Våra senaste evenemang och nyheter

Här hittar du evenemang och nyheter rörande SFF:s huvudverksamhet. Evenemangen är normalt endast tillgängliga för våra medlemmar och är främst VD-luncher, specialseminarium och andra evenemang där SFF är huvudarrangör.

Kommande evenemang

Genomförda evenemang

Evenemang och nyheter

Speciallunch försäkringsbranschen: Ann Sommer, Länsförsäkringar – INSTÄLLD

Evenemang

Torsdagen den 26 nov kl. 12.00 – 13.30 på Anglais (kl. 12.30 via Internet) – INSTÄLLD

Ann Sommer har de senaste 20 åren varit VD för Länsförsäkringar Sak AB. År av ständig förändring, med nya regelverk och nya kundbehov. Ann kommer att ge sin syn på branschens möjligheter och utmaningar, inte minst det låga ränteläget. Hon kommer också beskriva hur klimat- och hållbarhetsfrågor påverkar försäkringsbolagen och hon har diskuterat dessa frågor med FN. Plötsliga och oförutsedda händelser är vardag och centrala begreppet ”risk” är alltid centralt för branschen. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: torsdagen den 26 november 2020, kl. 12:00 – 13:30. Via internet börjar presentationen först kl. 12.30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23. Presentationen kommer också kunna följas i realtid via internet. Till följd av rådande läge så kommer antalet platser vara färre än vanligt på Anglais med gles sittning.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se. Meddela om ni önskar följa presentationen på Anglais med lunch eller via internet. Även de som vill följa presentationen via internet ska anmäla sig för att erhålla erforderlig länk.

Läs mer

Speciallunch Riksgäldens gröna obligation: Skuldchef Anna Sjulander och projektledare Anna Olofsson – INSTÄLLD

Evenemang

Tisdagen den 10 nov kl. 12.00 – 13.30 på Anglais (kl. 12.30 via Internet) – INSTÄLLD

Riksgälden gav i september 2020 ut sin första gröna obligation. Skuldchef Anna Sjulander och projektansvarig Anna Olofsson kommer till SFF och beskriver processen, intresset och gjorda erfarenheter samt hur de avser att arbeta vidare med denna typ av instrument. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: tisdagen den 10 november 2020, kl. 12:00 – 13:30. Via internet börjar presentationen först kl. 12.30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23. Presentationen kommer också kunna följas i realtid via internet. Till följd av rådande läge så kommer antalet platser vara färre än vanligt på Anglais med gles sittning.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se. Meddela om ni önskar följa presentationen på Anglais med lunch eller via internet. Även de som vill följa presentationen via internet ska anmäla sig för att erhålla erforderlig länk.

 

Läs mer

Per Törnqvist, Danske Bank, torsdagen den 22 okt

SFF-lunch: ESG ratings hållbara? Per Törnqvist, Danske Bank, torsdagen den 22 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais (kl. 12.30 – 13.30 via internet)

Per Törnqvist, Head of Group Ratings, på Danske Bank kommer till SFF och ger sin syn på den rating som bedrivs inom hållbarhetsområdet. Vad skiljer jämfört med vanlig kredit-rating? Vilka särskilda problem finns inom hållbarhetsområdet. Vad kan göras för att utveckla hållbarhetsratingen så att den närmar sig de önskvärda kvalitetskraven?  Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: torsdagen den 22 oktober 2020, kl. 12:00 – 13:30. Via internet börjar presentationen först kl. 12.30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23. Presentationen kommer också kunna följas i realtid via internet. Till följd av rådande läge så kommer antalet platser vara färre än vanligt på Anglais med gles sittning.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se. Meddela om ni önskar följa presentationen på Anglais med lunch eller via internet. Även de som vill följa presentationen via internet ska anmäla sig för att erhålla erforderlig länk.

Läs mer

SFF-lunch: Är dagens avkastningskrav ett hinder mot ekonomisk utveckling, tisdagen den 13 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais (kl. 12.30 – 13.30 via internet)

SFF-lunch: Är dagens avkastningskrav ett hinder mot ekonomisk utveckling, tisdagen den 13 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais (kl. 12.30 – 13.30 via internet)

Den före detta riksgäldsdirektören och vice riksbankschefen Thomas Franzén kommer till SFF ger sin syn på företagens ”höga” avkastningskrav och dess följdeffekter i en lågräntemiljö? Hur fungerar egentligen transmissionsmekanismen? Hur påverkas investeringar och sysselsättning?  Hur kan företagens avkastningskrav och det allmänna ränteläget gå åt olika håll? Tid till frågor finns.

