Våra senaste evenemang och nyheter

Här hittar du evenemang och nyheter rörande SFF. Evenemangen är normalt endast tillgängliga för våra medlemmar och det gäller främst specialluncher, webbinarium och andra evenemang med SFF som huvudarrangör.

Kommande evenemang

Genomförda evenemang

Evenemang och nyheter

Säkerhetspolitik och globala riskscenarier: Dr Tomas Ries, försvarshögskolan måndagen den 24 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Säkerhetspolitik och globala riskscenarier: Dr Tomas Ries, försvarshögskolan måndagen den 24 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Tomas Ries, docent i strategi- och säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan kommer till SFF och ger sin syn på vilka som är de största globala riskområdena för närvarande. Vi har nyligen genomgått en pandemi, har ett krig i vårt […]

Säkerhetspolitik och globala riskscenarier: Dr Tomas Ries, försvarshögskolan måndagen den 24 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Tomas Ries, docent i strategi- och säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan kommer till SFF och ger sin syn på vilka som är de största globala riskområdena för närvarande. Vi har nyligen genomgått en pandemi, har ett krig i vårt närområde och en stor osäkerhet råder på de finansiella marknaderna. Hur påverkar dessa händelser våra framtidsutsikter ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv? Vilka globala risker är av störst betydelse framöver på både kort och lång sikt?

Tidpunkt: måndagen den 24 oktober 2022, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Vilken hållbarhetsinformation efterfrågar analytiker: Josefin Johansson, SHB tisdagen den 18 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Vilken hållbarhetsinformation efterfrågar analytiker: Josefin Johansson, SHB tisdagen den 18 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Josefin Johansson är ansvarig för hållbarhetsanalysen på Handelsbanken aktieanalys. Noterade bolag har för närvarande fullt upp med att försöka anpassa sig alla nya regelverk – men det viktigaste är ändå vilken information användarna verkligen efterfrågar. Vilken information är […]

Vilken hållbarhetsinformation efterfrågar analytiker: Josefin Johansson, SHB tisdagen den 18 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Josefin Johansson är ansvarig för hållbarhetsanalysen på Handelsbanken aktieanalys. Noterade bolag har för närvarande fullt upp med att försöka anpassa sig alla nya regelverk – men det viktigaste är ändå vilken information användarna verkligen efterfrågar. Vilken information är det Josefin och hennes kollegor verkligen prioriterar och använder i sin analys? Hur används EU-taxonomin? Vilka områden är kanske av mindre intresse? Vad ska man undvika i sin rapportering? Som underlag för en allmän diskussion har SIRA (SFF:s Investor Relationsgrupp) också ställt samman ett antal frågor som kommer dryftas under lunchen med bland andra SFF:s ordförande Lars Söderfjell och generalsekreterare Nils Liliedahl.

Tidpunkt: tisdagen den 18 oktober 2022, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Långsiktiga makrotrender: Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker onsdagen den 5 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Långsiktiga makrotrender: Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker onsdagen den 5 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Peter Malmqvist, journalist, finansanalytiker och före detta ordförande i SFF har under hela sitt arbetsliv studerat makrodata – både svensk och internationell – med syfte att göra riktigt långsiktiga analyser som har relevans för i första hand aktiemarknaden. Peter […]

Långsiktiga makrotrender: Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker onsdagen den 5 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Peter Malmqvist, journalist, finansanalytiker och före detta ordförande i SFF har under hela sitt arbetsliv studerat makrodata – både svensk och internationell – med syfte att göra riktigt långsiktiga analyser som har relevans för i första hand aktiemarknaden. Peter kommer presentera sin statistik och gå igenom sina egna tolkningar av innehållet. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: onsdagen den 5 oktober 2022, kl. 12:00 – 13:30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad:
Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Rysslands invasion av Ukraina: Ek dr Torbjörn Becker, VD SITE onsdagen den 28 sep kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Rysslands invasion av Ukraina: Ek dr Torbjörn Becker, VD SITE onsdagen den 28 sep kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Ek. dr. Torbjörn Becker, VD på SITE (Stockholm Institute of Transition Economics) kommer till SFF och beskriver de ekonomiska och politiska konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina. Vad innebär sanktionerna för Ryssland och EU och […]

