SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

Diplomutbildning för Finansanalytiker

Diplomutbildning för finansanalytiker

DIPLOMUTBILDNING FÖR FINANSANALYTIKER (AFA och CEFA)

Handelshögskolan i Stockholms diplomutbildning för finansanalytiker är den enda heltäckande utbildningen i Sverige inom området. Utbildningen som har stort praktiskt fokus täcker in alla de väsentligaste områdena som en bred finansanalytiker behöver ha kunskap om och mot den bakgrunden är utbildningen indelad i tre programmoduler. Varje programmodul ges en gång per år och kan läsas enskilt eller sammanhängande och i valfri ordning.

– Portföljförvaltning och riskhantering (juni – oktober)

– Ränteinstrument och makroanalys (november – januari)

– Företagsvärdering och företagsfinansiering (februari – maj)

Broschyr för hela diplomutbildningen finner du här.

Vid fullföljd utbildning erhåller man titlarna Auktoriserad finansanalytiker (AFA) och Certified European Financial Analyst (CEFA). För att erhålla CEFA måste man dessutom ha klarat något av Swedsecs licensieringstest med godkänt resultat.

 

Bästa hälsningar

 

Nils Liliedahl
Generalsekreterare SFF
nils@finansanalytiker.se

 

———————————————————————————————————–

box-diplomutbildning

Handelshögskolans i Stockholms Diplomutbildning för Finansanalytiker – AFA / CEFA

Innehåll

Portföljförvaltning och riskhantering

  • Portföljförvaltning
  • Derivatinstrument och riskhantering

 

Ränteinstrument och makroanalys 

  • Ränteinstrument
  • Makroekonomisk analys och valutateori

 

Företagsvärdering och företagsfinansiering

  • Redovisning och finansiell analys
  • Företagsvärdering
  • Corporate Finance

 

Informationsmöten

Välkommen på informationsmöte över lunch för att få djupare inblick i programmets innehåll och upplägg. För mer information och anmälan,klicka HÄR.

Omfattning

Diplomutbildningen består av sju ämnesmoduler som kan läsas sammanhängande under ett år, alternativt över längre tid. Utbildningen kan påbörjas vid tre olika tillfällen per år och delprogrammen kan läsas i valfri ordning. Det går även bra att läsa delprogrammen inom diplomutbildningen separat.

Programavgift

213 000 kr (exkl. moms) för hela Diplomutbildningen.

Programledare

Torbjörn Sällström, Handelshögskolan i Stockholm.

Plats

Programmet äger rum på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.

Antagningskrav

För att bli antagen och kunna tillgodogöra sig programmet krävs högskoleexamen och minst två års relevant arbetslivserfarenhet.

Ytterligare information

För mer information välkommen att kontakta Viktoria Norell på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education på telefon: 08-586 175 40 alternativt viktoria.norell@exedsse.se