Läs mer

Speciallunch Sveriges bästa årsredovisning: Nils Liliedahl, juryns ordförande torsdagen den 8 oktober

Speciallunch Sveriges bästa årsredovisning: Nils Liliedahl, juryns ordförande torsdagen den 8 oktober kl. 12.00 – 13.30

Nils Liliedahl är Generalsekreterare på Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) och ordförande i juryn för Sveriges bästa årsredovisning. Han kommer att gå igenom iakttagelser, trender, relevant statistik och goda exempel i börsbolagens finansiella rapportering. Sveriges bästa årsredovisning är en tävling som pågått i över 50 år med SFF, Far, Nasdaq Stockholm och Sveriges Kommunikatörer som initiativtagare. I samband med lunchen kan det bli diplomutdelning till berörda pristagare och relevanta intervjuer med bolag och övriga juryledamöter Annica Gerentz, Anders Haskel och Pontus Herin.

Igår den 9 september presenterades också vilka bolag som nominerats i varje klass. Vinnarna kommer i år offentliggöras via pressmeddelande den 29 sep. DE nominerade är i Large Cap: Atrium Ljungberg, SCA och Trelleborg.  I Mid Cap: AddNode, Instalco och Scandi Standard samt I Small Cap: Concordia, Projektengagemang och Rottneros.

Tidpunkt: Torsdagen den 8 okt 2020, kl. 12:00 – 13:30. Eventuellt även via internet.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23. Till följd av rådande läge så kommer antalet platser vara färre än vanligt på Anglais med gles sittning. Presentationen kommer eventuellt också kunna följas i realtid via internet. Meddela gärna intresse för att följa lunchen via internet. I så fall börjar presentationen först kl. 12.30.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den i första hand öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se.

Läs mer

Speciallunch: Behavioral economics – pandemi, ekonomi och marknad

Evenemang

Tisdag 8 sep 2020, 12:00–13:30 på Anglais och i realtid via internet

Lars-Erik Boström, finanskonsult och författare till boken Börsens Psykologi har i många år studerat finansiell psykologi och marknadsbeteenden. Vi är mitt inne i en pandemi, har det påverkat vår syn på finansiella marknader? Kommer vi att se bestående förändringar i hur investerare agerar? Hur är det med marknadscykler – finns de inte längre? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: tisdagen den 8 september 2020, kl. 12:00 – 13:30. Via internet börjar presentationen först kl. 12.30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23. Presentationen kommer också kunna följas i realtid via internet. Till följd av rådande läge så kommer antalet platser vara färre än vanligt på Anglais med gles sittning.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se. Meddela om ni önskar följa presentationen på Anglais med lunch eller via internet. Även de som vill följa presentationen via internet ska anmäla sig för att erhålla erforderlig länk.

Läs mer

Speciallunch ”Penningtvätt” med Martin Andersson och Oliver Wyman

Evenemang

Torsdagen den 20 aug 2020, 12:00 – 13:30 på Anglais och i realtid via internet

Martin Andersson, partner på Oliver Wyman och före detta generaldirektör på Finansinspektionen, har tagit fram en rapport i samarbete med bankföreningen om vad som kan göras för att motverka penningtvätt och annan finansiell brottslighet. Martin kommer att ge en bakgrund kring begreppet penningtvätt och en nulägesbeskrivning. Han kommer beskriva de svåraste frågorna som måste åtgärdas i närtid och presentera sitt förslag på vad som borde göras för att komma till rätta med problemet på lång sikt. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: torsdagen den 20 augusti 2020, kl. 12:00 – 13:30. Via internet börjar presentationen först kl. 12.30.

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23. Presentationen kommer också kunna följas i realtid via internet. Till följd av rådande läge så kommer antalet platser vara färre än vanligt på Anglais med gles sittning.

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se. Meddela om ni önskar följa presentationen på Anglais med lunch eller via internet. Även de som vill följa presentationen via internet ska anmäla sig för att erhålla erforderlig länk.

Läs mer

Speciallunch ”Penningtvätt” med Martin Andersson och Oliver Wyman

Evenemang

Måndagen den 30 mars 2020, 12:00 – 13:30 på Anglais (Inställd – uppskjuten till senare tillfälle)

Martin Andersson, partner på Oliver Wyman och före detta generaldirektör på Finansinspektionen, har tagit fram en rapport i samarbete med bankföreningen om vad som kan göras för att motverka penningtvätt och annan finansiell brottslighet. Martin kommer att ge en bakgrund kring begreppet penningtvätt och en nulägesbeskrivning. Han kommer beskriva de svåraste frågorna som måste åtgärdas i närtid och presentera sitt förslag på vad som borde göras för att komma till rätta med problemet på lång sikt. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: måndagen den 30 mars 2020, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Speciallunch ”Stabilitetsrisker i kommersiella fastigheter” med Anders Kvist, Finansinspektionen

Evenemang

Tisdagen den 3 mars, 2020 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Anders Kvist är senior rådgivare till Finansinspektionens Generaldirektör Erik Thedéen och jobbar bl a med frågor som rör kopplingen mellan kommersiella fastigheter och risker för finansiell stabilitet. Under senare år har FI haft dessa risker under lupp och genomfört stresstester. FI har också agerat genom att nyligen införa högre kapitalkrav på bankernas fastighetsutlåning. Anders kommer till SFF och ger FI:s aktuella syn på riskerna på den kommersiella fastighetsmarknaden, det rådande räntelägets betydelse och hur det påverkar FI:s inställning till bankernas exponering. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: tisdagen den 3 mars 2020, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Speciallunch ”hållbarhet och kreditvärdering” med Andreas Kindahl, Standard & Poor’s

