Diplomutbildning för finansanalytiker

Handelshögskolan i Stockholms diplomutbildning för finansanalytiker är den enda heltäckande utbildningen i Sverige inom området. Utbildningen som har stort praktiskt fokus och består av fem programmoduler som tillsammans ger ovärderlig kunskap för att kunna bedriva ett arbete som finansanalytiker. Varje programmodul ges en gång per år och kan läsas enskilt eller sammanhängande och i valfri ordning.

Programmodulerna som ingår i DFF är följande:

Vid fullföljd utbildning erhåller man titlarna Auktoriserad finansanalytiker (AFA) och Certified European Financial Analyst (CEFA). För att erhålla CEFA måste man dessutom ha klarat något av Swedsecs licensieringstest med godkänt resultat.

Informationsmöten

Inför varje programmodul genomförs löpande informationsmöten, normalt över en lunch, där man kan erhålla en djupare inblick i varje moduls innehåll och upplägg. Mer information om diplomutbildningen och informationsmötena hittar du här: Handelshögskolan.

Programledare

Torbjörn Sällström, Handelshögskolan i Stockholm.

Plats

Programmet äger rum på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education och över nätet.

Antagningskrav

För att bli antagen och kunna tillgodogöra sig programmet krävs högskoleexamen och minst två års relevant arbetslivserfarenhet.

Ytterligare information

För mer information välkommen att kontakta Viktoria Norell på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.

Viktoria Norell
08-586 175 40
viktoria.norell@exedsse.se