Våra senaste evenemang och nyheter

Här hittar du evenemang och nyheter rörande SFF. Evenemangen är normalt endast tillgängliga för våra medlemmar och det gäller främst specialluncher, webbinarium och andra evenemang med SFF som huvudarrangör.

Kommande evenemang

Genomförda evenemang

Evenemang och nyheter

SFF-information rörande aktiviteter i januari och februari 2022

Bästa SFF-medlem ! Nya restriktioner gör det omöjligt att för närvarande genomföra SFF-luncher på Anglais. Som vi tidigare har meddelat vill vi försöka att få till riktiga luncher på Anglais som dessutom sänds samtidigt på ett lite enklare sätt via nätet. Mot denna bakgrund kommer alla fysiska aktiviteter att ställas in som är planerade innan […]

Bästa SFF-medlem !

Nya restriktioner gör det omöjligt att för närvarande genomföra SFF-luncher på Anglais. Som vi tidigare har meddelat vill vi försöka att få till riktiga luncher på Anglais som dessutom sänds samtidigt på ett lite enklare sätt via nätet. Mot denna bakgrund kommer alla fysiska aktiviteter att ställas in som är planerade innan Stockholms sportlov (vecka 9). Det innebär att de tre luncher som det flaggades för innan jul kommer att skjutas upp. Nya inbjudningar kommer skickas ut när det blir nöjligt på vanligt sätt via e-post. Det gäller även den redan utskickade lunchen i nästa vecka den 20 jan rörande “nya redovisningsregler” som därför också är uppskjuten tills vidare.

Det finns givetvis möjlighet att genomföra rena webbinarium men intresset för dessa är lägre och dessutom är det något som talarna ofta inte är lika intresserade av att ställa upp på.  Därför måste vi ta hänsyn till detta i planeringen. Rena webbinarium kommer dock givetvis fortsatt vara ett komplettment till det vanliga utbudet.

Sammanfattningsvis blir det färre aktiviteter i inledningen av året men förhoppningsvis kommer vi vara väl i fatt till sommaren !

I övrigt vill vi påminna om att intresset fortfarande är stort för CESGA – den europeiska hållbarhetsutbildningen för finansanalytiker. Mot bakgrund av att den är helt webbaserad kan det vara en lämplig tidpunkt att se över sitt egna och andras utbildningsbehov. Mer information rörande CESGA finner du här.

Den nya upplagan av vår värderingsbok blev klar sent i höstas och kan beställas kostnadsfritt av alla medlemmar. Glöm inte att se till att få ditt exemplar genom att skicka ett mail till kansliet@finansanalytiker.se

Till sist så kommer vi i dagarna skicka ut påminnelser till er som inte betalt medlemsavgiften för 2022.

Bästa SFF-hälsningar / Nisse Liliedahl

Generalsekreterare SFF

 

 

Läs mer

Julbrev 2021 – med information om aktiviteter i inledningen av 2022

Bästa SFF-medlem Tack för ytterligare ett omtumlande år. Ett år där vi nästan kommit upp i normal aktivitetsgrad trots pågående pandemi och den osäkerhet i planeringen som den medfört och säkerligen även fortsättningsvis kommer att medföra. Såhär i slutet av 2021 planerar vi ändå för att 2022 kommer bli att mer ”vanligt” år – även […]

Bästa SFF-medlem

Tack för ytterligare ett omtumlande år. Ett år där vi nästan kommit upp i normal aktivitetsgrad trots pågående pandemi och den osäkerhet i planeringen som den medfört och säkerligen även fortsättningsvis kommer att medföra.

Såhär i slutet av 2021 planerar vi ändå för att 2022 kommer bli att mer ”vanligt” år – även om vi givetvis vet att allt kan komma att ställas på ända med kort varsel. Arbetet med att hitta intressanta talare och aktiviteter pågår dock ständigt och har du någon spännande idé så tveka inte att kontakta oss.

