Företagsvärderingsgruppen

Gruppen skriver, sammanställer och uppdaterar vår bok  “Företagsvärdering, nyckeltal och analys, finansanalytikernas rekommendationer” som i sin senaste upplaga kom ut 2022. Boken är ett hjälpmedel för finansanalytiker genom att den beskriver och diskuterar nyckeltal, begrepp och värderingsfrågor. Den första rekommendationen (vinst per aktie) gjordes redan 1972 och sedan dess har gruppen varit ansvarig för utgivningen av boken.

Gruppen diskuterar även regelverken för noterade bolag, ofta redovisningsregler, och hur de påverkar analytikernas arbete. Vid behov arrangeras även luncher och utbildningar med inriktning på företagsvärderingsfrågor.

 

Kontakta oss

Kontakta gärna oss om du har frågor, vill att vi ska anordna en föreläsning eller belysa någon fråga. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.


Gruppens medlemmar

Lars Söderfjell
Ordförande
Ålandsbanken
lars.soderfjell(@)gmail.com

 

Peter Malmqvist
Ledamot
Malmqvist EQR AB
peter.malmqvist(@)eqr.se

 

Niclas Höglund
Ledamot
Swedbank
niclas.hoglund(@)swedbank.se

 

 

Magnus Dalhammar
Ledamot
Investor AB
magnus.dalhammar(@)investorab.com

 

 

 

 

 

Viking Kjellström
Ledamot
Handelsbanken
vikj01(@)handelsbanken.se

 

Mikael Holm
Ledamot
Alcur
mikael.holm(@)alcur.se

 

 

 

Nils Liliedahl
Ledamot
SFF
nils@finansanalytiker.se