Riskgruppen

Riskgruppen behandlar i första hand olika riskrelaterade kvantitativa frågeställningar som uppkommer i samband med förvaltning och positionstagning.

 

Kontakta oss

Kontakta gärna oss om du har frågor, vill att vi ska anordna en föreläsning eller belysa någon fråga. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.


Gruppens medlemmar

Ola Björkmo
Ordförande
VD, portföljförvaltare
QQM Fund Management AB

Lisa Palmgren
Ledamot
Länsförsäkringar

Håkan Thorsell
Ledamot

Rafet Eriskin
Ledamot
Fjärde AP-fonden

Magnus Kottenauer
Ledamot
RPM Risk & Porfolio Management

Jonas Gudmundsson
Ledamot
Swimbird
jonas@swimbird.se

Eric Sandström
Ledamot
Handelsbanken