SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

Aktuellt

Aktuellt

Här nedan finner du våra nyheter sedan ett tag tillbaka.

CESGA - en europeisk web-baserad hållbarhetsutbildning för finansanalytiker

2019-05-15

CESGA – en europeisk hållbarhetsutbildning för finansanalytiker

Vad är CESGA?
Att kunna integrera hållbarhetsinformation i värderingar och investeringsbeslut blir allt mer väsentligt och inte minst efterfrågat av större kapitalplacerare. Trots detta är det fortfarande ovanligt att investeringar  genomgår någon form av strukturerad hållbarhetsanalys. Den europeiska finansanalytikerföreningen EFFAS vill råda bot på detta och ger därför möjlighet för medlemmar i hela Europa att förbättra sin kunskap inom området.

EFFAS har mot denna bakgrund under de senaste åren tagit fram en web-baserad hållbarhetsutbildning CESGA – Certified Environmental, Social and Governance Analyst där deltagarna efter att ha genomfört utbildningen ska kunna värdera, mäta och integrera hållbarhetsfrågor i sina investeringsanalyser. Utbildningen har funnits i ett par år men under 2019 har den genomgått en omfattande uppdatering så att innehållet är i nivå med de senaste rönen inom området.

Utbildningens mål
Det övergripande målet är att deltagarna ska kunna förstå och integrera hållbarhets- eller ESG-frågor i analys- och investeringsprocesser. Efter programmet ska eleverna kunna känna till och förstå:

• ESG-inverkan på risk och avkastning
• Systematisering av olika ESG-strategier
• Integrera ESG-faktorer i värderingsmodeller
• Integrera ESG-faktorer i investeringsprocessen
• Systematiskt utvärdera olika standarder av ESG-rapportering

Vem är utbildningen till för          
CESGA © -programmet riktar sig i första hand finansanalytiker och portföljförvaltare som vill integrera hållbarhetsfaktorer i sina analyser och investeringsbeslut. Programmet passar även andra specialister som företagens hållbarhetschefer, IR, revisorer och hållbarhetskonsulter.

Omfattning
CESGA ©-programmet är helt web-baserat via en EFFAS-plattform med:

• E-seminarier för varje modul (cirka 1 timme inspelade videor per modul)
• Powerpoints
• Kompletterande läsanvisningar och ”working paper”
• Fallstudier
• Självbedömningscenter (flervalsfrågor)

Kostnad 
EFFAS och SFF sköter administrationen av CESGA och för SFF-medlemmar ges utbildningen till självkostnadspris 10.000 kr + moms dvs den kostnad som EFFAS tar ut av SFF för varje anmäld deltagare. Utbildningen är även öppen för icke SFF-medlemmar men då är kostnaden 15.000 kr + moms.

Examen
Examen sker på i förväg av EFFAS beslutade tidpunkter och består av en två timmar lång tentamen som består av 60 % flervalsfrågor och 40 % fallstudie. Mer än hälften rätta svar krävs för att erhålla ett godkänt resultat.

Kommande tentamenstidpunkter är eftermiddagen fredagen den 18 okt 2019 samt eftermiddagen fredagen den 13 mars 2020, centralt i Stockholm. Senast en månad innan vald tentamensdag måste deltagarna meddela SFF om de avser att skriva tentamen. Vid godkänt resultat erhålls ett CESGA-diplom utgivet av EFFAS.

Komplettera med Handelshögskolans tvådagarsutbildning Hållbarhet och finans?
För de som ytterligare vill fördjupa sig i ämnet så vill vi påminna om Handelshögskolans tvådagarsutbildning Hållbarhet och finans som ges den 1-2 oktober 2019. Mot bakgrund av att den ligger dryga två veckor innan CESGA-skrivningen kan därför Hållbarhet och finans utgöra en lämplig förberedelse inför tentamen. Mer information om Hållbarhet och finans hittar du via denna länk eller genom att kontakta Viktoria Norell på Handelshögskolan i Stockholm 08-586 175 40 eller viktoria.norell@exedsse.se.

Företagsmoduler CESGA
Finns det flera på företaget som är intresserade att genomgå CESGA finns det möjlighet att teckna sig för företagsabonnemang. Vänligen kontakta SFF:s kansli (kansliet@finansanalytiker.se) om det skulle kunna vara av intresse.

Anmälan CESGA
Intresseanmälan och frågor ställs till Nils Liliedahl på SFF (kansliet@finansanalytiker.se) eller 0708-113475. I det fall man bestämmer sig för att påbörja utbildningen erhålls användarnamn och lösenord från EFFAS och utbildningen kan påbörjas. Lösenordet gäller i sex månader från det att man anmält sig.

