Våra senaste evenemang och nyheter

Här hittar du evenemang och nyheter rörande SFF. Evenemangen är normalt endast tillgängliga för våra medlemmar och det gäller främst specialluncher, webbinarium och andra evenemang med SFF som huvudarrangör.

Kommande evenemang

Genomförda evenemang

Evenemang och nyheter

Metaller och den gröna omställningen: Magnus Ericsson och Anton Löf, Raw Material Group måndagen den 10 juni kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Metaller och den gröna omställningen: Magnus Ericsson och Anton Löf, Raw Material Group måndagen den 10 juni kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Magnus Ericsson är råvaruexpert med fokus på metaller och grundare av analysbolaget RMG (”Raw Materials Group”) samt ledamot i IVA:s pågående projekt ”Vägval för metaller”.  I projektet försöker man besvara frågan hur […]

Metaller och den gröna omställningen: Magnus Ericsson och Anton Löf, Raw Material Group måndagen den 10 juni kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Magnus Ericsson är råvaruexpert med fokus på metaller och grundare av analysbolaget RMG (”Raw Materials Group”) samt ledamot i IVA:s pågående projekt ”Vägval för metaller”.  I projektet försöker man besvara frågan hur Sverige och Europa på ett hållbart sätt säkerställa tillgången på kritiska metaller för den gröna omställningen? Magnus kommer att redogöra för projektet och dess slutsatser.

Anton Löf är VD och expert på RMG och har i många år arbetat i ett projekt tillsammans med Världsbanken där man prognosticerar efterfrågan på stål, koppar, nickel och andra metaller som är av betydelse för den pågående elektrifieringen av samhället. Anton kommer att redovisa utfallet av dessa prognoser som markant skiljer sig i från andra prognosmakare som till exempel IEA (”International Energy Agency”). Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt:  måndagen den 10 juni 2024, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Aktieägandet i svenska noterade bolag: Krister Modin, Euroclear Sweden, måndagen den 13 maj kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Aktieägandet i svenska noterade bolag: Krister Modin, Euroclear Sweden, måndagen den 13 maj kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Hur ser aktieägandet ut idag jämfört med för tio år sedan? Vilka investerare är de absolut största vinnarna, och vilka grupper har tappat mest? Euroclear Sweden tar löpande fram djuplodande rapporter kring ägandet i svenska noterade […]

Aktieägandet i svenska noterade bolag: Krister Modin, Euroclear Sweden, måndagen den 13 maj kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Hur ser aktieägandet ut idag jämfört med för tio år sedan? Vilka investerare är de absolut största vinnarna, och vilka grupper har tappat mest? Euroclear Sweden tar löpande fram djuplodande rapporter kring ägandet i svenska noterade bolag. Analytikern och SFF-medlemmen Krister Modin kommer att beskriva hur ägandet ser ut med avseende på demografiska faktorer såsom kön, ålder, geografisk hemvist med mera och vilka trender som kan skönjas över tid. Denna övergripande information kopplas sedan till enskilda aktier eller branscher och deras kursutveckling för att ge en bild av hur avkastningen sett ut för de olika grupperna. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt:  måndagen den 13 maj 2024, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Ökat antal rekonstruktioner och konkurser: Mikael Kubu, VD Ackordscentralen torsdagen den 25 april kl. 12.00 – 13.30, 2024 på Anglais

Ökat antal rekonstruktioner och konkurser: Mikael Kubu, VD Ackordscentralen torsdagen den 25 april kl. 12.00-13.30, 2024 på Anglais Ackordscentralen är en centrala organisation i företagsobligationsmarknaden. Mikael Kubu kommer kortfattat att gå igenom den nya rekonstruktionslagen och dess effekter på marknaden samt hur processen går till för nödställda bolag med alternativen rekonstruktion eller konkurs. Mikael kommer […]

Ökat antal rekonstruktioner och konkurser: Mikael Kubu, VD Ackordscentralen torsdagen den 25 april kl. 12.00-13.30, 2024 på Anglais

