Våra senaste evenemang och nyheter

Här hittar du evenemang och nyheter rörande SFF. Evenemangen är normalt endast tillgängliga för våra medlemmar och det gäller främst specialluncher, webbinarium och andra evenemang med SFF som huvudarrangör.

Kommande evenemang

Genomförda evenemang

Evenemang och nyheter

Biologisk mångfald i finansiella sammanhang: Mårten Karlsson, Morningstar torsdagen den 27 april kl. 12.00 – 13.00 på Anglais

Biologisk mångfald i finansiella sammanhang: Mårten Karlsson, Morningstar torsdagen den 27 april kl. 12.00 – 13.00 på Anglais Kraven på hållbarhetsinformation ökar kontinuerligt och ett begrepp som numer får ett allt större utrymme även inom de finansiella marknaderna är ”Biologisk mångfald”. Mårten Karlsson på Morningstar kommer till SFF och ger en samlad bild av hur […]

Biologisk mångfald i finansiella sammanhang: Mårten Karlsson, Morningstar torsdagen den 27 april kl. 12.00 – 13.00 på Anglais

Kraven på hållbarhetsinformation ökar kontinuerligt och ett begrepp som numer får ett allt större utrymme även inom de finansiella marknaderna är ”Biologisk mångfald”. Mårten Karlsson på Morningstar kommer till SFF och ger en samlad bild av hur begreppet ”biologisk mångfald” kan komma att påverka bolag och investerare. Tidigare har hållbarhet i första hand behandlat klimatfrågor och koldioxid. Nu är myndigheter och andra intresseorganisationer redan på väg mot nästa område som kan sägas vara näringslivets påverkan på naturen i ett bredare perspektiv. Vilken påverkan har det finansiella systemet på arters bestånd och vilka risker finns det med att naturresurser utarmas? Vilka data och KPI:er kommer krävas och vilken påverkan kan det bli för investerarna? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt:  torsdagen den 27 april 2023, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Biologisk mångfald i finansiella sammanhang: Mårten Karlsson, Morningstar torsdagen den 27 april kl. 12.00 – 13.00 på Anglais

Biologisk mångfald i finansiella sammanhang: Mårten Karlsson, Morningstar torsdagen den 27 april kl. 12.00 – 13.00 på Anglais Kraven på hållbarhetsinformation ökar kontinuerligt och ett begrepp som numer får ett allt större utrymme även inom de finansiella marknaderna är ”Biologisk mångfald”. Mårten Karlsson på Morningstar kommer till SFF och ger en samlad bild av hur […]

Biologisk mångfald i finansiella sammanhang: Mårten Karlsson, Morningstar torsdagen den 27 april kl. 12.00 – 13.00 på Anglais

Kraven på hållbarhetsinformation ökar kontinuerligt och ett begrepp som numer får ett allt större utrymme även inom de finansiella marknaderna är ”Biologisk mångfald”. Mårten Karlsson på Morningstar kommer till SFF och ger en samlad bild av hur begreppet ”biologisk mångfald” kan komma att påverka bolag och investerare. Tidigare har hållbarhet i första hand behandlat klimatfrågor och koldioxid. Nu är myndigheter och andra intresseorganisationer redan på väg mot nästa område som kan sägas vara näringslivets påverkan på naturen i ett bredare perspektiv. Vilken påverkan har det finansiella systemet på arters bestånd och vilka risker finns det med att naturresurser utarmas? Vilka data och KPI:er kommer krävas och vilken påverkan kan det bli för investerarna? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt:  torsdagen den 27 april 2023, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Rysslands informationskrig: Per Enerud, måndagen den 17 april kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Rysslands informationskrig: Per Enerud, måndagen den 17 april kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Per Enerud är journalist och författare med Ryssland och Östeuropa som specialområde. Lögn och desinformation har länge varit en central del av de ryska ledarnas metoder för att behålla makten och för att skapa allianser med en publik utomlands. Per kommer […]