Rysslands invasion av Ukraina: Ek dr Torbjörn Becker, VD SITE onsdagen den 28 sep kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Ek. dr. Torbjörn Becker, VD på SITE (Stockholm Institute of Transition Economics) kommer till SFF och beskriver de ekonomiska och politiska konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina. Vad innebär sanktionerna för Ryssland och EU och hur ska Ukrainas ekonomi klara krigets utmaningar och efterdyningar? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: onsdagen den 28 september 2022, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Den kommersiella fastighetsmarknaden: Niclas Höglund, analyschef JLL Sverige måndagen den 19 sep kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Den kommersiella fastighetsmarknaden: Niclas Höglund, analyschef JLL Sverige måndagen den 19 sep kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Niclas Höglund är analyschef på JLL i Sverige och sedan länge medlem i SFF:s företagsvärderingsgrupp. Hur påverkas fastighetsmarknaden av en svagare ekonomi och ett högre ränteläge? Vilka segment inom sektorn har förutsättningar att fortsatt visa god tillväxt […]

Den kommersiella fastighetsmarknaden: Niclas Höglund, analyschef JLL Sverige måndagen den 19 sep kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Niclas Höglund är analyschef på JLL i Sverige och sedan länge medlem i SFF:s företagsvärderingsgrupp. Hur påverkas fastighetsmarknaden av en svagare ekonomi och ett högre ränteläge? Vilka segment inom sektorn har förutsättningar att fortsatt visa god tillväxt och lönsamhet och inom vilka segment är riskerna större och hur ser marknaden ut för olika tillgångsklasser? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: måndagen den 19 september 2022, kl. 12:00 – 13:30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Frukost med IASB om ”IFRS och dess tillämpning” torsdagen den 15 sep kl. 08.00 – 09.00 med Fred Nieto, IASB och Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker på Anglais

Frukost med IASB om ”IFRS och dess tillämpning” torsdagen den 15 sep kl. 08.00 – 09.00 med Fred Nieto, IASB och Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker på Anglais Fred Nieto, ansvarig för investerarkontakter på IASB är på tillfälligt besök i Sverige. Han kommer att tillsammans med Peter Malmqvist, aktieanalytiker och redovisningsexpert, ge en bild av hur […]

Frukost med IASB om ”IFRS och dess tillämpning” torsdagen den 15 sep kl. 08.00 – 09.00 med Fred Nieto, IASB och Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker på Anglais

Fred Nieto, ansvarig för investerarkontakter på IASB är på tillfälligt besök i Sverige. Han kommer att tillsammans med Peter Malmqvist, aktieanalytiker och redovisningsexpert, ge en bild av hur IFRS tillämpas i dag samt beskriva utvecklingstendenser och pågående projekt inom IASB.

Tidpunkt: torsdagen den 15 september 2022, kl. 08.00 – 09.00

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Lättare frukost med smörgås, jos och kaffe/te.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Fondbranschens möjligheter och utmaningar: Fredrik Nordström, VD Fondbolagens Förening torsdagen den 1 sep kl. 12.00 – 13.30

Fondbranschens möjligheter och utmaningar: Fredrik Nordström, VD Fondbolagens Förening torsdagen den 1 sep kl. 12.00 – 13.30 Fondbolagens Förenings VD Fredrik Nordström kommer till SFF och ger sin syn kring de mest aktuella frågeställningarna inom branschen. Hur ställer man sig till de omfattande förändringar i regelverk som sker inom hållbarhetsområdet? Vilka erfarenheter har man gjort […]

Fondbranschens möjligheter och utmaningar: Fredrik Nordström, VD Fondbolagens Förening torsdagen den 1 sep kl. 12.00 – 13.30

