Kreditmarknadsgruppen

Gruppens diskuterar och analyserar aktuella frågeställningar som är specifika för kreditmarknaden och arrangerar luncher och utbildningar vid behov.

Gruppen är även ansvarig för att SFF:s rekommendation avseende företagsobligationer som för första gången publicerades i 2013 års utgåva av “Företagsvärdering, analys och nyckeltal – Finansanalytikernas rekommendationer”.

 

Kontakta oss

Kontakta gärna oss om du har frågor, vill att vi ska anordna en föreläsning eller belysa någon fråga. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.


Gruppens medlemmar

Per Åkerlind
Ordförande
AB Svensk Exportkredit

Louis Landeman
Ledamot
Danske Bank
llan@danskebank.se

Helena Lindahl
Ledamot
Storebrand Asset Management
helena.lindahl@storebrand.com

 

Kjell Nordin
Ledamot

Greger Wahlstedt
Ledamot