Rysslands informationskrig: Per Enerud, måndagen den 17 april kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Per Enerud är journalist och författare med Ryssland och Östeuropa som specialområde. Lögn och desinformation har länge varit en central del av de ryska ledarnas metoder för att behålla makten och för att skapa allianser med en publik utomlands. Per kommer i sitt anförande ta upp hur dessa kontinuerliga lögner och påståenden skapar en alternativ verklighet som sakta vinner trovärdighet både inom och utom landet. Allt med syfte att kontrollera och behålla makten. Hur har detta varit möjligt att genomföra? Vilken ideologi ligger bakom? Vad kan göras för att hindra denna utveckling? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt:  måndagen den 17 april 2023, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Bolånemarknaden: Lars E.O. Svensson, onsdagen den 22 mars kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Bolånemarknaden: Lars E.O. Svensson, onsdagen den 22 mars kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Professorn och före detta vice riksbankschefen Lars E.O. Svensson kommer till SFF och ger sin syn på den svenska bolånemarknaden och dess regleringar. Är svenska bostadspriser och hushållsskulder för höga?  Ökar amorteringskraven motståndskraften hos bolånetagarna? Vad är konsekvensen av högre boräntor? Det blir […]

Bolånemarknaden: Lars E.O. Svensson, onsdagen den 22 mars kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Professorn och före detta vice riksbankschefen Lars E.O. Svensson kommer till SFF och ger sin syn på den svenska bolånemarknaden och dess regleringar. Är svenska bostadspriser och hushållsskulder för höga?  Ökar amorteringskraven motståndskraften hos bolånetagarna? Vad är konsekvensen av högre boräntor? Det blir tid till frågor och diskussion.

Tidpunkt:  onsdagen den 22 mars 2023, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Hållbarhetsredovisning enligt EU – ESRS: Charlotte Söderlund, EY och Per Törnqvist, Danske Bank, fredagen den 10 mars 2023 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Hållbarhetsredovisning enligt EU – ESRS: Charlotte Söderlund, EY och Per Törnqvist, Danske Bank, fredagen den 10 mars 2023 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Efter remissförfarandet som skett under sommaren 2022 kommer EU under Q2 2023 anta ESRS (European Sustainability Reporting Standard) till EU-lagstiftning. Med syfte att följa upp utvecklingen kommer Charlotte Söderlund och Per […]

Hållbarhetsredovisning enligt EU – ESRS: Charlotte Söderlund, EY och Per Törnqvist, Danske Bank, fredagen den 10 mars 2023 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Efter remissförfarandet som skett under sommaren 2022 kommer EU under Q2 2023 anta ESRS (European Sustainability Reporting Standard) till EU-lagstiftning. Med syfte att följa upp utvecklingen kommer Charlotte Söderlund och Per Törnqvist till SFF och ger en nulägesbild av processen och hur ESRS-lagstiftningen troligen kommer att se ut.  Charlotte Söderlund är hållbarhetsexpert på EY och medlem i EFRAG Sustainable Reporting Board och Per Törnqvist är Head of Group Ratings, på Danske Bank och medlem i den expertgrupp som är med i utarbetandet av sektorspecifika ESRS-standarder. Vi hoppas även kunna få med representanter från noterade bolag som kan ge sin bild av hur ESRS-lagstiftningen kommer påverka deras rapportering. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: fredagen den 10 mars 2023, kl. 12:00 – 13:30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se.

Läs mer

Tillgångsallokering i en föränderlig omvärld: Erik Callert, CIO på AP2 fredagen den 24 feb kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Tillgångsallokering i en föränderlig omvärld: Erik Callert, CIO på AP2 fredagen den 24 feb kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Erik Callert är Chief Investment Officer på AP2 och kommer till SFF och ger sin bild av hur den snabbt förändrade makrosituationen påverkat fondens allokeringsbeslut. Hur ändras fördelningen mellan olika typer av aktier och räntebärande […]

