SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

Finansiell Analys och övriga utbildningar i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm

Finansiell Analys och övriga utbildningar i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm

FINANSIELL ANALYS 2019

En gång per år ges den klassiska “Kämpastenskursen” Finansiell analys med Ulf Strömsten som huvudlärare. En intensiv vecka med företagsvärdering i fokus på Handelshögskolan i Stockholm.

I Finansiell Analys får du möjlighet att lära dig de väsentligaste delarna inom företagsvärdering såsom kassaflödesmodellen, kritiska nyckeltal, risk och avkastningskrav. Programmet är mycket praktiskt inriktat och avslutas sedvanligt med en analys av ett börsnoterat bolag.

För dig som arbetar inom IR (Investor Relations) ger programmet titeln CIRO (Certified Investor Relations Officer) tillsammans med viss övrig nödvändig IR-erfarenhet.

Programbroschyren finner du här.

Varmt välkommen

 

Nils Liliedahl
Generalsekreterare SFF

——————————————————————–

Finansiell analys 2019

Programinnehåll:

 • Hur ska man i en analyssituation förhålla sig till företagets egna framtidsprognoser?
 • Baserat på företagets ekonomiska information (redovisning) kunna utföra nyckeltalsanalys med syfte att djupare förstå lönsamhet, tillväxt och framtida investerings- och finansieringsbehov.
 • Genomgång av modeller och processer för att genomföra en strategisk företagsanalys (branschanalys).
 • Prognostisering av företagets framtid.
 • Hantering av värderingsmodeller – kassaflödesmodell (DCF) och avkastningsbaserad modell.
 • Bedöma avkastningskrav för olika typer av investeringar.

För mer information och anmälan, se HÄR.

PROGRAMLEDARE: Ulf Strömsten, Catella Kapitalförvaltning.

PRIS: 45 000 kr (exklusive moms).

TID: Fyra och en halv långa och intensiva programdagar den 16-20 september 2019.

PLATS: Programmet genomförs i Handelshögskolans lokaler centralt i Stockholm.

PROGRAMSPRÅK: Svenska

KONTAKT: För mer information kontakta Viktoria Norell på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education på telefon: 08-586 175 40 alternativt  viktoria.norell@exedsse.se

 

——————————————————————————————————————————

HÅLLBARHET OCH FINANS den 1-2 oktober 2019

Hållbarhet och finans är en tvådagarsutbildning som tagits fram av Handelshögskolan i Stockholm i samarbete med SFF, Vinnova och Stockholm Sustainable Finance Center.

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som arbetar med finansrelaterade frågor och som behöver utöka dina kunskaper kring begreppet hållbarhet och dess effekter inom kapitalförvaltning, kreditgivning och analys. Utbildningsdagarna är också ett ypperligt tillfälle att tillgodogöra sig relevant forskningsbaserad kunskap inom området och utbyta erfarenheter med andra deltagare och praktiker.

Programledare Hanna Setterberg, PhD inom Redovisning och Finansiering från Handelshögskolan i Stockholm och forskare inom hållbarhetsfrågor, berättar mer om programmet HÄR.

Ur programinnehållet

 • Hur kan hållbarhetsfrågor integreras i vanliga investerings- och kreditbeslut ?
 • Vilka för- och nackdelar finns med olika modeller?
 • Hur påverkas den finansiella avkastningen av hållbarhetsinvesteringar?
 • Vad är hållbar kreditgivning?
 • Hur säkerställer man kvaliteten på hållbarhetsdata?

Omfattning och plats
Utbildningen ges som dagskonferens den 1-2 oktober 2019 på Handelshögskolan i Stockholm.

Målgrupp
Programmet vänder sig till dig som arbetar inom finansområdet, inklusive försäkrings- och pensionssektorn, med exempelvis risk, aktie- och kreditanalys, förvaltning, investeringar, rådgivning, kundansvar eller IR.

Programavgift
19 200 kr ex moms. Kursmaterial ingår.

Ytterligare information och anmälan
För mer information och anmälan, klicka HÄR. Antalet platser är begränsat. Välkommen att kontakta Viktoria Norell på telefon: 08-586 175 40 eller viktoria.norell@exedsse.se för vidare information.

Välkommen