Kontakt

Postadress:
Sveriges Finansanalytikers Förening
Box 5216
102 45 Stockholm

Besöksadress:
Sveriges Finansanalytikers Förening
Nybrogatan 34, 2 tr
114 39 Stockholm

Fakturaadress:
Sveriges Finansanalytikers Service AB
Box 5216
102 45 Stockholm

Nils Liliedahl
0708-11 34 75