Diplomutbildning för finansanalytiker

Handelshögskolan i Stockholms diplomutbildning för finansanalytiker är den enda heltäckande utbildningen i Sverige inom området. Utbildningen som har stort praktiskt fokus täcker in alla de väsentligaste områdena som en bred finansanalytiker behöver ha kunskap om och mot den bakgrunden är utbildningen indelad i fem programmoduler. Varje programmodul ges en gång per år och kan läsas enskilt eller sammanhängande och i valfri ordning.

Områdena som ingår i DFF är följande:

Vid fullföljd utbildning erhåller man titlarna Auktoriserad finansanalytiker (AFA) och Certified European Financial Analyst (CEFA). För att erhålla CEFA måste man dessutom ha klarat något av Swedsecs licensieringstest med godkänt resultat.

 

Broschyr för hela diplomutbildningen:

Diplomutbildning för finansanalytiker (pdf).

Välkommen på informationsmöte över lunch för att få djupare inblick i programmets innehåll och upplägg. För mer information och anmälan läs mer hos Handelshögskolan.

 

Omfattning

Diplomutbildningen består av fem ämnesmoduler som kan läsas sammanhängande under ett år, alternativt över längre tid. Det går även bra att läsa delprogrammen inom diplomutbildningen separat.

Programledare

Torbjörn Sällström, Handelshögskolan i Stockholm.

Plats

Programmet äger rum på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education och över nätet.

Antagningskrav

För att bli antagen och kunna tillgodogöra sig programmet krävs högskoleexamen och minst två års relevant arbetslivserfarenhet.

Ytterligare information

För mer information välkommen att kontakta Viktoria Norell på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.

Viktoria Norell
08-586 175 40
viktoria.norell@exedsse.se