Våra senaste evenemang och nyheter

Här hittar du evenemang och nyheter rörande SFF. Evenemangen är normalt endast tillgängliga för våra medlemmar och det gäller främst specialluncher, webbinarium och andra evenemang med SFF som huvudarrangör.

Kommande evenemang

Genomförda evenemang

Evenemang och nyheter

Fondbranschens möjligheter och utmaningar: Fredrik Nordström, VD Fondbolagens Förening torsdagen den 1 sep kl. 12.00 – 13.30

Fondbranschens möjligheter och utmaningar: Fredrik Nordström, VD Fondbolagens Förening torsdagen den 1 sep kl. 12.00 – 13.30 Fondbolagens Förenings VD Fredrik Nordström kommer till SFF och ger sin syn kring de mest aktuella frågeställningarna inom branschen. Hur ställer man sig till de omfattande förändringar i regelverk som sker inom hållbarhetsområdet? Vilka erfarenheter har man gjort […]

Fondbranschens möjligheter och utmaningar: Fredrik Nordström, VD Fondbolagens Förening torsdagen den 1 sep kl. 12.00 – 13.30

Fondbolagens Förenings VD Fredrik Nordström kommer till SFF och ger sin syn kring de mest aktuella frågeställningarna inom branschen. Hur ställer man sig till de omfattande förändringar i regelverk som sker inom hållbarhetsområdet? Vilka erfarenheter har man gjort kring de likviditetsproblem som uppstod våren 2020 och hur har föreningen hanterat dessa? Hur ser framtiden ut för PPM – ett bättre fondtorg eller början till slutet för valfrihet, konkurrens och mångfald för svenska fondsparare? Provisioner, vad händer i Norden och i Europa. Vad talar för och emot provisioner och på vilket sätt kan det förändra marknaden. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: torsdagen den 1 september 2022, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Sommar 2022 – preliminära tidpunkter för presentationer efter sommaren

Bästa SFF-medlemmar  Sommaren närmar sig med stormsteg och våra aktivieter för våren är slut. Arbetet med att hitta talare har givetvis påbörjats inför hösten och ett preliminärt program har sakta börjat ta form. Som ni kanske har märkt så har vi under våren 2022 hittat en mer långsiktig lösning för hur vi “emitterar” våra aktiviteter, […]

Bästa SFF-medlemmar 

Sommaren närmar sig med stormsteg och våra aktivieter för våren är slut. Arbetet med att hitta talare har givetvis påbörjats inför hösten och ett preliminärt program har sakta börjat ta form. Som ni kanske har märkt så har vi under våren 2022 hittat en mer långsiktig lösning för hur vi “emitterar” våra aktiviteter, för att tala finansspråk. Vi vill gynna det fysiska mötet som vi fortfarande tycker är mycket viktigt. Därför kommer vi att fortsätta med våra SFF-luncher på vanligt sätt men de kommer inte att “streamas”. Istället spelas de in och skickas ut i efterhand, vanligen dagen efter till alla medlemmar då det är möjligt. Detta är betydligt enklare och billigare och alla medlemmar får möjlighet att ta del av presentationerna.

Inför hösten är följande aktiviteter preliminärt fastställda:

  • 1 sep Fredrik Nordström, Fondbolagens Förening. Nya regleringar och likviditetsfrågor
  • 19 sep Niclas Höglund, JLL. Fastighetsmarknaden
  • 28 sep Torbjörn Becker, HHS. Ukrainas och Rysslands ekonomier

Till detta ska vi hitta en eller två presentationer innan vi går in i de mörkare månaderna dvs oktober och framåt. Man kan givetvis flagga sitt intresse för dessa aktiviteter redan nu men de blir definitiva först när ordinarie inbjudan går ut.