Välkommen!

Prisutdelning "Sveriges bästa årsredovisning 2018" - tisdagen den 24 sep kl. 16.00 - 18.00 2019 på Epicenter

2019-03-20

Prisutdelning “Sveriges bästa årsredovisning 2018” kommer att ske tisdagen den 24 sep 2019 kl. 16.00 – 18.00 2019 på Epicenter

Anmälan till: kansliet@finansanalalytiker.se

Kostnad: Fritt för SFF-medlemmar

Plats: Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36

Information om tävlingen och tidigare vinnare finns på http://www.sverigesbastaarsredovisning.se.

Välkomna

Kallelse till årsmöte 2018 i SFF onsdagen den 24 okt kl. 16.00

2018-09-25

Årsmöte 2018

Sveriges Finansanalytikers Förening

Tidpunkt: onsdagen den 24 oktober 2018, kl. 16:00 – 17:00

 Lokal: Nybrogatan 34, plan 2

Förslag till dagordning:

§  1  Årsmötets öppnande

§  2  Val av mötesordförande

§  3  Val av mötessekreterare

§  4  Val av två justeringspersoner

§  5  Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

§  6  Fastställande av dagordning

§  7  Framläggande av årsredovisning i SFF samt SFSAB 2017/2018

§  8  Revisorernas berättelse

§  9  Fastställande av resultat- och balansräkning i SFF och SFSAB 2017/2018

§10  Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

§11  Beslut om medlems- och serviceavgift för året 2018/2019

§12  Val av styrelse och dess ordförande

§13  Val av revisorer

§14  Val av valberedning

§15  Övriga frågor

§16  Avslutande

 

Nominering nyval styrelseledamöter:

– Lars Söderfjell (Ålandsbanken)

– Helena Nordman-Knutson (Hallvarsson&Halvarsson)

 

Förslag till omval av revisor SFF och SFSAB:

– HQV Stockholm AB, Ingrid Svedin

Förslag till omval av lekmannarevisor i SFF:

– P.O Öst

Fullständiga redovisningshandlingar finns tillgängliga via följande länkar Årsredovisning SFSAB och Årsredovisning SFF eller kan beställas via SFF:s kansli (nils@finansanalytiker.se).

Stockholm den 25  september 2018

Kallelse till årsmöte 2017 i SFF måndagen den 23 okt kl. 16.00 - 17.00

2017-09-27

Årsmöte 2017

Sveriges Finansanalytikers Förening

Tidpunkt: måndagen den 23 oktober 2017, kl. 16:00 – 17:00

 

Lokal: Nybrogatan 34, plan 2

 

Förslag till dagordning:

 

§  1  Årsmötets öppnande

§  2  Val av mötesordförande

§  3  Val av mötessekreterare

§  4  Val av två justeringspersoner

§  5  Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

§  6  Fastställande av dagordning

§  7  Framläggande av årsredovisning i SFF samt SFSAB 2016/2017

§  8  Revisorernas berättelse

§  9  Fastställande av resultat- och balansräkning i SFF och SFSAB 2016/2017

§10  Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

§11  Beslut om medlems- och serviceavgift för året 2017/2018

§12  Val av styrelse och dess ordförande

§13  Val av revisorer

§14  Val av valberedning

§15  Övriga frågor

§16  Avslutande

 

Nominering nyval styrelseledamöter:

– Erik Amcoff (Carnegie)

– Mikael Holm (Danske Bank)

 

Förslag till omval av revisor SFF och SFSAB:

– Hummelkläppen i Stockholm AB, Ingrid Svedin

Förslag till omval av lekmannarevisor i SFF:

– P.O Öst

Fullständiga redovisningshandlingar finns tillgängliga via följande länkar Årsredovisning SFSAB och Årsredovisning SFF eller kan beställas via SFF:s kansli (nils@finansanalytiker.se).