Ackordscentralen är en centrala organisation i företagsobligationsmarknaden. Mikael Kubu kommer kortfattat att gå igenom den nya rekonstruktionslagen och dess effekter på marknaden samt hur processen går till för nödställda bolag med alternativen rekonstruktion eller konkurs. Mikael kommer också gå igenom obligationsmarknadsdata för att se hur den pågående lågkonjunkturen påverkat antalet rekonstruktioner och konkurser Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt:  torsdagen den 25 april 2024, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Svarta svanar: Håkan Jankensgård, Stockholms Universitet, onsdagen den 17 april 2024 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Svarta svanar: Håkan Jankensgård, Stockholms Universitet, onsdagen den 17 april 2024 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Håkan Jankensgård har under många år forskat kring fenomenet ”svarta svanar” och skrivit en uppmärksammad bok i ämnet. Vi har de senaste åren sett flera exempel på hur nya chocker driver utvecklingen med ofta allvarliga konsekvenser för företagens […]

Svarta svanar: Håkan Jankensgård, Stockholms Universitet, onsdagen den 17 april 2024 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Håkan Jankensgård har under många år forskat kring fenomenet ”svarta svanar” och skrivit en uppmärksammad bok i ämnet. Vi har de senaste åren sett flera exempel på hur nya chocker driver utvecklingen med ofta allvarliga konsekvenser för företagens affärsplaner och överlevnad. Men vad betyder den här sortens turbulens för hur vi ser på styrning och analys av organisationer? Föredraget handlar om vilka strategier som är förknippade med framgång i en värld där osäkerheten är alltmer påtaglig. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt:  onsdagen den 17 april2024, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Den svenska företagsobligationsmarknaden: Erik Lidman, Handelshögskolan i Göteborg måndagen den 18 mars 2024 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Den svenska företagsobligationsmarknaden: Erik Lidman, Handelshögskolan i Göteborg måndagen den 18 mars 2024 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Erik Lidman är bland annat forskare på Handelshögskolan i Göteborg och Stockholms universitet samt föredragande i Aktiemarknadsnämnden. Erik har tillsammans med OECD tagit fram en rapport gällande den svenska företagsobligationsmarknaden som kommer lanseras senare under våren. […]

Den svenska företagsobligationsmarknaden: Erik Lidman, Handelshögskolan i Göteborg måndagen den 18 mars 2024 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Erik Lidman är bland annat forskare på Handelshögskolan i Göteborg och Stockholms universitet samt föredragande i Aktiemarknadsnämnden. Erik har tillsammans med OECD tagit fram en rapport gällande den svenska företagsobligationsmarknaden som kommer lanseras senare under våren. I anförandet kommer Erik att beskriva de specifika iakttagelser som gäller för den svenska företagsobligationsmarknaden med fokus på transparens i prissättning, likviditet i marknaden samt behovet av tillförlitlig kreditrating. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: måndagen den 18 mars 2024, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Välkommen !

Läs mer

Hantering av valuta i AP4:s portfölj: Mikael Anveden och Per Berglund, AP4 fredagen den 8 mars 2024 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Hantering av valuta i AP4:s portfölj: Mikael Anveden och Per Berglund, AP4 fredagen den 8 mars 2024 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Mikael Anveden är ansvarig för analys på Fjärde AP-fonden. Förutom en kortare allmän genomgång kring AP4 kommer Mikael fokusera på hur AP4 arbetar med strategi för valutasäkringsprogram. Vilka överväganden måste man som […]

Hantering av valuta i AP4:s portfölj: Mikael Anveden och Per Berglund, AP4 fredagen den 8 mars 2024 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Mikael Anveden är ansvarig för analys på Fjärde AP-fonden. Förutom en kortare allmän genomgång kring AP4 kommer Mikael fokusera på hur AP4 arbetar med strategi för valutasäkringsprogram. Vilka överväganden måste man som stor förvaltare göra? Hur ser ett bra valutasäkringsbenchmark ut? Per Berglund, Co-Head Fixed Income & FX, tar vid med de centrala frågeställningarna: Hur förvaltas valuta i praktiken? Hur implementerar AP4 aktivt positionstagande? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: fredagen den 8 mars 2024, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Sveriges framtida energisystem och elproduktion: Filip Johnsson, Professor Chalmers torsdagen den 22 feb 2024 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais (FULLTECKNAD)

Sveriges framtida energisystem och elproduktion: Filip Johnsson, Professor Chalmers torsdagen den 22 feb 2024 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Filip Johnsson är professor i Energisystem på Chalmers och forskar kring frågeställningar avseende el- och värmeproduktion och i förlängningen om hur hela energisystemet kan ställas om till år 2050. Forskningen fokuserar idag på elektrifieringen av […]