Tillgångsallokering i en föränderlig omvärld: Erik Callert, CIO på AP2 fredagen den 24 feb kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Erik Callert är Chief Investment Officer på AP2 och kommer till SFF och ger sin bild av hur den snabbt förändrade makrosituationen påverkat fondens allokeringsbeslut. Hur ändras fördelningen mellan olika typer av aktier och räntebärande tillgångar samt hur hänger det ihop med pensionssystemet? Hur har det rådande geopolitiska läget påverkat riskhanteringen? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt:  fredagen den 24 feb 2023, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Kryptovalutor med Johan Javeus, SEB onsdagen den 1 feb 2023 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Kryptovalutor med Johan Javeus, SEB onsdagen den 1 feb 2023 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Johan Javeus, chefsstrateg på SEB kommer till SFF och ger sin syn på kryptovalutor efter det turbulenta 2022. Bitcoin har förbjudits i Kina, kryptobörsen FTX har gått i konkurs och fallen har varit mycket stora. Vad kan få trenden […]

Kryptovalutor med Johan Javeus, SEB onsdagen den 1 feb 2023 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Johan Javeus, chefsstrateg på SEB kommer till SFF och ger sin syn på kryptovalutor efter det turbulenta 2022. Bitcoin har förbjudits i Kina, kryptobörsen FTX har gått i konkurs och fallen har varit mycket stora. Vad kan få trenden att vända? Hur kan kryptovalutor bli mer accepterade? Hur påverkas utvecklingen av myndigheternas regleringar? Finns det en verklig framtid för DeFi? Detta och mycket mer tar Johan upp i sitt anförande. Tid till frågor kommer att finnas?

Tidpunkt:  onsdagen den 1 feb 2023, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Förenta nationernas klimatkonferens COP 27: Mattias Frumerie, svensk chefsförhandlare torsdagen den 15 dec kl. 12.00 på Anglais

Förenta nationernas klimatkonferens COP 27: Mattias Frumerie, svensk chefsförhandlare torsdagen den 15 dec kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Mattias Frumerie är Sveriges chefsförhandlare vid Förenta nationernas klimatkonferens COP27 som för närvarande pågår i Egypten. Han kommer till SFF och ger sin bild av de frågor som varit av störst betydelse på konferensen. Hur ska […]

Förenta nationernas klimatkonferens COP 27: Mattias Frumerie, svensk chefsförhandlare torsdagen den 15 dec kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Mattias Frumerie är Sveriges chefsförhandlare vid Förenta nationernas klimatkonferens COP27 som för närvarande pågår i Egypten. Han kommer till SFF och ger sin bild av de frågor som varit av störst betydelse på konferensen. Hur ska utsläppsminskningarna åstadkommas? Hur och på vilket sätt ska de som drabbas hårdast av klimatförändringarna ersättas? Vilket ansvar har utvecklade länder som Sverige i denna omställning? Hur ska man följa upp ländernas åtaganden i förhållande till Parisavtalet? Detta och mycket mer kommer Mattias ta upp i sitt anförande. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: torsdagen den 15 december 2022, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

 

Läs mer

Sociala obligationer: Björn Bergstrand, Kommuninvest tisdagen den 6 dec kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Sociala obligationer: Björn Bergstrand, Kommuninvest den 6 december 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest kommer till SFF för att beskriva utvecklingen inom finansiering av sociala investeringar och mer specifikt Kommuninvests ramverk för sociala obligationer.  Frågor som kommer belysas är mer tekniska som användning av likvid, urval, rapportering och inte […]

Sociala obligationer: Björn Bergstrand, Kommuninvest den 6 december 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest kommer till SFF för att beskriva utvecklingen inom finansiering av sociala investeringar och mer specifikt Kommuninvests ramverk för sociala obligationer.  Frågor som kommer belysas är mer tekniska som användning av likvid, urval, rapportering och inte minst uppföljning såväl som de ”sociala” vinster som kan komma hela samhället till del genom detta finansierings- och investeringsalternativ. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt:  tisdagen den 6 dec 2022, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

 

