SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

Litteratur

Företagsvärdering, analys och nyckeltal - finansanalytikernas rekommendationer 2018

Köp vår bok

 

Företagsvärdering, analys och nyckeltal – finansanalytikernas rekommendationer 2018

Beställs via mail: kansliet@finansanalytiker.se

Kostnad: 390 kr + moms och frakt. Vi större order vänligen kontakta kansliet för särskilt pris.

Sveriges Finansanalytikers Förenings bok kring värdering, analys och nyckeltal som är det ledande verket inom området på svenska språket. Ny upplaga i januari 2018. Enklare och tydligare struktur, omarbetat sektoravsnitt och inledande avsnitt som tydligare beskriver aktuella händelser, iakttagelser och trender som gäller vid utgivandet.

Innehållsförteckning i sammandrag:

1. Företagsvärdering med fallgropar och sektorspecifik genomgång

2. Nyckeltal för rörelsedrivande bolag samt fastighets- och investmentbolag.

3. SFF:s rekommendation gällande Noterade företags information till marknaden (IR)

4. SFF:s rekommendation gällande Företagsobligationer

5. SFF:s rekommendation gällande Hållbarhetsfrågor

6. Nyckeltal för rörelsedrivande bolag på engelska

 


Extern finansiell litteratur

För att underlätta att hitta till den senaste finansiella litteraturen hänvisar vi här till bokus bokhandel inom finansiering och redovisning där det finns mycket intressant läsning kopplad till en finansanalytikers arbete.

Följ denna länk: http://www.bokus.com/kategori/ekonomi-ledarskap/finansiering-redovisning