Grupper

En viss del av SFF:s aktviteter bedrivs genom de grupper som är indelade i olika specialområden. För närvarande finns det sex aktiva grupper: företagsvärdering, hållbarhet, kreditmarknad, performance, SIRA och risk.

Företagsvärderingsgruppen

Ansvarig för nyckeltals- och värderingsavsnitten i “Finansanalytikernas rekommendationer”. Diskuterar även aktuella värderingsproblem.

Företagsvärderingsgruppen

Hållbarhetsgruppen

Diskuterar och planerar aktiviteter och utbildningar inom miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och korruption.

 

Hållbarhetsgruppen

Kreditmarknadsgruppen

Planerar evenemang och diskuterar frågeställningar kopplade till kreditmarknaden.

Kreditmarknadsgruppen

Performancegruppen

Diskuterar avkastningsrelaterade frågeställningar för kapitalförvaltare.

Performancegruppen

SIRA

SFF:s IR-grupp som representerar personer som arbetar med investerarrelationer.

SIRA – SFF:s IR-grupp

Riskgruppen

Behandlar riskrelaterade frågeställningar som uppkommer i samband med förvaltning och positionstagning.

Riskgruppen