Sveriges framtida energisystem och elproduktion: Filip Johnsson, Professor Chalmers torsdagen den 22 feb 2024 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Filip Johnsson är professor i Energisystem på Chalmers och forskar kring frågeställningar avseende el- och värmeproduktion och i förlängningen om hur hela energisystemet kan ställas om till år 2050. Forskningen fokuserar idag på elektrifieringen av transport- och industrisektorerna. Elektrifieringen är den avgjort viktigaste åtgärden för att möta klimatmålen i dessa sektorer där projekt planeras över hela Sverige, inklusive de stora stålprojekten i Norrland. En viktig del av forskning behandlar hur flexibiliteten i det framtida elsystemet kan ökas för att elektrifieringen ska kunna genomföras på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: torsdagen den 22 feb 2024, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Frukost med Peter Malmqvist, Nämnden för redovisningstillsyn, torsdagen den 8 feb 2023 kl. 08.15 – 09.30 på Anglais

Frukost med Peter Malmqvist, Nämnden för redovisningstillsyn, torsdagen den 8 feb 2023 kl. 08.15 – 09.30 på Anglais SFF:s förre ordförande Peter Malmqvist arbetar bland annat som redovisningsexpert på ”Nämnden för redovisningstillsyn”. I december 2023 redovisade Nämnden sina iakttagelser rörande börsbolagens finansiella rapportering under föregående år. Peter kommer att gå igenom Nämndens iakttagelser med fokus […]

Frukost med Peter Malmqvist, Nämnden för redovisningstillsyn, torsdagen den 8 feb 2023 kl. 08.15 – 09.30 på Anglais

SFF:s förre ordförande Peter Malmqvist arbetar bland annat som redovisningsexpert på ”Nämnden för redovisningstillsyn”. I december 2023 redovisade Nämnden sina iakttagelser rörande börsbolagens finansiella rapportering under föregående år. Peter kommer att gå igenom Nämndens iakttagelser med fokus på de områden som han anser är mest väsentliga i samband med värdering av börsbolag. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: torsdagen den 8 feb 2024, kl. 08.15 – 09.30. Frukost från kl. 08.15 och presentationen startar kl. 08.30

Plats: Scandic Anglais, en trappa upp.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Lättare frukost med smörgås, juice och kaffe/te.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

 

Läs mer

Korruption i Sverige – finns den? Emanuel Wittberg, Linköpings Universitet måndagen den 15 januari 2024

Korruption i Sverige – finns den? Emanuel Wittberg, Linköpings Universitet måndagen den 15 januari 2024 Sverige anses vara ett av världens minst korrupta länder. Ändå finns det en hel del som tyder på att det inte är ovanligt med tveksamma upphandlingar, otillbörligt gynnande av släktingar och andra korruptionsliknande aktiviteter, inte minst inom den offentliga sektorn. […]

Korruption i Sverige – finns den? Emanuel Wittberg, Linköpings Universitet måndagen den 15 januari 2024

Sverige anses vara ett av världens minst korrupta länder. Ändå finns det en hel del som tyder på att det inte är ovanligt med tveksamma upphandlingar, otillbörligt gynnande av släktingar och andra korruptionsliknande aktiviteter, inte minst inom den offentliga sektorn. Emanuel Wittberg på Linköpings universitet forskar inom ämnet och kommer att ge sin bild av hur den specifikt svenska korruptionen ser ut, hur omfattande den är samt inte minst vad som kan göras för att undvika att den får fotfäste i vårt samhälle. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt:  måndagen den 15 januari 2024, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Välkommen

Läs mer

Vilken finansiell information efterfrågar investerare? Jan Marton, Handelshögskolan i Göteborg, fredagen den 15 december 2023

Vilken finansiell information efterfrågar investerare? Jan Marton, Handelshögskolan i Göteborg, fredagen den 15 december 2023 Inom svensk externredovisning är Jan Marton på Handelshögskolan i Göteborg en av våra mest aktiva och publicerade forskare. För närvarande arbetar han med frågeställningar kring vilken finansiell information som är mest användbar för professionella investerare. Vad efterfrågas och vad är […]

Vilken finansiell information efterfrågar investerare? Jan Marton, Handelshögskolan i Göteborg, fredagen den 15 december 2023

Inom svensk externredovisning är Jan Marton på Handelshögskolan i Göteborg en av våra mest aktiva och publicerade forskare. För närvarande arbetar han med frågeställningar kring vilken finansiell information som är mest användbar för professionella investerare. Vad efterfrågas och vad är av mindre intresse? Hur ställer sig användarna till kvantitativa data i förhållande till kvalitativ information? Vilka skillnader finns mellan olika branscher och bolagens mognadsgrad? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt:  fredagen den 15 december 2023, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

 

Välkommen!

