Tillämpning och utveckling

Inspiration på hantering av IR och hur andra gör går att finna genom följande länkar:

Danska IR-föreningen

Brittiska IR Society

NIRI i USA

Rapportering

Sveriges bästa årsredovisning

För arrangörsgrupperna bakom ”Sveriges bästa årsredovisning” FAR, Nasdaq Stockholm, Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges Kommunikatörer är en rättvis, korrekt och relevant informationsgivning från de noterade bolagen en viktig del för att skapa en förtroendefull svensk kapitalmarknad.

Reportwatch – internationell årsredovisningsbedömning

Årets börsbolag enligt Aktiespararna

Övriga

Bäst rankade IR enligt Regi

II Research – Corporate IR best practices & trends