SFF Student

SFF är den naturliga mötesplatsen för finansanalytiker och andra professionella individer som arbetar på den svenska kapitalmarknaden. SFF har en hög kompetenströskel som villkor för medlemskap och erbjuder sina medlemmar olika aktiviteter som samtliga handlar om kompetensutveckling och nätverksbygge.

För att överbrygga gapet mellan studier och kriterierna för medlemskap i SFF har föreningen initierat ett studentprogram. Genom studentklubben SFF Student kan studenterna förberedas för ett arbetsliv inom finanssektorn.

I studentklubben SFF Student kan du bli medlem om du går relevant utbildning och har påbörjat minst termin tre. Målet är att du genom SFF Student ska få en förståelse av vad yrket som finansanalytiker handlar om.

 

SFF Student erbjuder:

  • Kunskap som kan ligga till  grund för en karriär som finansanalytiker
  • Sponsrade platser till SFF:s aktiviteter
  • Tillgång till SFF:s nätverk
  • Möjlighet att ta del av utvecklingen inom branschen
  • Möjlighet att knyta kontakter inför stundande arbetsliv
  • Hjälp med uppslag till C- och D-uppsatser

SFF kan också vid behov komma till ert universitet och berätta om oss, företagsvärdering, räkenskapsanalys och hur en analytiker arbetar praktiskt.

 

Bli medlem i SFF Student

Om du är intresserad av att bli medlem i SFF Student vänligen kontakta Nils Liliedahl.

Nils Liliedahl
0708-11 34 75