Läs mer

Den svenska kronans värde: Karl Steiner, SEB torsdagen den 23 nov 2023 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Den svenska kronans värde: Karl Steiner, SEB torsdagen den 23 nov 2023 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Den svenska kronan har under en lång rad av år kontinuerligt tappat i värde i förhållande till EUR och USD. Hur ska man som analytiker, förvaltare och bolag tänka kring kronans värde, valutaflöden och eventuella säkringar kring […]

Den svenska kronans värde: Karl Steiner, SEB torsdagen den 23 nov 2023 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Den svenska kronan har under en lång rad av år kontinuerligt tappat i värde i förhållande till EUR och USD. Hur ska man som analytiker, förvaltare och bolag tänka kring kronans värde, valutaflöden och eventuella säkringar kring dessa? SEB:s nytillträdda analyschef Karl Steiner, tillika ledamot i SFF:s riskgrupp, kommer att samma dag som Riksbanken lämnar sitt räntebesked ge SEB:s syn kring den svenska kronans framtid och den rådande penningpolitikens kort- och långsiktiga effekter. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: torsdagen den 23 november 2023, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Det svenska elsystemet och reduktionsplikten: Johannes Österström och Peter Jörgensen, Riksrevisionen, måndagen den 13 november 2023

Det svenska elsystemet och reduktionsplikten: Johannes Österström och Peter Jörgensen, Riksrevisionen, måndagen den 13 november 2023 Riksrevisionen har till uppgift att granska statens verksamhet med syfte att se till att våra skattepengar används på rätt sätt och effektivt. Elsystemet utgör en central del av energiförsörjningen i Sverige och kommer att spela en betydande roll för […]

Det svenska elsystemet och reduktionsplikten: Johannes Österström och Peter Jörgensen, Riksrevisionen, måndagen den 13 november 2023

Riksrevisionen har till uppgift att granska statens verksamhet med syfte att se till att våra skattepengar används på rätt sätt och effektivt. Elsystemet utgör en central del av energiförsörjningen i Sverige och kommer att spela en betydande roll för omställningen till ett hållbart samhälle, inte minst i Norrland. Johannes Österström från Riksrevisionen kommer till SFF för att presentera granskningsrapporten Statens åtgärder för utveckling av elsystemet – reaktiva och bristfälligt underbyggda. Dessutom presenterar Peter Jörgensen granskningsrapporten om reduktionsplikten och de risker för genomförande och effektivitet som Riksrevisionen konstaterat. Tid till frågor kommer finnas.

Tidpunkt:  måndagen den 13 november  2023, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Välkommen!

 

 

Läs mer

Röstrådgivning: Nils Lundgren och Anna Grimfors, ISS Governance, fredagen den 27 oktober kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Röstrådgivning: Nils Lundgren och Anna Grimfors, ISS Governance, fredagen den 27 oktober kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Röstrådgivare har under lång tid fått ett allt större inflytande över hur i första hand utländska institutioner röstar på svenska börsbolags bolagsstämmor. Dels till följd av att de över lång tid ökat sitt ägande i många bolag […]

Röstrådgivning: Nils Lundgren och Anna Grimfors, ISS Governance, fredagen den 27 oktober kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Röstrådgivare har under lång tid fått ett allt större inflytande över hur i första hand utländska institutioner röstar på svenska börsbolags bolagsstämmor. Dels till följd av att de över lång tid ökat sitt ägande i många bolag på Stockholmsbörsen, dels genom att de (och ibland även svenska institutioner) i större utsträckning följer röstrådgivares råd. ISS är världens största röstrådgivare och Nils Lundgren kommer tillsammans med Anna Grimfors beskriva hur ISS Governance arbetar med dessa frågor. Exempelvis har ansvarsfrihet inte beviljats för VD och styrelse vid flera uppmärksammade bolagsstämmor under de senaste åren där ISS haft inflytande. I vilka frågor är det vanligt att ISS ger rådet att rösta emot förslag från styrelse eller valberedning och hur ser analysen ut? Vad bör svenska börsbolag eventuellt förändra?  Vilka europeiska och globala trender ser ISS inom området? Tid kommer finnas för frågor.