Som det ser ut nu inleder vi 2022 med en SFF-lunch den 20 jan där Pernilla Lundqvist på EY går igenom planerade nyheter inom redovisning och IFRS. Den 1 feb kommer Emma Sjöström (HHS) och presenterar forskning kring hur man kan införliva hållbarhetsfaktorer i sina investeringar. Inte långt senare den 10 feb kommer FAR och ger en nulägesbild av alla regelverken kring hållbarhetsrapportering. Alla tre är luncher på Anglais kl. 12.00 som vanligt och vi kommer också försöka att sända presentationerna över nätet med start kl.12.30. Det pågår ett litet projekt att göra detta på ett lite enklare och mer kostnadseffektivt sätt. Hoppas ni har överseende med att kvaliteten i början kan vara lite si och så.

Som alltid kan det tillkomma talare eller aktiviteter beroende på omvärldshändelser eller annat. Inbjudningar kommer som vanligt ungefär en månad innan respektive lunch men det går givetvis att anmäla sig redan nu om man vill vara med på plats på Anglais. Om man avser att delta via nätet behöver man inte meddela det i förväg – eftersom antalet platser över nätet i princip är obegränsat.

Under hösten 2021 färdigställdes också den nya upplagan av vår värderingsbok ”Företagsvärdering, analys och nyckeltal – Finansanalytikernas rekommendationer 2022” som kan beställas kostnadsfritt av alla medlemmar. Boken och dess nyheter presenterades på en SFF-lunch den 7 dec och här finner du en länk till presentationen som SFF:s ordförande Lars Söderfjell och undertecknad använde sig av.

Vår paradutbildning Diplomutbildning för Finansanalytiker har också under de senaste åren omarbetats, utvecklats och bedrivs idag som fem separata lite kortare programmoduler. Nästkommande modul är den mest omfattande delen ”Företagsvärdering” som startar den 31 januari 2022. Det är också den man ska gå om man vill bli CIRO, Certified Investor Relations Officer. Mer information om hela Diplomutbildningen och dess fem programmoduler finner du här.

Vi ser också fortfarande ett mycket stort intresse för den europeiska hållbarhetsutbildningen CESGA som arrangeras av SFF tillsammans med EFFAS – den europeiska finansanalytikerföreningen. Totalt har drygt 200 deltagare anmält sig via SFF och ungefär hälften av dem är redan nu certifierade hålbarhetsanalytiker. Mer information om utbildningen och hur man anmäler sig själv, sin kollega eller sitt företag finner du här.

God jul och gott nytt år önskar

Nils Liliedahl
Generalsekreterare SFF

Läs mer

Ny upplaga av SFF:s värderingsbok ”Företagsvärdering, analys och nyckeltal 2022”. Lars Söderfjell och Nils Liliedahl tisdagen den 7 december 2021 kl. 12.00 – 13.00 på Anglais – kortlunch!

Ny upplaga av SFF:s värderingsbok ”Företagsvärdering, analys och nyckeltal 2022”. Lars Söderfjell och Nils Liliedahl tisdagen den 7 december 2021 kl. 12.00 – 13.00 på Anglais – kortlunch! SFF:s värderings- och nyckeltalsbok har precis kommit i en ny rykande färsk upplaga. På denna lite kortare lunch kommer SFF:s generalsekreterare Nils Liliedahl kort beskriva de väsentligaste […]

Ny upplaga av SFF:s värderingsbok ”Företagsvärdering, analys och nyckeltal 2022”. Lars Söderfjell och Nils Liliedahl tisdagen den 7 december 2021 kl. 12.00 – 13.00 på Anglais – kortlunch!

