Hållbarhetsgruppen

Bland våra medlemmar efterfrågas allt mer kunskap inom hållbarhet och ansvarsfulla investeringar. Vår hållbarhetsgrupp arbetar och bevakar utvecklingen för dessa frågor och arrangerar löpande bl.a. lunchmöten, kurser, seminarier och andra evenemang. Målet är att våra medlemmar erbjuds utbildning och erforderlig kunskap inom området.

Hållbarhetsgruppen ansvarar även för framtagandet av SFF:s hållbarhetsrekommendation vars syfte är ge enkla och tydliga riktlinjer för bolag avseende kommunikation kring hållbarhet. Gruppen fungerar även som remissinstans inom relaterade regleringar.

 

Kontakta oss

Kontakta gärna oss om du har frågor, vill att vi ska anordna en föreläsning eller belysa någon fråga. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

 


Gruppens medlemmar

Karin Reuterskiöld
Ordförande
Danske Bank
karin.reuterskiold(@)danskebank.se

Erik Eidolf
Ledamot
Nordkinn Asset Management
eei(@)nordkinnam.se

Johannes Wingborg
Ledamot
Länsförsäkringar
Johannes.Wingborg(@)lansforsakringar.se

Cecilia Ketels
Ledamot
Elekta AB
cecilia.ketels(@)elekta.com

Jan Westring
Ledamot
Pensionsmyndigheten
jan.westring(@)pensionsmyndigheten.se