Solig sommar önskar / Nisse Liliedahl

Läs mer

Den ekonomiska politiken. SFF-lunch med Lars Heikensten Finanspolitiska rådet onsdagen den 1 juni 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Den ekonomiska politiken. SFF-lunch med Lars Heikensten Finanspolitiska rådet onsdagen den 1 juni 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Finanspolitiska rådets årliga rapport publiceras i slutet av maj. Tidigare Riksbankschefen, Lars Heikensten, som nu är rådets ordförande, kommer att tala om den ekonomiska politiken.  Vilka risker står vi inför med krig i Europa och […]

Den ekonomiska politiken. SFF-lunch med Lars Heikensten Finanspolitiska rådet onsdagen den 1 juni 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Finanspolitiska rådets årliga rapport publiceras i slutet av maj. Tidigare Riksbankschefen, Lars Heikensten, som nu är rådets ordförande, kommer att tala om den ekonomiska politiken.  Vilka risker står vi inför med krig i Europa och stigande priser, hur påverkas tillväxt och räntor? Behöver ramverket för politiken ändras? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: onsdagen den 1 juni 2022, kl. 12:00 – 13:30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Investera i onoterat som institutionell investerare: Katarina Staaf, VD AP6 torsdagen den 19 maj 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais (Fulltecknad)

Investera i onoterat som institutionell investerare: Katarina Staaf, VD AP6 torsdagen den 19 maj 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais (Fulltecknad) Sjätte AP-fondens VD Katarina Staaf kommer till SFF och beskriver AP6:s utvecklingsresa samt de unika förutsättningar som gäller för investeringar i onoterat. Katarina kommer gå in på hur AP6 arbetar för att skapa […]

Investera i onoterat som institutionell investerare: Katarina Staaf, VD AP6 torsdagen den 19 maj 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais (Fulltecknad)

Sjätte AP-fondens VD Katarina Staaf kommer till SFF och beskriver AP6:s utvecklingsresa samt de unika förutsättningar som gäller för investeringar i onoterat. Katarina kommer gå in på hur AP6 arbetar för att skapa långsiktig hög portföljavkastning med integrerad hållbarhet i ett investeringsslag som kännetecknas av tydlig ”asset selection”. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: torsdagen den 19 maj 2022, kl. 12:00 – 13:30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se.

 

Läs mer

SFF-lunch ”Forensic Accounting” Mads Thamsborg, Nyhavn Capital tisdagen den 10 maj 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

SFF-lunch ”Forensic Accounting” Mads Thamsborg, Nyhavn Capital tisdagen den 10 maj 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Fonden Nyhavn Capital har specialiserat sig inom området ”Forensic Accounting”. Deras VD och CIO Mads Thamsborg kommer till SFF och beskriver hur man arbetar med ”redovisningen” som underlag för investeringsbeslut, framför allt avseende korta positioner. Områden som […]

SFF-lunch ”Forensic Accounting” Mads Thamsborg, Nyhavn Capital tisdagen den 10 maj 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Fonden Nyhavn Capital har specialiserat sig inom området ”Forensic Accounting”. Deras VD och CIO Mads Thamsborg kommer till SFF och beskriver hur man arbetar med ”redovisningen” som underlag för investeringsbeslut, framför allt avseende korta positioner. Områden som kommer diskuteras är kvalitet på vinst och kassaflöden men givetvis även balansräkningens betydelse. Även mjukare beteendefaktorer kommer att ta upp i anförandet som kommer exemplifieras med många exempel. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: tisdagen den 10 maj 2022, kl. 12:00 – 13:30. Presentation kommer vara på engelska.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se.

Välkommen !

Läs mer

SFF-lunch med Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige onsdagen den 20 april 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige onsdagen den 20 april 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Fossilfritt Sverige är ett statligt initiativ att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Svante Axelsson är nationell samordnare och kommer till SFF för att beskriva vad är det är som krävs för att göra denna vision möjlig. Vilka möjligheter […]

Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige onsdagen den 20 april 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Fossilfritt Sverige är ett statligt initiativ att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Svante Axelsson är nationell samordnare och kommer till SFF för att beskriva vad är det är som krävs för att göra denna vision möjlig. Vilka möjligheter och hinder finns? Hur fungerar de branschspecifika färdplanerna som är grunden i arbetet? Vilka politiska förslag till regeringen kan bli aktuella? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: onsdagen den 20 april 2022, kl. 12:00 – 13:30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se.

