Riskgruppen

Riskgruppen behandlar i första hand olika riskrelaterade kvantitativa frågeställningar som uppkommer i samband med förvaltning och positionstagning.

 

Kontakta oss

Kontakta gärna oss om du har frågor, vill att vi ska anordna en föreläsning eller belysa någon fråga. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.


Gruppens medlemmar

Ola Björkmo
Ordförande
VD, portföljförvaltare
QQM Fund Management AB

Kristina Åkerberg
Ledamot
Euroclear
kristina.akerberg@euroclear.com

Håkan Thorsell
Ledamot

Magnus Kottenauer
Ledamot
RPM Risk & Porfolio Management

Eric Sandström
Ledamot
Handelsbanken