Internationellt

Sveriges Finansanalytikers Förening är medlem i den europeiska finansanalytikerfederationen EFFAS (The European Federation of Financial Analysts Societies).

SFF håller också kontinuerlig kontakt med de nordiska systerorganisationerna för att tillvarata de nordiska finansanalytikernas intressen i förhållande till medlemmar, myndigheter och andra intresseorganisationer.


Våra samarbetspartners

EFFAS
effas.net

Norske Finansanalytikeres Forening
finansanalytiker.no