Evenemang

Torsdagen den 20 feb, 2020 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

S&P Global Ratings (tidigare Standard & Poor’s) har utvecklat metoder för att införliva och tydliggöra hållbarhetsfrågor (ESG) i sin kreditvärdering samt utvecklat en separat ESG-bedömning för att hjälpa investerare inkorporera hållbarhetsaspekter i sina beslut. Andreas Kindahl, Senior analytiker kommer till SFF och beskriver hur S&P tar ESG i beaktande i sina bedömningar. Hur påverkas företags kreditvärdighet?  Vilka risker finns inom hållbarhetsområdet som påverkar kreditbetyget – men även vilka möjligheter? Vilka ESG-faktorer ryms utanför kreditbetygets ramar och hur kan de beaktas? Varför talar marknaden bara om gröna obligationer – och inte om hur gröna de är? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: torsdagen den 20 februari 2020, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Speciallunch ”EU och hållbar finansiering” med Marie Baumgarts, SEB

Evenemang

Tisdagen den 4 februari 2020, 12:00 – 13:30 på Anglais

Marie Baumgarts är hållbarhetschef på SEB och ledamot i den tekniska expertgruppen för hållbar finansiering som EU-kommissionen står bakom. Kommissionen genomför ett antal projekt med syfte att skapa hållbar tillväxt och en övergång till en koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi. En viktig del i detta arbete har bedrivits under det senaste året i den tekniska expertgruppen som tagit fram konkreta förslag inom områdena taxonomier, benchmarks, gröna obligationer och extern rapportering. Marie kommer att beskriva EU:s arbete inom hållbar finans, gruppens arbete, de mest aktuella diskussionsämnena och hennes bild av vad vi kan förvänta oss i närtid kring krav och önskemål inom området. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: tisdagen den 4 februari 2020, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Speciallunch ”klimatriskernas betydelse för tillgångsvärdet” med Daniel Asplund, Alecta

Evenemang

Onsdagen den 15 januari 2020, kl. 12:00 – 13:30 (FULLTECKNAD)

Alecta stresstestar sin portfölj bland annat utifrån klimatrisker. Daniel Asplund, riskchef på Alecta kommer till SFF och beskriver deras metod för att utvärdera klimatrisker på tillgångssidan. Frågor som Daniel kommer belysa gäller bl.a.  Vilka klimatrisker är väsentligast? Går det att kvantifiera och analysera klimatriskerna tillräckligt noggrant och inom alla tillgångsslag? Datakvalitet och metoder, Alectas erfarenheter från arbetet med Klimatrapporten. Klimatriskernas effekter på tillgångsvärdet vid ett 2 respektive 1,5-graders scenario. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: onsdagen den 15 januari 2020, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Speciallunch ”kort- och långsiktig analys” med Ek. dr Hanna Setterberg och Ek. dr Emma Sjöström

Evenemang

Tisdagen den 10 december 2019, kl. 12:00 – 13:30

Hanna Setterberg och Emma Sjöström har i en nyligen genomförd studie från SSFC (Stockholm Sustaiable Finance Center) och Swesif undersökt hur aktiemarknadens köp- och säljsida förhåller sig till långsiktig analys. Vad innebär kort respektive lång sikt? Är det olika beroende på om man är på köp- eller säljsidan? Finns det något fundamentalt motsatsförhållande mellan kort- och lång investeringshorisont? Hanna och Emma vill också ha SFF:s medlemmars syn på dessa frågor för att kunna arbeta vidare med nya näraliggande frågeställningar. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: tisdagen den 10 december 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Speciallunch ”penningpolitiken i ett storbolags perspektiv” med Sven Carlsson, Ericsson

Evenemang

Tisdagen den 3 dec 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Sven Carlsson, Head of Markets på Ericsson Treasury kommer till SFF och ger sin syn på hur man som internationellt storbolag ska förhålla sig till rådande ränteläge och kronans ständigt sjunkande värde. Vilka effekter får den bedrivna penningpolitiken på kort och lång sikt? Har politikerna lämnat över för stort ansvar till centralbankerna? Är makrofundamenta satta ur spel? Det är några av de frågor Sven kommer att ta upp i sitt anförande. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt:  Tisdagen den 3 dec 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Speciallunch kryptovalutan Libra med Johan Javeus, SEB

Evenemang

Fredagen den 22 nov 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Johan Javeus, chefsstrateg på SEB kommer till SFF och ger en beskrivning av Facebookvalutan Libra som han har specialstuderat under en tid. Vad är en Libra och hur bestäms värdet? Har en kryptovaluta som Libra förutsättningar att verkligen bli ett globalt ”oberoende” betalningsmedel? Vilka möjligheter och risker finns och hur påverkas initiativet av de senaste veckornas avhopp från medlemskretsen? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt:  fredagen den 22 nov 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer