Våra senaste evenemang och nyheter

Här hittar du evenemang och nyheter rörande SFF. Evenemangen är normalt endast tillgängliga för våra medlemmar och det gäller främst specialluncher, webbinarium och andra evenemang med SFF som huvudarrangör.

Kommande evenemang

Genomförda evenemang

Evenemang och nyheter

Förenta nationernas klimatkonferens COP 27: Mattias Frumerie, svensk chefsförhandlare torsdagen den 15 dec kl. 12.00 på Anglais

Förenta nationernas klimatkonferens COP 27: Mattias Frumerie, svensk chefsförhandlare torsdagen den 15 dec kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Mattias Frumerie är Sveriges chefsförhandlare vid Förenta nationernas klimatkonferens COP27 som för närvarande pågår i Egypten. Han kommer till SFF och ger sin bild av de frågor som varit av störst betydelse på konferensen. Hur ska […]

Förenta nationernas klimatkonferens COP 27: Mattias Frumerie, svensk chefsförhandlare torsdagen den 15 dec kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Mattias Frumerie är Sveriges chefsförhandlare vid Förenta nationernas klimatkonferens COP27 som för närvarande pågår i Egypten. Han kommer till SFF och ger sin bild av de frågor som varit av störst betydelse på konferensen. Hur ska utsläppsminskningarna åstadkommas? Hur och på vilket sätt ska de som drabbas hårdast av klimatförändringarna ersättas? Vilket ansvar har utvecklade länder som Sverige i denna omställning? Hur ska man följa upp ländernas åtaganden i förhållande till Parisavtalet? Detta och mycket mer kommer Mattias ta upp i sitt anförande. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: torsdagen den 15 december 2022, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

 

Läs mer

Sociala obligationer: Björn Bergstrand, Kommuninvest tisdagen den 6 dec kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Sociala obligationer: Björn Bergstrand, Kommuninvest den 6 december 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest kommer till SFF för att beskriva utvecklingen inom finansiering av sociala investeringar och mer specifikt Kommuninvests ramverk för sociala obligationer.  Frågor som kommer belysas är mer tekniska som användning av likvid, urval, rapportering och inte […]

Sociala obligationer: Björn Bergstrand, Kommuninvest den 6 december 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest kommer till SFF för att beskriva utvecklingen inom finansiering av sociala investeringar och mer specifikt Kommuninvests ramverk för sociala obligationer.  Frågor som kommer belysas är mer tekniska som användning av likvid, urval, rapportering och inte minst uppföljning såväl som de ”sociala” vinster som kan komma hela samhället till del genom detta finansierings- och investeringsalternativ. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt:  tisdagen den 6 dec 2022, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

 

Läs mer

Den svenska energimarknaden: Professor Jan Blomgren måndagen den 21 nov kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Den svenska energimarknaden: Professor Jan Blomgren måndagen den 21 nov kl. 12.00 – 13.30 på Anglais  Jan Blomgren är professor inom tillämpad kärnfysik, författare till boken ”Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning” och sedan tio år tillbaka verksam i eget bolag. Jan kommer att ge sin syn på vad som gått snett på den […]

Den svenska energimarknaden: Professor Jan Blomgren måndagen den 21 nov kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

 Jan Blomgren är professor inom tillämpad kärnfysik, författare till boken ”Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning” och sedan tio år tillbaka verksam i eget bolag. Jan kommer att ge sin syn på vad som gått snett på den svenska energimarknaden under 2000-talet och vad han tror behövs för att få den på fötter igen. Vilken roll kommer olika energislag att få framöver och hur kommer distributionen ske på bästa sätt? Hur kan marknaden för elpriser ändras för att göra den mer effektiv och anpassad till en ny geopolitisk situation? Dessa frågor och mycket annat kommer Jan ta upp i sitt anförande. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: måndagen den 21 november 2022, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

 