Fondbolagens Förenings VD Fredrik Nordström kommer till SFF och ger sin syn kring de mest aktuella frågeställningarna inom branschen. Hur ställer man sig till de omfattande förändringar i regelverk som sker inom hållbarhetsområdet? Vilka erfarenheter har man gjort kring de likviditetsproblem som uppstod våren 2020 och hur har föreningen hanterat dessa? Hur ser framtiden ut för PPM – ett bättre fondtorg eller början till slutet för valfrihet, konkurrens och mångfald för svenska fondsparare? Provisioner, vad händer i Norden och i Europa. Vad talar för och emot provisioner och på vilket sätt kan det förändra marknaden. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: torsdagen den 1 september 2022, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Sommar 2022 – preliminära tidpunkter för presentationer efter sommaren

Bästa SFF-medlemmar  Sommaren närmar sig med stormsteg och våra aktivieter för våren är slut. Arbetet med att hitta talare har givetvis påbörjats inför hösten och ett preliminärt program har sakta börjat ta form. Som ni kanske har märkt så har vi under våren 2022 hittat en mer långsiktig lösning för hur vi “emitterar” våra aktiviteter, […]

Bästa SFF-medlemmar 

Sommaren närmar sig med stormsteg och våra aktivieter för våren är slut. Arbetet med att hitta talare har givetvis påbörjats inför hösten och ett preliminärt program har sakta börjat ta form. Som ni kanske har märkt så har vi under våren 2022 hittat en mer långsiktig lösning för hur vi “emitterar” våra aktiviteter, för att tala finansspråk. Vi vill gynna det fysiska mötet som vi fortfarande tycker är mycket viktigt. Därför kommer vi att fortsätta med våra SFF-luncher på vanligt sätt men de kommer inte att “streamas”. Istället spelas de in och skickas ut i efterhand, vanligen dagen efter till alla medlemmar då det är möjligt. Detta är betydligt enklare och billigare och alla medlemmar får möjlighet att ta del av presentationerna.

Inför hösten är följande aktiviteter preliminärt fastställda:

  • 1 sep Fredrik Nordström, Fondbolagens Förening. Nya regleringar och likviditetsfrågor
  • 19 sep Niclas Höglund, JLL. Fastighetsmarknaden
  • 28 sep Torbjörn Becker, HHS. Ukrainas och Rysslands ekonomier

Till detta ska vi hitta en eller två presentationer innan vi går in i de mörkare månaderna dvs oktober och framåt. Man kan givetvis flagga sitt intresse för dessa aktiviteter redan nu men de blir definitiva först när ordinarie inbjudan går ut.

Solig sommar önskar / Nisse Liliedahl

Läs mer

Den ekonomiska politiken. SFF-lunch med Lars Heikensten Finanspolitiska rådet onsdagen den 1 juni 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Den ekonomiska politiken. SFF-lunch med Lars Heikensten Finanspolitiska rådet onsdagen den 1 juni 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Finanspolitiska rådets årliga rapport publiceras i slutet av maj. Tidigare Riksbankschefen, Lars Heikensten, som nu är rådets ordförande, kommer att tala om den ekonomiska politiken.  Vilka risker står vi inför med krig i Europa och […]

Den ekonomiska politiken. SFF-lunch med Lars Heikensten Finanspolitiska rådet onsdagen den 1 juni 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Finanspolitiska rådets årliga rapport publiceras i slutet av maj. Tidigare Riksbankschefen, Lars Heikensten, som nu är rådets ordförande, kommer att tala om den ekonomiska politiken.  Vilka risker står vi inför med krig i Europa och stigande priser, hur påverkas tillväxt och räntor? Behöver ramverket för politiken ändras? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: onsdagen den 1 juni 2022, kl. 12:00 – 13:30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Investera i onoterat som institutionell investerare: Katarina Staaf, VD AP6 torsdagen den 19 maj 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais (Fulltecknad)

