SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

Litteratur

Finansanalytikernas rekommendationer 2015

Köp vår bok

Beställ Finansanalytikernas rekommendationer 2015

Beställs via mail: kansliet@finansanalytiker.se

Kostnad: 290 kr + moms och frakt. Vi större order vänligen kontakta kansliet för särskilt pris.

Mot bakgrund av de stora förändringar som genomfördes i föregående upplaga har det i denna 2015 års utgåva inte funnits anledning till ändringar i samma omfattning. Den största materiella förändringen är att vi i slutet av boken tagit in en engelsk översättning av avsnittet rörande nyckeltal för rörelsedrivande bolag. Till detta har rekommendationen kring fastighetsbolag utvidgats och justerats. Det har också tillkommit avsnitt kring preferensaktier, omstruktureringsreserver och företagsobligationer. Alla rekommendationer är också reviderade och uppdaterade i förhållande till allmän praxis men även ändrade redovisningsregler och generell marknadsutveckling – men utan att det skett några förändringar i sak.

Den omfattande grafiska översynen som genomfördes i den föregående upplagan är i allt väsentligt kvar även om strukturen förändrats i det att boken inleds med kapitlet om företagsvärdering, sedan nyckeltalsdelen som följs av de övriga rekommendationerna.

Innehållsförteckning i sammandrag:

1. Företagsvärdering med fallgropar och sektorspecifik genomgång

2. Nyckeltal för rörelsedrivande bolag samt fastighets- och investmentbolag.

3. Nyckeltal och värdering av banker

4. Noterade företags information till marknaden (IR)

5. Information gällande företagsobligationer

6. CR-rekommendation

7. GIPS-rekommendation

8. Nyckeltal för rörelsedrivande bolag på engelska

 


Extern finansiell litteratur

För att underlätta att hitta till den senaste finansiella litteraturen hänvisar vi här till bokus bokhandel inom finansiering och redovisning där det finns mycket intressant läsning kopplad till en finansanalytikers arbete.

Följ denna länk: http://www.bokus.com/kategori/ekonomi-ledarskap/finansiering-redovisning