CIRO – Certified Investor Relations Officer

Med växande regelverk, ökad internationalisering och större krav på börsnoterade företag är behovet av kompetens inom Investor Relations idag allt större.

IR-rollen är mångsidig och kräver förutom erfarenhet inom kommunikation, krishantering och mediakontakter även en stabil finansiell kunskapsnivå. Med syfte att skapa en kvalitetsstämpel inom IR har därför SIRA tagit fram certifieringen CIRO – Certified Investor Relations Officer.

För att erhålla titeln CIRO ska man ha högskoleexamen, dokumenterad erfarenhet av krishantering och medieträning. Till detta ska man genomgått programmet “Företagsvärdering – analys, värdering och beslut” på Handelshögskolan i Stockholm samt NASDAQ OMX utbildning för styrelse och ledande befattningshavare kring börsrelaterade frågeställningar. Certifieringen med tillhörande diplom är kostnadsfri men är villkorad ett medlemskap i SFF/SIRA.

Har du frågor?

Dina frågor kring dokumentation och dylikt kan ställas till SFF:s kansli.

SFF:s Kansli
kansliet@finansanalytiker.se