SFF:s värderings- och nyckeltalsbok har precis kommit i en ny rykande färsk upplaga. På denna lite kortare lunch kommer SFF:s generalsekreterare Nils Liliedahl kort beskriva de väsentligaste förändringarna i den nya upplagan och SFF:s ordförande Lars Söderfjell gå igenom ”aktualitetskapitlet”. Det kommer givetvis finnas böcker till alla närvarande deltagare – men även en del extra till icke närvarande SFF-kollegor så kan vi tillsammans spara på porto och transporter.

Tidpunkt: tisdagen den 7 dec 2021, kl. 12:00 – 13:00

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela lunchkostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Speciallunch fastighetsvärdering: Dr. Bo Nordlund och Professor Hans Lind fredagen den 19 nov kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Speciallunch fastighetsvärdering: Dr. Bo Nordlund och Professor Hans Lind fredagen den 19 nov kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Fastighetsexperterna Bo Nordlund och Hans Lind har nyligen kommit ut med boken ”Advanced issues in property valuation”. Föredragshållarna kommer att ta upp de mest aktuella frågeställningarna när det gäller värdering av förvaltningsfastigheter. Vilka faktorer är kritiska […]

Speciallunch fastighetsvärdering: Dr. Bo Nordlund och Professor Hans Lind fredagen den 19 nov kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Fastighetsexperterna Bo Nordlund och Hans Lind har nyligen kommit ut med boken ”Advanced issues in property valuation”. Föredragshållarna kommer att ta upp de mest aktuella frågeställningarna när det gäller värdering av förvaltningsfastigheter. Vilka faktorer är kritiska i värderingsfasen, vad kan gå fel och hur ska man som långivare förhålla sig till ”verkligt värde”? De kommer även ta upp hur hållbarhetsfrågor kan komma att påverka värderingarna. SFF har köpt ett antal böcker som delas ut på lunchen. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: fredagen den 19 november 2021, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad och aktiviteten är endast öppen för SFF-medlemmar

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

SFF-lunch om ”hållbarhetslänkade” lån: Daniel Khayyami, MSA och Johan Gyllenhoff, Vattenfall onsdagen den 10 nov kl. 12.00 – 13.30

SFF-lunch om ”hållbarhetslänkade” lån: Daniel Khayyami, MSA och Johan Gyllenhoff, Vattenfall onsdagen den 10 nov kl. 12.00 – 13.30  Vattenfall har ingått en hållbarhetslänkad syndikerad rörelsekredit med hjälp från Mannheimer Swartling. Daniel Khayyami från Mannheimer Swartling kommer att redogöra för marknaden, möjligheter, utmaningar och intresset generellt medan Johan Gyllenhoff kommer att gå igenom Vattenfalls egna […]

SFF-lunch om ”hållbarhetslänkade” lån: Daniel Khayyami, MSA och Johan Gyllenhoff, Vattenfall onsdagen den 10 nov kl. 12.00 – 13.30

 Vattenfall har ingått en hållbarhetslänkad syndikerad rörelsekredit med hjälp från Mannheimer Swartling. Daniel Khayyami från Mannheimer Swartling kommer att redogöra för marknaden, möjligheter, utmaningar och intresset generellt medan Johan Gyllenhoff kommer att gå igenom Vattenfalls egna erfarenheter kring finansieringen och kopplingen till företagets strategi, mål med mera. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: onsdagen den 10 november 2021, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

SFF-lunch ”Företagsobligationer”: Louis Landeman och David Andrén, Danske Bank tisdagen den 26 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

SFF-lunch ”Företagsobligationer”: Louis Landeman och David Andrén, Danske Bank tisdagen den 26 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais  I dagarna publicerar Ekerlids Förlag den nya upplagan av boken ”Företagsobligationer – från AAA till konkurs”. Under SFF-lunchen den 26 oktober kommer huvudförfattaren Louis Landeman och en av medförfattarna David Andrén att presentera denna upplagas nyheter […]

SFF-lunch ”Företagsobligationer”: Louis Landeman och David Andrén, Danske Bank tisdagen den 26 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