 

Läs mer

European Sustainability Reporting Standard (ESRS) – Hållbarhetsredovisning enligt EU: Per Törnqvist, Danske Bank, torsdagen den 7 april 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais (OBS ändrad tid från den 6 april)

European Sustainability Reporting Standard (ESRS) – Hållbarhetsredovisning enligt EU: Per Törnqvist, Danske Bank, torsdagen den 7 april 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Per Törnqvist, Head of Group Ratings, på Danske Bank är medlem i den expertgrupp som är med i utarbetandet av sektorspecifika standarder under ESRS – EU:s redovisningsstandard för hållbarhetsrisker. ESRS är […]

European Sustainability Reporting Standard (ESRS) – Hållbarhetsredovisning enligt EU: Per Törnqvist, Danske Bank, torsdagen den 7 april 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Per Törnqvist, Head of Group Ratings, på Danske Bank är medlem i den expertgrupp som är med i utarbetandet av sektorspecifika standarder under ESRS – EU:s redovisningsstandard för hållbarhetsrisker. ESRS är ett mycket omfattande regelverk som utarbetas under kort tid och förväntas kunna träda i kraft för räkenskapsåret 2023 dvs i 2024. Danmark, Finland och Norge deltar aktivt i utvecklingen av nya standarder medan Sverige inte är representerat. Tidtabellen är mycket tight och arbetet ska i princip vara klart till juni i år. Detta arbete har ännu inte diskuterats i någon större omfattning i Sverige. Per kommer att presentera tankegångarna med ESRS, tidplan och vägen framåt med exempel på vad som kommer krävas av bolagen för att uppfylla kraven. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: torsdagen den 7 april 2022, kl. 12:00 – 13:30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se. Meddela om ni önskar följa presentationen på Anglais med lunch eller via internet. Även de som vill följa presentationen via internet ska anmäla sig för att erhålla erforderlig länk.

Läs mer

Integrering av hållbarhetsfrågor i investeringsanalys: Ek. dr Emma Sjöström och Ek. dr Hanna Setterberg torsdagen den 24 mars 2022, kl. 12:00 – 13:30 på Anglais

Integrering av hållbarhetsfrågor i investeringsanalys: Ek. dr Emma Sjöström och Ek. dr Hanna Setterberg torsdagen den 24 mars 2022, kl. 12:00 – 13:30 på Anglais Emma Sjöström och Hanna Setterberg kommer delge de väsentligaste slutsatserna från en nyligen avslutad studie rörande integrering av hållbarhetsfrågor i investeringsanalyser. Studien som är finansierad av SWESIF bygger på intervjuer med […]

Integrering av hållbarhetsfrågor i investeringsanalys: Ek. dr Emma Sjöström och Ek. dr Hanna Setterberg torsdagen den 24 mars 2022, kl. 12:00 – 13:30 på Anglais

Emma Sjöström och Hanna Setterberg kommer delge de väsentligaste slutsatserna från en nyligen avslutad studie rörande integrering av hållbarhetsfrågor i investeringsanalyser. Studien som är finansierad av SWESIF bygger på intervjuer med portföljförvaltare, analytiker och IR och tar upp frågor som problem med kvantifiering, kommunikation och allmän kompetens inom området. Hanna och Emma vill också ha SFF:s medlemmars syn på dessa frågor för att kunna arbeta vidare med nya näraliggande frågeställningar. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: torsdagen den 24 mars 2022, kl. 12:00 – 13:30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Pågående reglering inom hållbarhetsområdet med FAR:s specialistgrupp: Charlotte Söderlund och Pernilla Lundqvist onsdagen den 16 mars 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Pågående reglering inom hållbarhetsområdet med FAR:s specialistgrupp: Charlotte Söderlund och Pernilla Lundqvist onsdagen den 16 mars 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Charlotte Söderlund är hållbarhetsexpert på EY och sitter med i FAR:s specialistgrupp och Pernilla Lundqvist är redovisningsspecialist på EY och är ordförande i FAR:s strategiska respektive operativa redovisningsgrupp. Regleringarna inom hållbarhetsområdet är […]