Tidpunkt:  fredagen den 27 oktober 2023, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

 

Välkommen!

 

Läs mer

Kallelse till årsmöte i SFF 2023 – torsdagen den 19 okt kl. 16.00

Årsmöte 2023 Sveriges Finansanalytikers Förening Tidpunkt: torsdagen den 19 oktober 2023, kl. 16:00  Lokal: Nybrogatan 34, plan 4   1  Årsmötets öppnande 2  Val av mötesordförande 3  Val av mötessekreterare 4  Val av två justeringspersoner 5  Frågan om mötets stadgeenliga utlysande 6  Fastställande av dagordning 7  Framläggande av årsredovisning i SFF samt SFSAB 2022/2023 8  […]

Årsmöte 2023

Sveriges Finansanalytikers Förening

Tidpunkt: torsdagen den 19 oktober 2023, kl. 16:00

 Lokal: Nybrogatan 34, plan 4

 

 • 1  Årsmötets öppnande
 • 2  Val av mötesordförande
 • 3  Val av mötessekreterare
 • 4  Val av två justeringspersoner
 • 5  Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
 • 6  Fastställande av dagordning
 • 7  Framläggande av årsredovisning i SFF samt SFSAB 2022/2023
 • 8  Revisorernas berättelse
 • 9  Fastställande av resultat- och balansräkning i SFF och SFSAB 2023/2023
 • 10  Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 • 11  Beslut om medlems- och serviceavgift för året 2023/2024
 • 12 Förslag om utdelning från SFSAB till SFF
 • 13 Val av styrelse och dess ordförande
 • 14 Val av revisorer
 • 15  Val av valberedning
 • 16 Ändring av stadgar
 • 17  Övriga frågor
 • 18  Avslutande

Nominering nyval av styrelseledamot:

 • Magnus Dalhammar, Investor

Förslag till revisor SFF och SFSAB:

– HQV Stockholm AB, Lena Normann

Förslag till valberedning:

 • Lars Söderfjell
 • Helena Nordman Knutson

På föregående årsmöte beslutades om vissa redaktionella ändringar av stadgarna. Till det föreslogs att en ändring av stadgar måste ske på två efter varandra följande årsmöten. Förslag till ändring av stadgar finner du här.

Fullständiga redovisningshandlingar finner du här för SFF och här för SFSAB. De finns också tillgängliga från via SFF:s kansli (kansliet@finansanalytiker.se).

Föranmälan ska ske till kansliet@finansanalytiker.se och det kommer vid behov finnas möjlighet att delta digitalt.

Stockholm den 26 september 2023

Läs mer

Cyberrisker inom finans: Anders Sandell, Euroclear måndagen den 16 oktober 2023

Cyberrisker inom finans: Anders Sandell, Euroclear måndagen den 16 oktober 2023 ”Clearing och Settlement” är centralt för en väl fungerande finansmarknad. Anders Sandell, Chef för informationssäkerhet på Euroclear kommer till SFF och beskriver hur vilka olika typer av cyberrisker han ser inom området idag. Hur säkra kan vi vara på att de befintliga systemen är […]

Cyberrisker inom finans: Anders Sandell, Euroclear måndagen den 16 oktober 2023

”Clearing och Settlement” är centralt för en väl fungerande finansmarknad. Anders Sandell, Chef för informationssäkerhet på Euroclear kommer till SFF och beskriver hur vilka olika typer av cyberrisker han ser inom området idag. Hur säkra kan vi vara på att de befintliga systemen är tillräckligt robusta för att klara av både medvetna och omedvetna brister? Har risknivån förändrats de senaste åren? Går det att det iaktta några förändringar i påverkansförsök till följd av det nya säkerhetspolitiska läget? Vilka effekter kan en systemkollaps ge för finansmarknaden och samhället i stort? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt:  måndagen den 16 oktober 2023, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Välkommen!

Läs mer