Läs mer

Kinas roll i nuvarande ekonomiska och politiska läge: Frédéric Cho onsdagen den 9 november 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Kinas roll i nuvarande ekonomiska och politiska läge: Frédéric Cho onsdagen den 9 november 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Frédéric Cho är fristående Kinarådgivare, långvarig SFF-medlem och förmodligen den ende i Norden som arbetat inom alla delar av den kinesiska finanssektorn, samt inom life science och media i Kina. Han kommer att ge […]

Kinas roll i nuvarande ekonomiska och politiska läge: Frédéric Cho onsdagen den 9 november 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Frédéric Cho är fristående Kinarådgivare, långvarig SFF-medlem och förmodligen den ende i Norden som arbetat inom alla delar av den kinesiska finanssektorn, samt inom life science och media i Kina. Han kommer att ge sin bild av Kinas roll både inom och utom landets gränser. Inom utrikespolitiken är förhållandet till USA givetvis alltid av största vikt men just nu är världens fokus på relationerna med Ryssland och Taiwan. Inrikespolitiskt är det coronahanteringen, de ständigt närvarande demokratifrågorna samt energi- och klimatfrågorna som kommer att belysas i presentationen. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: onsdagen den 9 november 2022, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Säkerhetspolitik och globala riskscenarier: Dr Tomas Ries, försvarshögskolan måndagen den 24 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Säkerhetspolitik och globala riskscenarier: Dr Tomas Ries, försvarshögskolan måndagen den 24 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Tomas Ries, docent i strategi- och säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan kommer till SFF och ger sin syn på vilka som är de största globala riskområdena för närvarande. Vi har nyligen genomgått en pandemi, har ett krig i vårt […]

Säkerhetspolitik och globala riskscenarier: Dr Tomas Ries, försvarshögskolan måndagen den 24 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Tomas Ries, docent i strategi- och säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan kommer till SFF och ger sin syn på vilka som är de största globala riskområdena för närvarande. Vi har nyligen genomgått en pandemi, har ett krig i vårt närområde och en stor osäkerhet råder på de finansiella marknaderna. Hur påverkar dessa händelser våra framtidsutsikter ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv? Vilka globala risker är av störst betydelse framöver på både kort och lång sikt?

Tidpunkt: måndagen den 24 oktober 2022, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Årsmöte i SFF 2022

Årsmöte 2022 Sveriges Finansanalytikers Förening Tidpunkt: torsdagen den 20 oktober 2022, kl. 17:00  Lokal: Nybrogatan 34, plan 2   Förslag till dagordning: 1  Årsmötets öppnande 2  Val av mötesordförande 3  Val av mötessekreterare 4  Val av två justeringspersoner 5  Frågan om mötets stadgeenliga utlysande 6  Fastställande av dagordning 7  Framläggande av årsredovisning i SFF samt […]

Årsmöte 2022

Sveriges Finansanalytikers Förening

Tidpunkt: torsdagen den 20 oktober 2022, kl. 17:00

 Lokal: Nybrogatan 34, plan 2

 

Förslag till dagordning:

 • 1  Årsmötets öppnande
 • 2  Val av mötesordförande
 • 3  Val av mötessekreterare
 • 4  Val av två justeringspersoner
 • 5  Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
 • 6  Fastställande av dagordning
 • 7  Framläggande av årsredovisning i SFF samt SFSAB 2021/2022
 • 8  Revisorernas berättelse
 • 9  Fastställande av resultat- och balansräkning i SFF och SFSAB 2021/2022
 • 10  Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 • 11  Beslut om medlems- och serviceavgift för året 2022/2023
 • 12 Val av styrelse och dess ordförande
 • 13 Val av revisorer
 • 15  Val av valberedning
 • 16 Ändring av stadgar
 • 17  Övriga frågor
 • 18  Avslutande

 

Nominering nyval styrelseledamöter:

 • Pia Haak (Swedbank Robur)
 • Thomas Berglund (T Rowe Price)

Förslag till revisor SFF och SFSAB:

– HQV Stockholm AB, Lena Normann

Förslag till valberedning:

 • Lars Söderfjell
 • Helena Nordman Knutson

Förslag till ändring av stadgar finner du här. Förutom att anpassa stadgarna till befintliga beslutade instruktioner vilket mer är av redaktionell karaktär föreslås att ändringar av stadgar måste ske på två efter varandra följande årsmöten.

