Sveriges finansanalytikers förening

För dig som arbetar professionellt med finansiell analys, kapitalförvaltning, hållbarhetsanalys eller Investor Relations.

BLI MEDLEM UTBILDNINGAR

Vilken finansiell information efterfrågar investerare? Jan Marton, Handelshögskolan i Göteborg, fredagen den 15 december 2023

Vilken finansiell information efterfrågar investerare? Jan Marton, Handelshögskolan i Göteborg, fredagen den 15 december 2023 Inom svensk externredovisning är Jan Marton på Handelshögskolan i Göteborg en av våra mest aktiva och publicerade forskare. För närvarande arbetar han med frågeställningar kring vilken finansiell information som är mest användbar för professionella investerare. Vad efterfrågas och vad är […]

Korruption i Sverige – finns den? Emanuel Wittberg, Linköpings Universitet måndagen den 15 januari 2024

Korruption i Sverige – finns den? Emanuel Wittberg, Linköpings Universitet måndagen den 15 januari 2024 Sverige anses vara ett av världens minst korrupta länder. Ändå finns det en hel del som tyder på att det inte är ovanligt med tveksamma upphandlingar, otillbörligt gynnande av släktingar och andra korruptionsliknande aktiviteter, inte minst inom den offentliga sektorn. […]

FLER INLÄGG

Utbildningar

CESGA - Certiferad ESG Analytiker

En global webbaserad hållbarhetsutbildning för finansanalytiker

Läs mer

Diplomutbildning för finansanalytiker

Certified European Financial Analyst (CEFA)

Läs mer
FLER UTBILDNINGAR

Köp vår värderingsbok

“Företagsvärdering, analys och nyckeltal – Finansanalytikernas rekommendationer 2022”

Läs mer om boken

SFF:s Grupper

En viss del av SFF:s aktviteter bedrivs genom de grupper som är indelade i olika specialområden.

LÄS MER OM GRUPPERNA