 I dagarna publicerar Ekerlids Förlag den nya upplagan av boken ”Företagsobligationer – från AAA till konkurs”. Under SFF-lunchen den 26 oktober kommer huvudförfattaren Louis Landeman och en av medförfattarna David Andrén att presentera denna upplagas nyheter samt de mest aktuella områdena såsom hållbara investeringar, fallstudier av rekonstruktioner och företagsobligationsmarknadens funktionssätt. SFF har köpt in ett antal böcker till våra medlemmar som delas ut efter presentationen. Tid till frågor kommer att finnas

Tidpunkt: tisdagen den 26 oktober 2021, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad och aktiviteten är endast öppen för SFF-medlemmar

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Årsmöte 2021

Årsmöte 2021 Sveriges Finansanalytikers Förening Tidpunkt: torsdagen den 21 oktober 2021, kl. 16:00  Lokal: Nybrogatan 34, plan 4   Förslag till dagordning:   1  Årsmötets öppnande 2  Val av mötesordförande 3  Val av mötessekreterare 4  Val av två justeringspersoner 5  Frågan om mötets stadgeenliga utlysande 6  Fastställande av dagordning 7  Framläggande av årsredovisning i SFF […]

Årsmöte 2021

Sveriges Finansanalytikers Förening

Tidpunkt: torsdagen den 21 oktober 2021, kl. 16:00

 Lokal: Nybrogatan 34, plan 4

 

Förslag till dagordning:

 

 • 1  Årsmötets öppnande
 • 2  Val av mötesordförande
 • 3  Val av mötessekreterare
 • 4  Val av två justeringspersoner
 • 5  Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
 • 6  Fastställande av dagordning
 • 7  Framläggande av årsredovisning i SFF samt SFSAB 2020/2021
 • 8  Revisorernas berättelse
 • 9  Fastställande av resultat- och balansräkning i SFF och SFSAB 2020/2021
 • 10  Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 • 11  Beslut om medlems- och serviceavgift för året 2021/2022
 • 12  Val av styrelse och dess ordförande
 • 13  Val av revisorer
 • 14  Val av valberedning
 • 15  Övriga frågor
 • 16  Avslutande

 

Nominering nyval styrelseledamöter:

 • Johan Broström, Ceres Corporate Advisors
 • Christer Linde, ABG Sundal Collier

Förslag till revisor SFF och SFSAB:

– HQV Stockholm AB, Lena Normann

Fullständiga redovisningshandlingar finns tillgängliga via följande länkar Årsredovisning SFSAB och Årsredovisning SFF eller kan beställas via SFF:s kansli (nils@finansanalytiker.se).

Föranmälan ska ske till kansliet@finansanalytiker.se och det kommer finnas möjlighet att delta via Zoom.

Stockholm den 27 september 2021

Läs mer

Webbinarium: Prisutdelning ”Sveriges bästa årsredovisning 2020” torsdagen den 30 sep kl. 16.00 – 17.00

Webbinarium: Prisutdelning ”Sveriges bästa årsredovisning 2020” torsdagen den 30 sep kl. 16.00 – 17.00 Priset för Sveriges bästa årsredovisning har delats ut i över 50 år. Arrangörerna är FAR, Nasdaq Stockholm, Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges Kommunikatörer. Vinnarna kommer utses torsdagen den 30 sep på ett direktsänt webbinarium som är öppet för alla intresserade via […]

Webbinarium: Prisutdelning ”Sveriges bästa årsredovisning 2020” torsdagen den 30 sep kl. 16.00 – 17.00

Priset för Sveriges bästa årsredovisning har delats ut i över 50 år. Arrangörerna är FAR, Nasdaq Stockholm, Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges Kommunikatörer.

Vinnarna kommer utses torsdagen den 30 sep på ett direktsänt webbinarium som är öppet för alla intresserade via denna länk. Förutom själva prisutdelningen kommer juryns ordförande att gå igenom juryns arbete och generella iakttagelser.