Läs mer

Den svenska energimarknaden: Professor Jan Blomgren måndagen den 21 nov kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Den svenska energimarknaden: Professor Jan Blomgren måndagen den 21 nov kl. 12.00 – 13.30 på Anglais  Jan Blomgren är professor inom tillämpad kärnfysik, författare till boken ”Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning” och sedan tio år tillbaka verksam i eget bolag. Jan kommer att ge sin syn på vad som gått snett på den […]

Den svenska energimarknaden: Professor Jan Blomgren måndagen den 21 nov kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

 Jan Blomgren är professor inom tillämpad kärnfysik, författare till boken ”Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning” och sedan tio år tillbaka verksam i eget bolag. Jan kommer att ge sin syn på vad som gått snett på den svenska energimarknaden under 2000-talet och vad han tror behövs för att få den på fötter igen. Vilken roll kommer olika energislag att få framöver och hur kommer distributionen ske på bästa sätt? Hur kan marknaden för elpriser ändras för att göra den mer effektiv och anpassad till en ny geopolitisk situation? Dessa frågor och mycket annat kommer Jan ta upp i sitt anförande. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: måndagen den 21 november 2022, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

 

Läs mer

Kinas roll i nuvarande ekonomiska och politiska läge: Frédéric Cho onsdagen den 9 november 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Kinas roll i nuvarande ekonomiska och politiska läge: Frédéric Cho onsdagen den 9 november 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Frédéric Cho är fristående Kinarådgivare, långvarig SFF-medlem och förmodligen den ende i Norden som arbetat inom alla delar av den kinesiska finanssektorn, samt inom life science och media i Kina. Han kommer att ge […]

Kinas roll i nuvarande ekonomiska och politiska läge: Frédéric Cho onsdagen den 9 november 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Frédéric Cho är fristående Kinarådgivare, långvarig SFF-medlem och förmodligen den ende i Norden som arbetat inom alla delar av den kinesiska finanssektorn, samt inom life science och media i Kina. Han kommer att ge sin bild av Kinas roll både inom och utom landets gränser. Inom utrikespolitiken är förhållandet till USA givetvis alltid av största vikt men just nu är världens fokus på relationerna med Ryssland och Taiwan. Inrikespolitiskt är det coronahanteringen, de ständigt närvarande demokratifrågorna samt energi- och klimatfrågorna som kommer att belysas i presentationen. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: onsdagen den 9 november 2022, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Säkerhetspolitik och globala riskscenarier: Dr Tomas Ries, försvarshögskolan måndagen den 24 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Säkerhetspolitik och globala riskscenarier: Dr Tomas Ries, försvarshögskolan måndagen den 24 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Tomas Ries, docent i strategi- och säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan kommer till SFF och ger sin syn på vilka som är de största globala riskområdena för närvarande. Vi har nyligen genomgått en pandemi, har ett krig i vårt […]

Säkerhetspolitik och globala riskscenarier: Dr Tomas Ries, försvarshögskolan måndagen den 24 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Tomas Ries, docent i strategi- och säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan kommer till SFF och ger sin syn på vilka som är de största globala riskområdena för närvarande. Vi har nyligen genomgått en pandemi, har ett krig i vårt närområde och en stor osäkerhet råder på de finansiella marknaderna. Hur påverkar dessa händelser våra framtidsutsikter ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv? Vilka globala risker är av störst betydelse framöver på både kort och lång sikt?

Tidpunkt: måndagen den 24 oktober 2022, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Årsmöte i SFF 2022

Årsmöte 2022 Sveriges Finansanalytikers Förening Tidpunkt: torsdagen den 20 oktober 2022, kl. 17:00  Lokal: Nybrogatan 34, plan 2   Förslag till dagordning: 1  Årsmötets öppnande 2  Val av mötesordförande 3  Val av mötessekreterare 4  Val av två justeringspersoner 5  Frågan om mötets stadgeenliga utlysande 6  Fastställande av dagordning 7  Framläggande av årsredovisning i SFF samt […]

Årsmöte 2022

Sveriges Finansanalytikers Förening

Tidpunkt: torsdagen den 20 oktober 2022, kl. 17:00

 Lokal: Nybrogatan 34, plan 2

 

Förslag till dagordning:

