Diplomutbildning för finansanalytiker

Diplomutbildning för finansanalytiker (AFA/CEFA) är inte längre möjlig att påbörja men det går däremot utmärkt att anmäla sig till följande fristående delprogram som startar under 2023.

Under 2023 kommer SFF se över sitt programutbud för att från och med 2024 även fortsättningsvis kunna erbjuda attraktiva finansutbildningar däribland AFA/CEFA. Frågor kring detta besvaras av Nils Liliedahl, nils@finansanalytiker.se eller 0708-113475.

Ytterligare information

För mer information gällande programmen kapitalförvaltning, derivatinstrument och företagsvärdering vänligen kontakta Viktoria Norell på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.

Viktoria Norell
08-586 175 40
viktoria.norell@exedsse.se