Stockholm den 27 september 2017

Kallelse till Årsmöte i SFF den 20 okt 2016 kl. 16.00 - 17.00

2016-09-29

Årsmöte 2016

Sveriges Finansanalytikers Förening

Tidpunkt: torsdagen den 20 oktober 2016, kl. 16:00 – 17:00

 

Lokal: Nybrogatan 34, plan 2

Förslag till dagordning:

 

§  1  Årsmötets öppnande

§  2  Val av mötesordförande

§  3  Val av mötessekreterare

§  4  Val av två justeringspersoner

§  5  Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

§  6  Fastställande av dagordning

§  7  Framläggande av årsredovisning i SFF samt SFSAB (2015/2016)

§  8  Revisorernas berättelse

§  9  Fastställande av resultat- och balansräkning i SFF och SFSAB (2015/2016)

§10  Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

§11  Beslut om medlems- och serviceavgift för året 2016/2017

§12  Val av styrelse och dess ordförande

§13  Val av revisorer

§14  Val av valberedning

§15  Övriga frågor

§16  Avslutande

 

Nominering nyval styrelseledamöter:

– Ann-Sofi Jönsson

– Elisabeth Adebäck

 

Förslag till omval av revisor SFF och SFSAB:

– Hummelkläppen i Stockholm AB, Ingrid Svedin

Förslag till omval av lekmannarevisor i SFF:

– P.O Öst

Fullständiga redovisningshandlingar finns tillgängliga via följande länkar Årsredovisning SFSAB och Årsredovisning SFF eller kan beställas via SFF:s kansli (nils@finansanalytiker.se).

Stockholm den 26 september 2016

SFF:s ordförande Peter Malmqvist om att det aldrig har varit svårare att jobba på kapitalmarknaden - ”Ta med en icke-medlem på en SFF-lunch i vår"

2016-03-21

 

SFF:s ordförande Peter Malmqvist om att det aldrig har varit svårare att jobba på kapitalmarknaden”Ta med en icke-medlem på en SFF-lunch i vår” 

Jag vet inte om det är en fördel eller belastning att ha upplevt både femhundra procents styrränta och minus en halv procent, men det var lättare att vara analytiker med femhundra procent. Då visste alla att räntan måste ner. Frågan var bara när. Idag, däremot, tror många på ultralåga räntor under lång tid framöver. Det strular till värderingsmodellerna.

Förr i tiden fanns ingen insiderlagstiftning. Att punktmarkera VD, marknadschefer och andra viktiga personer var därför en självklar placeringsstrategi. Dessutom var årets enda delårsrapport lövtunn och prognosjämförelser helt okända. Delårsvinsten var därtill mer en indikation på utvecklingen, tills dess att årsredovisningen damp ner i april. Då fick vi detaljerna. Och i maj gick alla på bolagsstämmorna för att få höra VD prata om starten på året. Då var det lätt för analytikern att skjuta till mervärde.

Förr i tiden steg huspriserna i takt med inflationen. Det var enkelt. Idag stiger de långt mycket mer än inflationen. Inte så enkelt. Förr i tiden var det lastbilar, tidningspapper och telefonväxlar som byggde värden. Idag är det ”internet of things” och spelbolag som skapar värden, och det långt innan någon sett en enda vinstkrona.  Och nog var det lättare förr när Kina var en miljard utfattiga Maoister. Idag är de 1,2 miljarder kommunistiska kapitalister och är motorn i världsekonomin.

Det har aldrig varit svårare att jobba på kapitalmarknaden. Därför är vi i styrelsen inte nöjda med att föreningen inte växer. Det är visserligen inte nödvändigt, för pengar har vi och det är fullt på de flesta aktiviteterna. Dessutom är vi en av de största föreningarna i Europa. Men vi vet också att det finns många fler än våra drygt tusen medlemmar som behöver det vi har att erbjuda – kontakter, kunskapsspridning och koll på nya trender.

Fram till midsommar gör vi därför en reklamkampanj med syfte att öka medlemsantalet något, men på vårt eget sätt och med luncherna i fokus. Som medlem har du därför möjlighet att kostnadsfritt ta med en icke-medlem för att visa vårt erbjudande – och vi lovar att inte mailbomba personen efteråt.

Följande specialluncher är inplanerade under våren 2016, alla kl. 12.00 – 13.30 på Anglais – beakta att ändringar kan komma att ske. Inbjudningarna går som vanligt ut cirka en månad innan respektive lunch.

  • Förvaltning: Alexander Ineichen den 21 april
  • Private Equity: Fredrik Strömholm och Sören Mellstig den 25 april
  • Kommunikation och 5G: Peter Persson, Ericsson den 10 maj
  • Förvaltning: Gustav Karner, Nobelstiftelsen den 20 maj
  • Finansiell rapportering: BlackRock den 24 maj
  • Redovisning intäkter: Mikael Scheja (PwC) och Susanne Nordh (Atlas) den 3 juni

Ta chansen att få föreningen att växa!

Peter Malmqvist
Ordförande

God jul och gott nytt år

2015-12-16

SFF önskar alla medlemmar en god jul och ett gott nytt år !

+Fler nyheter