De nominerade bolagen i 2020 års tävling är:

Stora bolag: Alfa Laval, Boliden och Volvo

Medelstora bolag: Addnode, SAS och VBG Group

Mindre bolag: Alligator Bioscience, Bergs Timber och Egetis Therapeutic

Dessutom delar Sveriges Kommunikatörer ut pris till den årsredovisning som har Bästa design av dessa nio nominerade bolag.

Juryns består av ordförande Nils Liliedahl, SFF, Annica Gerentz, kommunikationschef FAR, Anders Haskel fristående finansanalytiker och Pontus Herin, ekonomijournalist.

Mer information om tävlingen finner du på www.sverigesbastaarsredovisning.se.

Välkommen att lyssna in via denna länk

Läs mer

Webbinarium ”immateriella tillgångar” Roger Wilkinson, Threadneedle onsdagen den 8 sep 2021 kl. 12.00 – 12.45

Webbinarium ”immateriella tillgångar” Roger Wilkinson, Threadneedle onsdagen den 8 sep 2021 kl. 12.00 – 12.45 Roger Wilkinson, Head of EMEA Equity Research på Columbia Threadneedle har varit med och tagit fram en studie som behandlar immateriella tillgångar och deras betydelse i värderingssammanhang. Roger kommer att belysa följande frågeställningar. Hur särskiljer man olika typer av immateriella […]

Webbinarium ”immateriella tillgångar” Roger Wilkinson, Threadneedle onsdagen den 8 sep 2021 kl. 12.00 – 12.45

Roger Wilkinson, Head of EMEA Equity Research på Columbia Threadneedle har varit med och tagit fram en studie som behandlar immateriella tillgångar och deras betydelse i värderingssammanhang. Roger kommer att belysa följande frågeställningar. Hur särskiljer man olika typer av immateriella tillgångar och kan de mätas på ett tillförlitligt sätt? Hur påverkas lönsamheten och värderingen? Kan man behandla ESG-faktorer som immateriella tillgångar som ett sätt att införliva ansvarsfulla investeringar i beslutsprocessen?

Tidpunkt: onsdagen den 8 sep 2021, kl. 12:00 – 12.45

Plats: Webbinarium

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

SFF-lunch: ”Reflektioner om investeringar, osäkerhet, risk och värden ur ett filosofiskt perspektiv”. Filosofie doktor Per Wikman Svahn, KTH fredagen den 3 sep kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

SFF-lunch: ”Reflektioner om investeringar, osäkerhet, risk och värden ur ett filosofiskt perspektiv”. Filosofie doktor Per Wikman Svahn, KTH fredagen den 3 sep kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Pers forskning handlar om filosofiska aspekter på riskbedömningar och hur vi kan bli bättre på att hantera risker och osäkerheter. Det kan gälla hantering av risker kopplade […]

SFF-lunch: ”Reflektioner om investeringar, osäkerhet, risk och värden ur ett filosofiskt perspektiv”. Filosofie doktor Per Wikman Svahn, KTH fredagen den 3 sep kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Pers forskning handlar om filosofiska aspekter på riskbedömningar och hur vi kan bli bättre på att hantera risker och osäkerheter. Det kan gälla hantering av risker kopplade till klimatförändringar, beslutsstrategier i samband stor osäkerhet, aspekter av ”worst-case-scenarier” samt etiska frågor kopplade till klimatförändringar och strålningsrisker. Per undervisar också i Riskfilosofi, Forskningsetik, Miljöetik och Teknik och etik. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: fredagen den 3 september 2021, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23. Ingen samtidig web-sändning.

