Företagsvärdering, analys och nyckeltal – finansanalytikernas rekommendationer 2018

Sveriges Finansanalytikers Förenings bok kring värdering, analys och nyckeltal  är det ledande verket inom området på svenska språket. Senaste upplaga 2018. Enklare och tydligare struktur, omarbetat sektoravsnitt och inledande avsnitt som tydligare beskriver aktuella händelser, iakttagelser och trender som gäller vid utgivandet.

 

Innehållsförteckning i sammandrag:

1. Företagsvärdering med fallgropar och sektorspecifik genomgång

2. Nyckeltal för rörelsedrivande bolag samt fastighets- och investmentbolag.

3. SFF:s rekommendation gällande Noterade företags information till marknaden (IR)

4. SFF:s rekommendation gällande Företagsobligationer

5. SFF:s rekommendation gällande Hållbarhetsfrågor

6. Nyckeltal för rörelsedrivande bolag på engelska

 

Beställning

Kontakta för att beställa boken.

 

Kostnad

290 kr + moms och frakt. Vid större order vänligen kontakta kansliet för särskilt pris.