osäkerhet i bolaget om hur det egentligen går. Om bolaget upplevde att man hade gjort ett bra resultat men kursutvecklingen blev negativ var det svårt att förklara för 175 000 anställda. Den glesare rapporteringen har visat sig fungera väldigt bra. ”Det betyder inte att vi inte kommunicerar mellan kvartalen, men vi pratar om andra saker”, säger Treschow.

Efter en kort frågestund avslutar Treschow med sin syn på vilka egenskaper som är viktigast i en styrelse. ”Viktigaste rollen för en ledamot är att kunna utvärdera och utmana vd och ledning. Om vi bara kan välja en sak så är det att se till att ha rätt vd och ledning”, avslutar Treschow.

+Fler nyheter