Investera i onoterat som institutionell investerare: Katarina Staaf, VD AP6 torsdagen den 19 maj 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais (Fulltecknad) Sjätte AP-fondens VD Katarina Staaf kommer till SFF och beskriver AP6:s utvecklingsresa samt de unika förutsättningar som gäller för investeringar i onoterat. Katarina kommer gå in på hur AP6 arbetar för att skapa […]

Investera i onoterat som institutionell investerare: Katarina Staaf, VD AP6 torsdagen den 19 maj 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais (Fulltecknad)

Sjätte AP-fondens VD Katarina Staaf kommer till SFF och beskriver AP6:s utvecklingsresa samt de unika förutsättningar som gäller för investeringar i onoterat. Katarina kommer gå in på hur AP6 arbetar för att skapa långsiktig hög portföljavkastning med integrerad hållbarhet i ett investeringsslag som kännetecknas av tydlig ”asset selection”. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: torsdagen den 19 maj 2022, kl. 12:00 – 13:30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se.

 

Läs mer

SFF-lunch ”Forensic Accounting” Mads Thamsborg, Nyhavn Capital tisdagen den 10 maj 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

SFF-lunch ”Forensic Accounting” Mads Thamsborg, Nyhavn Capital tisdagen den 10 maj 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Fonden Nyhavn Capital har specialiserat sig inom området ”Forensic Accounting”. Deras VD och CIO Mads Thamsborg kommer till SFF och beskriver hur man arbetar med ”redovisningen” som underlag för investeringsbeslut, framför allt avseende korta positioner. Områden som […]

SFF-lunch ”Forensic Accounting” Mads Thamsborg, Nyhavn Capital tisdagen den 10 maj 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Fonden Nyhavn Capital har specialiserat sig inom området ”Forensic Accounting”. Deras VD och CIO Mads Thamsborg kommer till SFF och beskriver hur man arbetar med ”redovisningen” som underlag för investeringsbeslut, framför allt avseende korta positioner. Områden som kommer diskuteras är kvalitet på vinst och kassaflöden men givetvis även balansräkningens betydelse. Även mjukare beteendefaktorer kommer att ta upp i anförandet som kommer exemplifieras med många exempel. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: tisdagen den 10 maj 2022, kl. 12:00 – 13:30. Presentation kommer vara på engelska.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se.

Välkommen !

Läs mer

SFF-lunch med Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige onsdagen den 20 april 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige onsdagen den 20 april 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Fossilfritt Sverige är ett statligt initiativ att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Svante Axelsson är nationell samordnare och kommer till SFF för att beskriva vad är det är som krävs för att göra denna vision möjlig. Vilka möjligheter […]

Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige onsdagen den 20 april 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Fossilfritt Sverige är ett statligt initiativ att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Svante Axelsson är nationell samordnare och kommer till SFF för att beskriva vad är det är som krävs för att göra denna vision möjlig. Vilka möjligheter och hinder finns? Hur fungerar de branschspecifika färdplanerna som är grunden i arbetet? Vilka politiska förslag till regeringen kan bli aktuella? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: onsdagen den 20 april 2022, kl. 12:00 – 13:30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se.

 

Läs mer

European Sustainability Reporting Standard (ESRS) – Hållbarhetsredovisning enligt EU: Per Törnqvist, Danske Bank, torsdagen den 7 april 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais (OBS ändrad tid från den 6 april)

European Sustainability Reporting Standard (ESRS) – Hållbarhetsredovisning enligt EU: Per Törnqvist, Danske Bank, torsdagen den 7 april 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Per Törnqvist, Head of Group Ratings, på Danske Bank är medlem i den expertgrupp som är med i utarbetandet av sektorspecifika standarder under ESRS – EU:s redovisningsstandard för hållbarhetsrisker. ESRS är […]

