Internationellt

Sveriges Finansanalytikers Förening är medlem i den europeiska finansanalytikerfederationen EFFAS (The European Federation of Financial Analysts Societies).

SFF samarbetar dessutom med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education avseende utbildning och certifiering av svenska finansanalytiker. Huvudsamarbetet sker runt programmet Diplomutbildning för finansanalytiker som berättigar till den svenska auktorisationen AFA (Auktoriserad Finansanalytiker). Diplomutbildningen har dessutom godkänts som underlag för den europeiska CEFA-examen tillsammans med godkänt Swedsec-test. Den som genomgått Diplomutbildningen med godkänt resultat samt klarat av Swedsecs licensieringstest blir även tilldelad CEFA (Certified European Financial Analyst).

SFF håller också kontinuerlig kontakt med de nordiska systerorganisationerna för att tillvarata de nordiska finansanalytikernas intressen i förhållande till medlemmar, myndigheter och andra intresseorganisationer.


Våra samarbetspartners

EFFAS
effas.net

Norske Finansanalytikeres Forening
finansanalytiker.no

Den Danske Finansanalytikerforening
cfa.dk