Fullständiga redovisningshandlingar finns tillgängliga via SFF:s kansli (nils@finansanalytiker.se) eller via dessa länkar SFSAB och SFF.

Föranmälan ska ske till kansliet@finansanalytiker.se och det kommer finnas möjlighet att delta digitalt.

Stockholm den 22 september 2022

Läs mer

Vilken hållbarhetsinformation efterfrågar analytiker: Josefin Johansson, SHB tisdagen den 18 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Vilken hållbarhetsinformation efterfrågar analytiker: Josefin Johansson, SHB tisdagen den 18 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Josefin Johansson är ansvarig för hållbarhetsanalysen på Handelsbanken aktieanalys. Noterade bolag har för närvarande fullt upp med att försöka anpassa sig alla nya regelverk – men det viktigaste är ändå vilken information användarna verkligen efterfrågar. Vilken information är […]

Vilken hållbarhetsinformation efterfrågar analytiker: Josefin Johansson, SHB tisdagen den 18 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Josefin Johansson är ansvarig för hållbarhetsanalysen på Handelsbanken aktieanalys. Noterade bolag har för närvarande fullt upp med att försöka anpassa sig alla nya regelverk – men det viktigaste är ändå vilken information användarna verkligen efterfrågar. Vilken information är det Josefin och hennes kollegor verkligen prioriterar och använder i sin analys? Hur används EU-taxonomin? Vilka områden är kanske av mindre intresse? Vad ska man undvika i sin rapportering? Som underlag för en allmän diskussion har SIRA (SFF:s Investor Relationsgrupp) också ställt samman ett antal frågor som kommer dryftas under lunchen med bland andra SFF:s ordförande Lars Söderfjell och generalsekreterare Nils Liliedahl.

Tidpunkt: tisdagen den 18 oktober 2022, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Långsiktiga makrotrender: Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker onsdagen den 5 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Långsiktiga makrotrender: Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker onsdagen den 5 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Peter Malmqvist, journalist, finansanalytiker och före detta ordförande i SFF har under hela sitt arbetsliv studerat makrodata – både svensk och internationell – med syfte att göra riktigt långsiktiga analyser som har relevans för i första hand aktiemarknaden. Peter […]

Långsiktiga makrotrender: Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker onsdagen den 5 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Peter Malmqvist, journalist, finansanalytiker och före detta ordförande i SFF har under hela sitt arbetsliv studerat makrodata – både svensk och internationell – med syfte att göra riktigt långsiktiga analyser som har relevans för i första hand aktiemarknaden. Peter kommer presentera sin statistik och gå igenom sina egna tolkningar av innehållet. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: onsdagen den 5 oktober 2022, kl. 12:00 – 13:30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad:
Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Rysslands invasion av Ukraina: Ek dr Torbjörn Becker, VD SITE onsdagen den 28 sep kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Rysslands invasion av Ukraina: Ek dr Torbjörn Becker, VD SITE onsdagen den 28 sep kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Ek. dr. Torbjörn Becker, VD på SITE (Stockholm Institute of Transition Economics) kommer till SFF och beskriver de ekonomiska och politiska konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina. Vad innebär sanktionerna för Ryssland och EU och […]

Rysslands invasion av Ukraina: Ek dr Torbjörn Becker, VD SITE onsdagen den 28 sep kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Ek. dr. Torbjörn Becker, VD på SITE (Stockholm Institute of Transition Economics) kommer till SFF och beskriver de ekonomiska och politiska konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina. Vad innebär sanktionerna för Ryssland och EU och hur ska Ukrainas ekonomi klara krigets utmaningar och efterdyningar? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: onsdagen den 28 september 2022, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Den kommersiella fastighetsmarknaden: Niclas Höglund, analyschef JLL Sverige måndagen den 19 sep kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Den kommersiella fastighetsmarknaden: Niclas Höglund, analyschef JLL Sverige måndagen den 19 sep kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Niclas Höglund är analyschef på JLL i Sverige och sedan länge medlem i SFF:s företagsvärderingsgrupp. Hur påverkas fastighetsmarknaden av en svagare ekonomi och ett högre ränteläge? Vilka segment inom sektorn har förutsättningar att fortsatt visa god tillväxt […]

