Performancegruppen

Performancegruppen träffas ett par gånger per år och diskuterar avkastningsberäkningar, regelverk och andra performancerelaterade frågeställningar för kapitalförvaltare.

 

Kontakta oss

Kontakta gärna oss om du har frågor, vill att vi ska anordna en föreläsning eller belysa någon fråga. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.


Gruppens medlemmar

Micael Halldelius
Ordförande
SEB
micael.halldelius@seb.se

Jonas Arsjö
Ledamot
SPK
jonas.arsjo@spk.se

Palle Dahlström
Ledamot
SPP Fonder AB
palle.dahlstrom@sppfonder.se

Helena Frykehag
Ledamot
Catella Fondförvaltning AB
helena.eriksson@catella.se

Claes Nordengren
Ledamot
Första AP fonden
claes.nordengren@ap1.se

Henrik Tell
Ledamot
Effektiv Förmögenhetsförvaltning
henrik.tell@effektivff.se

Sven Höglund
Ledamot
KPMG
sven.hoglund@kpmg.se

Fredrik Pettersson
Ledamot
Fondbolagens Förening
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Paul Hoffmann
Ledamot
Pensionsmyndigheten
paul.hoffmann@pensionsmyndigheten.se