Sveriges finansanalytikers förening

För dig som arbetar professionellt med finansiell analys, kapitalförvaltning eller Investor Relations.

UTBILDNINGAR KÖP VÅR BOK

Evenemang och nyheter

Värdet av valutaprognoser och riskstyrning i turbulenta tider. Webbinarium med Håkan Jankensgård, Alf Alviniussen och Lars Oxelheim onsdagen den 24 feb 2020 kl. 16.00 – 16.30

Evenemang

Vi lever i en värld av fundamental osäkerhet där nya chocker ständigt driver på utvecklingen. Alltjämt pågår ett omfattande prognosmakeri och försök att beskriva risk med matematisk precision. Vi konfronteras ständigt med nya valutaprognoser och olika mått som utger sig för att fånga marknadsrisk. Men vad händer med värdet av prognoser och riskstyrning i en […]

Webbinarium Riksgäldens gröna obligation: Skuldchef Anna Sjulander och projektledare Anna Olofsson torsdagen den 18 mars kl. 16.00 – 16.30

Webbinarium Riksgäldens gröna obligation: Skuldchef Anna Sjulander och projektledare Anna Olofsson torsdagen den 18 mars 2021 kl. 16.00 – 16.30 Riksgälden gav i slutet av förra året ut sin första gröna obligation. Skuldchef Anna Sjulander och projektansvarig Anna Olofsson kommer till SFF och beskriver processen, intresset och gjorda erfarenheter samt hur de avser att arbeta […]

FLER INLÄGG

Utbildningar

Diplomutbildning för finansanalytiker

Bli Auktoriserad Finansanalytiker (AFA) och Certified European Financial Analyst (CEFA) på Handelshögskolan.

Läs mer

CESGA-programme

En europeisk webbaserad hållbarhetsutbildning för finansanalytiker

Läs mer
FLER UTBILDNINGAR

Köp vår bok

Företagsvärdering, analys och nyckeltal – Finansanalytikernas rekommendationer 2018.

Läs mer om boken

SFF:s Grupper

En viss del av SFF:s aktviteter bedrivs genom de grupper som är indelade i olika specialområden.

LÄS MER OM GRUPPERNA