Pågående reglering inom hållbarhetsområdet med FAR:s specialistgrupp: Charlotte Söderlund och Pernilla Lundqvist onsdagen den 16 mars 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Charlotte Söderlund är hållbarhetsexpert på EY och sitter med i FAR:s specialistgrupp och Pernilla Lundqvist är redovisningsspecialist på EY och är ordförande i FAR:s strategiska respektive operativa redovisningsgrupp. Regleringarna inom hållbarhetsområdet är för närvarande under stark utveckling och det pågår stora projekt inom såväl EU som inom IFRS men även lokalt i Sverige. Charlotte och Pernilla kommer att uppdatera oss både kring beslutade och planerade redovisningsförändringar samt att ge en bild av hur de tror regellandskapet kommer att förändras under de närmaste åren. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: onsdagen den 16 mars 2022, kl. 12:00 – 13:30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

SFF-information rörande aktiviteter i januari och februari 2022

Bästa SFF-medlem ! Nya restriktioner gör det omöjligt att för närvarande genomföra SFF-luncher på Anglais. Som vi tidigare har meddelat vill vi försöka att få till riktiga luncher på Anglais som dessutom sänds samtidigt på ett lite enklare sätt via nätet. Mot denna bakgrund kommer alla fysiska aktiviteter att ställas in som är planerade innan […]

Bästa SFF-medlem !

Nya restriktioner gör det omöjligt att för närvarande genomföra SFF-luncher på Anglais. Som vi tidigare har meddelat vill vi försöka att få till riktiga luncher på Anglais som dessutom sänds samtidigt på ett lite enklare sätt via nätet. Mot denna bakgrund kommer alla fysiska aktiviteter att ställas in som är planerade innan Stockholms sportlov (vecka 9). Det innebär att de tre luncher som det flaggades för innan jul kommer att skjutas upp. Nya inbjudningar kommer skickas ut när det blir nöjligt på vanligt sätt via e-post. Det gäller även den redan utskickade lunchen i nästa vecka den 20 jan rörande “nya redovisningsregler” som därför också är uppskjuten tills vidare.

Det finns givetvis möjlighet att genomföra rena webbinarium men intresset för dessa är lägre och dessutom är det något som talarna ofta inte är lika intresserade av att ställa upp på.  Därför måste vi ta hänsyn till detta i planeringen. Rena webbinarium kommer dock givetvis fortsatt vara ett komplettment till det vanliga utbudet.

Sammanfattningsvis blir det färre aktiviteter i inledningen av året men förhoppningsvis kommer vi vara väl i fatt till sommaren !

I övrigt vill vi påminna om att intresset fortfarande är stort för CESGA – den europeiska hållbarhetsutbildningen för finansanalytiker. Mot bakgrund av att den är helt webbaserad kan det vara en lämplig tidpunkt att se över sitt egna och andras utbildningsbehov. Mer information rörande CESGA finner du här.

Den nya upplagan av vår värderingsbok blev klar sent i höstas och kan beställas kostnadsfritt av alla medlemmar. Glöm inte att se till att få ditt exemplar genom att skicka ett mail till kansliet@finansanalytiker.se

Till sist så kommer vi i dagarna skicka ut påminnelser till er som inte betalt medlemsavgiften för 2022.

Bästa SFF-hälsningar / Nisse Liliedahl

Generalsekreterare SFF

 

 

Läs mer

Speciallunch kring pågående IFRS-projekt andra redovisningsnyheter: Pernilla Lundqvist, EY onsdagen den 23 feb 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Speciallunch kring pågående IFRS-projekt andra redovisningsnyheter: Pernilla Lundqvist, EY onsdagen den 23 feb 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Pernilla Lundqvist är delägare och redovisningsspecialist på EY. Hon kommer att beskriva beslutade nyheter och de pågående projekt som IASB driver för närvarande inom redovisningsområdet. Pernilla kommer även ta upp övriga väsentliga nyheter från regelgivande […]

Speciallunch kring pågående IFRS-projekt andra redovisningsnyheter: Pernilla Lundqvist, EY onsdagen den 23 feb 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Pernilla Lundqvist är delägare och redovisningsspecialist på EY. Hon kommer att beskriva beslutade nyheter och de pågående projekt som IASB driver för närvarande inom redovisningsområdet. Pernilla kommer även ta upp övriga väsentliga nyheter från regelgivande organisationer som kan komma att påverka bolagens finansiella rapportering. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: onsdagen den 23 feb 2022, kl. 12:00 – 13:30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Julbrev 2021 – med information om aktiviteter i inledningen av 2022