Kostnad: Ingen kostnad och lunchen är endast öppen för  SFF-medlemmar. Eftersom det troligen är begränsad tillgång till platser är det viktigt att avboka om man är anmäld och inte kan komma.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

SFF-webbinarium om ”FI:s syn på kryptotillgångar”: Erik Thedéen, Generaldirektör, Finansinspektionen onsdagen den 16 juni kl. 16.00 – 16.30

SFF-webbinarium om ”FI:s syn på kryptotillgångar”: Erik Thedéen, Generaldirektör, Finansinspektionen onsdagen den 16 juni kl. 16.00 – 16.30  Kryptotillgångar och framför allt Bitcoin får allt större publicitet och uppmärksamhet från både privatpersoner och etablerade finansaktörer. Hur ska en tillsynsmyndighet som Finansinspektionen förhålla sig till denna utveckling? FI avråder fortfarande från investeringar i kryptotillgångar men varför? […]

SFF-webbinarium om ”FI:s syn på kryptotillgångar”: Erik Thedéen, Generaldirektör, Finansinspektionen onsdagen den 16 juni kl. 16.00 – 16.30

 Kryptotillgångar och framför allt Bitcoin får allt större publicitet och uppmärksamhet från både privatpersoner och etablerade finansaktörer. Hur ska en tillsynsmyndighet som Finansinspektionen förhålla sig till denna utveckling? FI avråder fortfarande från investeringar i kryptotillgångar men varför? Vad ser FI som risker med kryptotillgångar och vad gör myndigheten framöver?

Finansinspektionens Generaldirektör Erik Thedéen kommer till SFF och ger sin syn på dessa frågor.

Tid: onsdagen den 16 juni 2021 kl. 16.00 – 16.30

Plats: Webbinarium

Länk: Kommer skickas till de som anmält sig dagen innan dvs den 15 juni.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

 

Läs mer

Webbinarium Storbankernas redovisning av kreditförluster under coronakrisen jämfört med finanskrisen: Niclas Hellman, HHS torsdagen den 3 juni 2021 kl. 12.00 – 12.45

Webbinarium Storbankernas redovisning av kreditförluster under coronakrisen jämfört med finanskrisen: Niclas Hellman, HHS torsdagen den 3 juni 2021 kl. 12.00 – 12.45  Tf professor Niclas Hellman har studerat hur de fyra storbankerna redovisat kreditförluster under coronakrisen jämfört med finanskrisen. Vilka jämförelser kan göras mellan de båda kriserna? Finns det några skillnader i hur bankerna har […]

Webbinarium Storbankernas redovisning av kreditförluster under coronakrisen jämfört med finanskrisen: Niclas Hellman, HHS torsdagen den 3 juni 2021 kl. 12.00 – 12.45

 Tf professor Niclas Hellman har studerat hur de fyra storbankerna redovisat kreditförluster under coronakrisen jämfört med finanskrisen. Vilka jämförelser kan göras mellan de båda kriserna? Finns det några skillnader i hur bankerna har förhållit sig till gällande standards? Vilka effekter har bytet från IAS 39 som gällde under finanskrisen till nuvarande standard IFRS 9 inneburit?

Tid: torsdagen den 3 juni 2021 kl. 12.00 – 12.45

Plats: Webbinarium

Länk: Kommer skickas till de som anmält sig dagen innan dvs den 2 juni.

Anmälan: Svara på detta mail eller till kansliet@finansanalytiker.se

 

Niclas Hellman

Läs mer

Webbinarium hållbarhet och TCFD: Henrik Sundström och Jan Johansson Electrolux onsdagen den 19 maj kl. 15.00 – 15.45

Webbinarium hållbarhet och TCFD: Henrik Sundström och Jan Johansson Electrolux onsdagen den 19 maj kl. 15.00 – 15.45 Inom EU pågår ett omfattade arbete om att utveckla och förbättra de noterade bolagens hållbarhetsinformation. Mot bakgrund av att det är svårt att ta fram enhetliga regler inom detta område har EU särskilt lyft fram TCFD:s (Task […]

Webbinarium hållbarhet och TCFD: Henrik Sundström och Jan Johansson Electrolux onsdagen den 19 maj kl. 15.00 – 15.45

Inom EU pågår ett omfattade arbete om att utveckla och förbättra de noterade bolagens hållbarhetsinformation. Mot bakgrund av att det är svårt att ta fram enhetliga regler inom detta område har EU särskilt lyft fram TCFD:s (Task Force on Climate Related Financial Disclosures) rekommendationer när det gäller klimatrelaterad information.

