Sveriges finansanalytikers förening

För dig som arbetar professionellt med finansiell analys, kapitalförvaltning, hållbarhetsanalys eller Investor Relations.

BLI MEDLEM UTBILDNINGAR

Sveriges framtida energisystem och elproduktion: Filip Johnsson, Professor Chalmers torsdagen den 22 feb 2024 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais (FULLTECKNAD)

Sveriges framtida energisystem och elproduktion: Filip Johnsson, Professor Chalmers torsdagen den 22 feb 2024 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Filip Johnsson är professor i Energisystem på Chalmers och forskar kring frågeställningar avseende el- och värmeproduktion och i förlängningen om hur hela energisystemet kan ställas om till år 2050. Forskningen fokuserar idag på elektrifieringen av […]

Hantering av valuta i AP4:s portfölj: Mikael Anveden och Per Berglund, AP4 fredagen den 8 mars 2024 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Hantering av valuta i AP4:s portfölj: Mikael Anveden och Per Berglund, AP4 fredagen den 8 mars 2024 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Mikael Anveden är ansvarig för analys på Fjärde AP-fonden. Förutom en kortare allmän genomgång kring AP4 kommer Mikael fokusera på hur AP4 arbetar med strategi för valutasäkringsprogram. Vilka överväganden måste man som […]

Den svenska företagsobligationsmarknaden: Erik Lidman, Handelshögskolan i Göteborg måndagen den 18 mars 2024 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Den svenska företagsobligationsmarknaden: Erik Lidman, Handelshögskolan i Göteborg måndagen den 18 mars 2024 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais Erik Lidman är bland annat forskare på Handelshögskolan i Göteborg och Stockholms universitet samt föredragande i Aktiemarknadsnämnden. Erik har tillsammans med OECD tagit fram en rapport gällande den svenska företagsobligationsmarknaden som kommer lanseras senare under våren. […]

FLER INLÄGG

Utbildningar

CESGA - Certiferad ESG Analytiker

En global webbaserad hållbarhetsutbildning för finansanalytiker

Läs mer

Diplomutbildning för finansanalytiker

Certified European Financial Analyst (CEFA)

Läs mer
FLER UTBILDNINGAR

Köp vår värderingsbok

“Företagsvärdering, analys och nyckeltal – Finansanalytikernas rekommendationer 2022”

Läs mer om boken

SFF:s Grupper

En viss del av SFF:s aktviteter bedrivs genom de grupper som är indelade i olika specialområden.

LÄS MER OM GRUPPERNA