Bästa SFF-medlem Tack för ytterligare ett omtumlande år. Ett år där vi nästan kommit upp i normal aktivitetsgrad trots pågående pandemi och den osäkerhet i planeringen som den medfört och säkerligen även fortsättningsvis kommer att medföra. Såhär i slutet av 2021 planerar vi ändå för att 2022 kommer bli att mer ”vanligt” år – även […]

Bästa SFF-medlem

Tack för ytterligare ett omtumlande år. Ett år där vi nästan kommit upp i normal aktivitetsgrad trots pågående pandemi och den osäkerhet i planeringen som den medfört och säkerligen även fortsättningsvis kommer att medföra.

Såhär i slutet av 2021 planerar vi ändå för att 2022 kommer bli att mer ”vanligt” år – även om vi givetvis vet att allt kan komma att ställas på ända med kort varsel. Arbetet med att hitta intressanta talare och aktiviteter pågår dock ständigt och har du någon spännande idé så tveka inte att kontakta oss.

Som det ser ut nu inleder vi 2022 med en SFF-lunch den 20 jan där Pernilla Lundqvist på EY går igenom planerade nyheter inom redovisning och IFRS. Den 1 feb kommer Emma Sjöström (HHS) och presenterar forskning kring hur man kan införliva hållbarhetsfaktorer i sina investeringar. Inte långt senare den 10 feb kommer FAR och ger en nulägesbild av alla regelverken kring hållbarhetsrapportering. Alla tre är luncher på Anglais kl. 12.00 som vanligt och vi kommer också försöka att sända presentationerna över nätet med start kl.12.30. Det pågår ett litet projekt att göra detta på ett lite enklare och mer kostnadseffektivt sätt. Hoppas ni har överseende med att kvaliteten i början kan vara lite si och så.

Som alltid kan det tillkomma talare eller aktiviteter beroende på omvärldshändelser eller annat. Inbjudningar kommer som vanligt ungefär en månad innan respektive lunch men det går givetvis att anmäla sig redan nu om man vill vara med på plats på Anglais. Om man avser att delta via nätet behöver man inte meddela det i förväg – eftersom antalet platser över nätet i princip är obegränsat.

Under hösten 2021 färdigställdes också den nya upplagan av vår värderingsbok ”Företagsvärdering, analys och nyckeltal – Finansanalytikernas rekommendationer 2022” som kan beställas kostnadsfritt av alla medlemmar. Boken och dess nyheter presenterades på en SFF-lunch den 7 dec och här finner du en länk till presentationen som SFF:s ordförande Lars Söderfjell och undertecknad använde sig av.

Vår paradutbildning Diplomutbildning för Finansanalytiker har också under de senaste åren omarbetats, utvecklats och bedrivs idag som fem separata lite kortare programmoduler. Nästkommande modul är den mest omfattande delen ”Företagsvärdering” som startar den 31 januari 2022. Det är också den man ska gå om man vill bli CIRO, Certified Investor Relations Officer. Mer information om hela Diplomutbildningen och dess fem programmoduler finner du här.

Vi ser också fortfarande ett mycket stort intresse för den europeiska hållbarhetsutbildningen CESGA som arrangeras av SFF tillsammans med EFFAS – den europeiska finansanalytikerföreningen. Totalt har drygt 200 deltagare anmält sig via SFF och ungefär hälften av dem är redan nu certifierade hålbarhetsanalytiker. Mer information om utbildningen och hur man anmäler sig själv, sin kollega eller sitt företag finner du här.

God jul och gott nytt år önskar

Nils Liliedahl
Generalsekreterare SFF

Läs mer

Ny upplaga av SFF:s värderingsbok ”Företagsvärdering, analys och nyckeltal 2022”. Lars Söderfjell och Nils Liliedahl tisdagen den 7 december 2021 kl. 12.00 – 13.00 på Anglais – kortlunch!

Ny upplaga av SFF:s värderingsbok ”Företagsvärdering, analys och nyckeltal 2022”. Lars Söderfjell och Nils Liliedahl tisdagen den 7 december 2021 kl. 12.00 – 13.00 på Anglais – kortlunch! SFF:s värderings- och nyckeltalsbok har precis kommit i en ny rykande färsk upplaga. På denna lite kortare lunch kommer SFF:s generalsekreterare Nils Liliedahl kort beskriva de väsentligaste […]

Ny upplaga av SFF:s värderingsbok ”Företagsvärdering, analys och nyckeltal 2022”. Lars Söderfjell och Nils Liliedahl tisdagen den 7 december 2021 kl. 12.00 – 13.00 på Anglais – kortlunch!

SFF:s värderings- och nyckeltalsbok har precis kommit i en ny rykande färsk upplaga. På denna lite kortare lunch kommer SFF:s generalsekreterare Nils Liliedahl kort beskriva de väsentligaste förändringarna i den nya upplagan och SFF:s ordförande Lars Söderfjell gå igenom ”aktualitetskapitlet”. Det kommer givetvis finnas böcker till alla närvarande deltagare – men även en del extra till icke närvarande SFF-kollegor så kan vi tillsammans spara på porto och transporter.

Tidpunkt: tisdagen den 7 dec 2021, kl. 12:00 – 13:00

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela lunchkostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Speciallunch fastighetsvärdering: Dr. Bo Nordlund och Professor Hans Lind fredagen den 19 nov kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Speciallunch fastighetsvärdering: Dr. Bo Nordlund och Professor Hans Lind fredagen den 19 nov kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Fastighetsexperterna Bo Nordlund och Hans Lind har nyligen kommit ut med boken ”Advanced issues in property valuation”. Föredragshållarna kommer att ta upp de mest aktuella frågeställningarna när det gäller värdering av förvaltningsfastigheter. Vilka faktorer är kritiska […]

Speciallunch fastighetsvärdering: Dr. Bo Nordlund och Professor Hans Lind fredagen den 19 nov kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Fastighetsexperterna Bo Nordlund och Hans Lind har nyligen kommit ut med boken ”Advanced issues in property valuation”. Föredragshållarna kommer att ta upp de mest aktuella frågeställningarna när det gäller värdering av förvaltningsfastigheter. Vilka faktorer är kritiska i värderingsfasen, vad kan gå fel och hur ska man som långivare förhålla sig till ”verkligt värde”? De kommer även ta upp hur hållbarhetsfrågor kan komma att påverka värderingarna. SFF har köpt ett antal böcker som delas ut på lunchen. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: fredagen den 19 november 2021, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad och aktiviteten är endast öppen för SFF-medlemmar

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

SFF-lunch om ”hållbarhetslänkade” lån: Daniel Khayyami, MSA och Johan Gyllenhoff, Vattenfall onsdagen den 10 nov kl. 12.00 – 13.30

SFF-lunch om ”hållbarhetslänkade” lån: Daniel Khayyami, MSA och Johan Gyllenhoff, Vattenfall onsdagen den 10 nov kl. 12.00 – 13.30  Vattenfall har ingått en hållbarhetslänkad syndikerad rörelsekredit med hjälp från Mannheimer Swartling. Daniel Khayyami från Mannheimer Swartling kommer att redogöra för marknaden, möjligheter, utmaningar och intresset generellt medan Johan Gyllenhoff kommer att gå igenom Vattenfalls egna […]

SFF-lunch om ”hållbarhetslänkade” lån: Daniel Khayyami, MSA och Johan Gyllenhoff, Vattenfall onsdagen den 10 nov kl. 12.00 – 13.30

 Vattenfall har ingått en hållbarhetslänkad syndikerad rörelsekredit med hjälp från Mannheimer Swartling. Daniel Khayyami från Mannheimer Swartling kommer att redogöra för marknaden, möjligheter, utmaningar och intresset generellt medan Johan Gyllenhoff kommer att gå igenom Vattenfalls egna erfarenheter kring finansieringen och kopplingen till företagets strategi, mål med mera. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: onsdagen den 10 november 2021, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer