Det här är SIRA

SIRA (Swedish Investor Relations Association) är den grupp inom SFF som representerar personer som arbetar med investerarrelationer.

Med växande regelverk och ständigt nya krav på börsnoterade bolag är det av största vikt att upprätthålla och utveckla kunskaper inom relevanta IR-områden. Gruppen arbetar genom att arrangera luncher och kurser inom området samt genom att vara den naturliga samlingsplatsen inom IR i Sverige för både bolagsrepresentanter och konsulter. Gruppen kan också utgöra remissinstans inom IR-relaterade regleringar.

SIRA:s ändamål

  • Utgöra ett forum för utbyte av erfarenheter, information och idéer, såväl nationellt som internationellt
  • Befrämja relationer mellan börsnoterade bolag och dess ägare i Sverige och utomlands samt med institutioner och organisationer som verkar inom förvaltning, investeringar, analys, med mera.
  • Samla och förmedla information kring IR. Bland annat genom att ge ut den rekommendation kring noterade bolags information till marknaden som finns i vår bok “Företagsvärdering, analys och nyckeltal, Finansanalytikernas rekommendationer”
  • Verka för en god och bred utbildningsnivå inom området, även för att uppfylla kraven på titeln CIRO – Certified Investor Relations Officer.

Bli medlem i SIRA

Arbetar du med Investor Relations – antingen på ett noterat bolag eller som konsult – och vill bli medlem i SIRA så skickar du bara ett mail till kansliet@finansanalytiker.se.

Ett medlemskap inkluderar följande fördelar:
  • Nätverkande inom IR-communityn
  • Dela erfarenheter med andra IR-professionella. Lär dig av exempel på bästa praxis
  • Inbjudan till medlemsevenemang som lyfter fram relevanta ämnen och med aktuella talare
  • Håll dig uppdaterad med de senaste trenderna och utvecklingen inom området Investor Relations