Den kommersiella fastighetsmarknaden: Niclas Höglund, analyschef JLL Sverige måndagen den 19 sep kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Niclas Höglund är analyschef på JLL i Sverige och sedan länge medlem i SFF:s företagsvärderingsgrupp. Hur påverkas fastighetsmarknaden av en svagare ekonomi och ett högre ränteläge? Vilka segment inom sektorn har förutsättningar att fortsatt visa god tillväxt och lönsamhet och inom vilka segment är riskerna större och hur ser marknaden ut för olika tillgångsklasser? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: måndagen den 19 september 2022, kl. 12:00 – 13:30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Frukost med IASB om ”IFRS och dess tillämpning” torsdagen den 15 sep kl. 08.00 – 09.00 med Fred Nieto, IASB och Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker på Anglais

Frukost med IASB om ”IFRS och dess tillämpning” torsdagen den 15 sep kl. 08.00 – 09.00 med Fred Nieto, IASB och Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker på Anglais Fred Nieto, ansvarig för investerarkontakter på IASB är på tillfälligt besök i Sverige. Han kommer att tillsammans med Peter Malmqvist, aktieanalytiker och redovisningsexpert, ge en bild av hur […]

Frukost med IASB om ”IFRS och dess tillämpning” torsdagen den 15 sep kl. 08.00 – 09.00 med Fred Nieto, IASB och Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker på Anglais

Fred Nieto, ansvarig för investerarkontakter på IASB är på tillfälligt besök i Sverige. Han kommer att tillsammans med Peter Malmqvist, aktieanalytiker och redovisningsexpert, ge en bild av hur IFRS tillämpas i dag samt beskriva utvecklingstendenser och pågående projekt inom IASB.

Tidpunkt: torsdagen den 15 september 2022, kl. 08.00 – 09.00

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Lättare frukost med smörgås, jos och kaffe/te.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Fondbranschens möjligheter och utmaningar: Fredrik Nordström, VD Fondbolagens Förening torsdagen den 1 sep kl. 12.00 – 13.30

Fondbranschens möjligheter och utmaningar: Fredrik Nordström, VD Fondbolagens Förening torsdagen den 1 sep kl. 12.00 – 13.30 Fondbolagens Förenings VD Fredrik Nordström kommer till SFF och ger sin syn kring de mest aktuella frågeställningarna inom branschen. Hur ställer man sig till de omfattande förändringar i regelverk som sker inom hållbarhetsområdet? Vilka erfarenheter har man gjort […]

Fondbranschens möjligheter och utmaningar: Fredrik Nordström, VD Fondbolagens Förening torsdagen den 1 sep kl. 12.00 – 13.30

Fondbolagens Förenings VD Fredrik Nordström kommer till SFF och ger sin syn kring de mest aktuella frågeställningarna inom branschen. Hur ställer man sig till de omfattande förändringar i regelverk som sker inom hållbarhetsområdet? Vilka erfarenheter har man gjort kring de likviditetsproblem som uppstod våren 2020 och hur har föreningen hanterat dessa? Hur ser framtiden ut för PPM – ett bättre fondtorg eller början till slutet för valfrihet, konkurrens och mångfald för svenska fondsparare? Provisioner, vad händer i Norden och i Europa. Vad talar för och emot provisioner och på vilket sätt kan det förändra marknaden. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: torsdagen den 1 september 2022, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Sommar 2022 – preliminära tidpunkter för presentationer efter sommaren