 • 1  Årsmötets öppnande
 • 2  Val av mötesordförande
 • 3  Val av mötessekreterare
 • 4  Val av två justeringspersoner
 • 5  Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
 • 6  Fastställande av dagordning
 • 7  Framläggande av årsredovisning i SFF samt SFSAB 2021/2022
 • 8  Revisorernas berättelse
 • 9  Fastställande av resultat- och balansräkning i SFF och SFSAB 2021/2022
 • 10  Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 • 11  Beslut om medlems- och serviceavgift för året 2022/2023
 • 12 Val av styrelse och dess ordförande
 • 13 Val av revisorer
 • 15  Val av valberedning
 • 16 Ändring av stadgar
 • 17  Övriga frågor
 • 18  Avslutande

 

Nominering nyval styrelseledamöter:

 • Pia Haak (Swedbank Robur)
 • Thomas Berglund (T Rowe Price)

Förslag till revisor SFF och SFSAB:

– HQV Stockholm AB, Lena Normann

Förslag till valberedning:

 • Lars Söderfjell
 • Helena Nordman Knutson

Förslag till ändring av stadgar finner du här. Förutom att anpassa stadgarna till befintliga beslutade instruktioner vilket mer är av redaktionell karaktär föreslås att ändringar av stadgar måste ske på två efter varandra följande årsmöten.

Fullständiga redovisningshandlingar finns tillgängliga via SFF:s kansli (nils@finansanalytiker.se) eller via dessa länkar SFSAB och SFF.

Föranmälan ska ske till kansliet@finansanalytiker.se och det kommer finnas möjlighet att delta digitalt.

Stockholm den 22 september 2022

Läs mer

Vilken hållbarhetsinformation efterfrågar analytiker: Josefin Johansson, SHB tisdagen den 18 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Vilken hållbarhetsinformation efterfrågar analytiker: Josefin Johansson, SHB tisdagen den 18 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Josefin Johansson är ansvarig för hållbarhetsanalysen på Handelsbanken aktieanalys. Noterade bolag har för närvarande fullt upp med att försöka anpassa sig alla nya regelverk – men det viktigaste är ändå vilken information användarna verkligen efterfrågar. Vilken information är […]

Vilken hållbarhetsinformation efterfrågar analytiker: Josefin Johansson, SHB tisdagen den 18 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Josefin Johansson är ansvarig för hållbarhetsanalysen på Handelsbanken aktieanalys. Noterade bolag har för närvarande fullt upp med att försöka anpassa sig alla nya regelverk – men det viktigaste är ändå vilken information användarna verkligen efterfrågar. Vilken information är det Josefin och hennes kollegor verkligen prioriterar och använder i sin analys? Hur används EU-taxonomin? Vilka områden är kanske av mindre intresse? Vad ska man undvika i sin rapportering? Som underlag för en allmän diskussion har SIRA (SFF:s Investor Relationsgrupp) också ställt samman ett antal frågor som kommer dryftas under lunchen med bland andra SFF:s ordförande Lars Söderfjell och generalsekreterare Nils Liliedahl.

Tidpunkt: tisdagen den 18 oktober 2022, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Långsiktiga makrotrender: Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker onsdagen den 5 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Långsiktiga makrotrender: Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker onsdagen den 5 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Peter Malmqvist, journalist, finansanalytiker och före detta ordförande i SFF har under hela sitt arbetsliv studerat makrodata – både svensk och internationell – med syfte att göra riktigt långsiktiga analyser som har relevans för i första hand aktiemarknaden. Peter […]

Långsiktiga makrotrender: Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker onsdagen den 5 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Peter Malmqvist, journalist, finansanalytiker och före detta ordförande i SFF har under hela sitt arbetsliv studerat makrodata – både svensk och internationell – med syfte att göra riktigt långsiktiga analyser som har relevans för i första hand aktiemarknaden. Peter kommer presentera sin statistik och gå igenom sina egna tolkningar av innehållet. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: onsdagen den 5 oktober 2022, kl. 12:00 – 13:30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad:
Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer