Mötesplatsen för finansanalytiker

SFF är föreningen för finansanalytiker som är verksamma, med kvalificerad finansiell analys, på den svenska kapitalmarknaden. Föreningens viktigaste mål är att erbjuda medlemmar möjligheter att vidmakthålla, vidareutveckla och bredda sin kompetens, och att verka för att upprätthålla en hög etisk standard.

Kansli

Kontakta SFF:s kansli som är beläget på Nybrogatan 34, 4 tr i centrala Stockholm.

Kansli

Styrelse

Vår styrelse – som tar tillvara medlemmarnas intressen.

Styrelse

Valberedning och revisor

Kontakta föreningens valberedning och revisor.

Valberedning och revisorer

Bli medlem

Mer information för dig som är intresserad av att bli medlem i SFF.

Bli medlem