Bästa SFF-medlemmar  Sommaren närmar sig med stormsteg och våra aktivieter för våren är slut. Arbetet med att hitta talare har givetvis påbörjats inför hösten och ett preliminärt program har sakta börjat ta form. Som ni kanske har märkt så har vi under våren 2022 hittat en mer långsiktig lösning för hur vi “emitterar” våra aktiviteter, […]

Bästa SFF-medlemmar 

Sommaren närmar sig med stormsteg och våra aktivieter för våren är slut. Arbetet med att hitta talare har givetvis påbörjats inför hösten och ett preliminärt program har sakta börjat ta form. Som ni kanske har märkt så har vi under våren 2022 hittat en mer långsiktig lösning för hur vi “emitterar” våra aktiviteter, för att tala finansspråk. Vi vill gynna det fysiska mötet som vi fortfarande tycker är mycket viktigt. Därför kommer vi att fortsätta med våra SFF-luncher på vanligt sätt men de kommer inte att “streamas”. Istället spelas de in och skickas ut i efterhand, vanligen dagen efter till alla medlemmar då det är möjligt. Detta är betydligt enklare och billigare och alla medlemmar får möjlighet att ta del av presentationerna.

Inför hösten är följande aktiviteter preliminärt fastställda:

 • 1 sep Fredrik Nordström, Fondbolagens Förening. Nya regleringar och likviditetsfrågor
 • 19 sep Niclas Höglund, JLL. Fastighetsmarknaden
 • 28 sep Torbjörn Becker, HHS. Ukrainas och Rysslands ekonomier

Till detta ska vi hitta en eller två presentationer innan vi går in i de mörkare månaderna dvs oktober och framåt. Man kan givetvis flagga sitt intresse för dessa aktiviteter redan nu men de blir definitiva först när ordinarie inbjudan går ut.

Solig sommar önskar / Nisse Liliedahl

Läs mer

Den ekonomiska politiken. SFF-lunch med Lars Heikensten Finanspolitiska rådet onsdagen den 1 juni 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Den ekonomiska politiken. SFF-lunch med Lars Heikensten Finanspolitiska rådet onsdagen den 1 juni 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Finanspolitiska rådets årliga rapport publiceras i slutet av maj. Tidigare Riksbankschefen, Lars Heikensten, som nu är rådets ordförande, kommer att tala om den ekonomiska politiken.  Vilka risker står vi inför med krig i Europa och […]

Den ekonomiska politiken. SFF-lunch med Lars Heikensten Finanspolitiska rådet onsdagen den 1 juni 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Finanspolitiska rådets årliga rapport publiceras i slutet av maj. Tidigare Riksbankschefen, Lars Heikensten, som nu är rådets ordförande, kommer att tala om den ekonomiska politiken.  Vilka risker står vi inför med krig i Europa och stigande priser, hur påverkas tillväxt och räntor? Behöver ramverket för politiken ändras? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: onsdagen den 1 juni 2022, kl. 12:00 – 13:30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Investera i onoterat som institutionell investerare: Katarina Staaf, VD AP6 torsdagen den 19 maj 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais (Fulltecknad)

Investera i onoterat som institutionell investerare: Katarina Staaf, VD AP6 torsdagen den 19 maj 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais (Fulltecknad) Sjätte AP-fondens VD Katarina Staaf kommer till SFF och beskriver AP6:s utvecklingsresa samt de unika förutsättningar som gäller för investeringar i onoterat. Katarina kommer gå in på hur AP6 arbetar för att skapa […]

Investera i onoterat som institutionell investerare: Katarina Staaf, VD AP6 torsdagen den 19 maj 2022 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais (Fulltecknad)

Sjätte AP-fondens VD Katarina Staaf kommer till SFF och beskriver AP6:s utvecklingsresa samt de unika förutsättningar som gäller för investeringar i onoterat. Katarina kommer gå in på hur AP6 arbetar för att skapa långsiktig hög portföljavkastning med integrerad hållbarhet i ett investeringsslag som kännetecknas av tydlig ”asset selection”. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: torsdagen den 19 maj 2022, kl. 12:00 – 13:30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se.

 

Läs mer