Electrolux har i sin årsredovisning 2020 utgått ifrån TCFD:s rekommendationer och kommer på detta webbinarium delge sina erfarenheter, både positiva och negativa, av att tillämpa TCFD som noterat bolag.

Tid: onsdagen den 19 maj 2021 kl. 15.00 – 15.45

Plats: Webbinarium

Länk: Kommer skickas till de som anmält sig dagen innan dvs den 18 maj.

Anmälan: Svara på detta mail eller till kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Webbinarium kryptovalutor: Eric Wall, Arcane måndagen den 12 april kl. 16.00 – 16.45

Webbinarium kryptovalutor: Eric Wall, Arcane måndagen den 12 april kl. 16.00 – 16.45 Eric Wall har under lång tid arbetat med blockkedjeteknik och kryptovalutor. Numer på Arcane Assets och tidigare bland annat på Cinnober. Han kommer beskriva hur man värderar tillgångar inom kryptovalutor och hur man förvaltar en kryptofond men även diskutera kryptovalutor ur ett […]

Webbinarium kryptovalutor: Eric Wall, Arcane måndagen den 12 april kl. 16.00 – 16.45

Eric Wall har under lång tid arbetat med blockkedjeteknik och kryptovalutor. Numer på Arcane Assets och tidigare bland annat på Cinnober. Han kommer beskriva hur man värderar tillgångar inom kryptovalutor och hur man förvaltar en kryptofond men även diskutera kryptovalutor ur ett lite bredare perspektiv. Hur ser framtiden ut och kommer de bli mer accepterade som effektiva och ”oberoende” betalningsmedel?

Tid: måndagen den 12 april 2021 kl. 16.00 – 16.45

Plats: Webbinarium

Länk: Kommer att skickas på förmiddagen samma dag den 12 april

Anmälan: Svara på detta mail eller till kansliet@finansanalytiker.se

 

Läs mer

Webbinarium SPAC: Per Thurezon och Magnus Rasmusson, SEB tisdagen den 30 mars kl. 16.00 – 16.30

Webbinarium SPAC: Per Thurezon och Magnus Rasmusson, SEB tisdagen den 30 mars kl. 16.00 – 16.30 Förvärvsbolag eller SPAC (Special Purpose Acquisition Company) har stått för en stor del av de nya noteringarna på den amerikanska marknaden de senaste åren. Under våren 2021 kommer den första den första svenska SPAC:en att noteras, ACQ Bure. Per […]

Webbinarium SPAC: Per Thurezon och Magnus Rasmusson, SEB tisdagen den 30 mars kl. 16.00 – 16.30

Förvärvsbolag eller SPAC (Special Purpose Acquisition Company) har stått för en stor del av de nya noteringarna på den amerikanska marknaden de senaste åren. Under våren 2021 kommer den första den första svenska SPAC:en att noteras, ACQ Bure. Per Thurezon och Magnus Rasmusson, båda från SEB, som varit rådgivare vid noteringen kommer att beskriva bakgrunden och strukturen kring SPAC utifrån den amerikanska marknaden samt redogöra för sina tankar kring den framtida utvecklingen för denna typ av bolag.

 Tid: tisdagen den 30 mars 2021 kl. 16.00 – 16.30

 Plats: Webbinarium

Länk: Kommer skickas till de som anmält sig dagen innan dvs den 29 mars

Anmälan: Svara på detta mail eller till kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer