Kreditmarknadsgruppen

Gruppens diskuterar och analyserar aktuella frågeställningar som är specifika för kreditmarknaden och arrangerar luncher och utbildningar vid behov.

Gruppen är även ansvarig för SFF:s rekommendation avseende företagsobligationer i vår bok “Företagsvärdering, analys och nyckeltal – Finansanalytikernas rekommendationer 2022”.

 

Kontakta oss

Kontakta gärna oss om du har frågor, vill att vi ska anordna en föreläsning eller belysa någon fråga. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.


Gruppens medlemmar

Louis Landeman
Ordförande
Danske Bank
llan(@)danskebank.se

 

Helena Lindahl
Ledamot
SBB
helena.lindahl(@)gmail.com

 

 

Kjell Nordin
Ledamot
kjellandersnordin(@)gmail.com

 

Greger Wahlstedt
Ledamot
greger.wahlstedt(@)gmail.com

 

 

Erik Hådén
Ledamot
AB Svensk Exportkredit

erik.haden(@)sek.se