European Sustainability Reporting Standard (ESRS) – Hållbarhetsredovisning enligt EU: Per Törnqvist, Danske Bank, torsdagen den 7 april 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Per Törnqvist, Head of Group Ratings, på Danske Bank är medlem i den expertgrupp som är med i utarbetandet av sektorspecifika standarder under ESRS – EU:s redovisningsstandard för hållbarhetsrisker. ESRS är ett mycket omfattande regelverk som utarbetas under kort tid och förväntas kunna träda i kraft för räkenskapsåret 2023 dvs i 2024. Danmark, Finland och Norge deltar aktivt i utvecklingen av nya standarder medan Sverige inte är representerat. Tidtabellen är mycket tight och arbetet ska i princip vara klart till juni i år. Detta arbete har ännu inte diskuterats i någon större omfattning i Sverige. Per kommer att presentera tankegångarna med ESRS, tidplan och vägen framåt med exempel på vad som kommer krävas av bolagen för att uppfylla kraven. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: torsdagen den 7 april 2022, kl. 12:00 – 13:30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se. Meddela om ni önskar följa presentationen på Anglais med lunch eller via internet. Även de som vill följa presentationen via internet ska anmäla sig för att erhålla erforderlig länk.

Läs mer

Integrering av hållbarhetsfrågor i investeringsanalys: Ek. dr Emma Sjöström och Ek. dr Hanna Setterberg torsdagen den 24 mars 2022, kl. 12:00 – 13:30 på Anglais

Integrering av hållbarhetsfrågor i investeringsanalys: Ek. dr Emma Sjöström och Ek. dr Hanna Setterberg torsdagen den 24 mars 2022, kl. 12:00 – 13:30 på Anglais Emma Sjöström och Hanna Setterberg kommer delge de väsentligaste slutsatserna från en nyligen avslutad studie rörande integrering av hållbarhetsfrågor i investeringsanalyser. Studien som är finansierad av SWESIF bygger på intervjuer med […]

Integrering av hållbarhetsfrågor i investeringsanalys: Ek. dr Emma Sjöström och Ek. dr Hanna Setterberg torsdagen den 24 mars 2022, kl. 12:00 – 13:30 på Anglais

Emma Sjöström och Hanna Setterberg kommer delge de väsentligaste slutsatserna från en nyligen avslutad studie rörande integrering av hållbarhetsfrågor i investeringsanalyser. Studien som är finansierad av SWESIF bygger på intervjuer med portföljförvaltare, analytiker och IR och tar upp frågor som problem med kvantifiering, kommunikation och allmän kompetens inom området. Hanna och Emma vill också ha SFF:s medlemmars syn på dessa frågor för att kunna arbeta vidare med nya näraliggande frågeställningar. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: torsdagen den 24 mars 2022, kl. 12:00 – 13:30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Pågående reglering inom hållbarhetsområdet med FAR:s specialistgrupp: Charlotte Söderlund och Pernilla Lundqvist onsdagen den 16 mars 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Pågående reglering inom hållbarhetsområdet med FAR:s specialistgrupp: Charlotte Söderlund och Pernilla Lundqvist onsdagen den 16 mars 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Charlotte Söderlund är hållbarhetsexpert på EY och sitter med i FAR:s specialistgrupp och Pernilla Lundqvist är redovisningsspecialist på EY och är ordförande i FAR:s strategiska respektive operativa redovisningsgrupp. Regleringarna inom hållbarhetsområdet är […]

Pågående reglering inom hållbarhetsområdet med FAR:s specialistgrupp: Charlotte Söderlund och Pernilla Lundqvist onsdagen den 16 mars 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Charlotte Söderlund är hållbarhetsexpert på EY och sitter med i FAR:s specialistgrupp och Pernilla Lundqvist är redovisningsspecialist på EY och är ordförande i FAR:s strategiska respektive operativa redovisningsgrupp. Regleringarna inom hållbarhetsområdet är för närvarande under stark utveckling och det pågår stora projekt inom såväl EU som inom IFRS men även lokalt i Sverige. Charlotte och Pernilla kommer att uppdatera oss både kring beslutade och planerade redovisningsförändringar samt att ge en bild av hur de tror regellandskapet kommer att förändras under de närmaste åren. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: onsdagen den 16 mars 2022, kl. 12:00 – 13:30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer