Utbildningar och samarbeten

SFF genomför utbildningar tillsammans med ett antal olika samarbetspartners sedan lång tid tillbaka för att säkerställa en god kvalitet och inriktning på utbildningarna.

Diplomutbildning för finansanalytiker

Handelshögskolans i Stockholms diplomutbildning för finansanalytiker.

Diplomutbildning för finansanalytiker

CESGA-programme

En europeisk webbaserad hållbarhetsutbildning för finansanalytiker i samarbete med EFFAS.

CESGA Programme

Vår bok

SFF:s bok kring företagsvärdering, analys och nyckeltal är det ledande verket inom området på svenska språket.

Köp vår bok