CIRO – Certified Investor Relations Officer

Med växande regelverk, ökad internationalisering och större krav på börsnoterade företag är behovet av kompetens inom Investor Relations idag allt större.

IR-rollen är mångsidig och kräver förutom erfarenhet inom kommunikation, krishantering och mediakontakter även en stabil finansiell kunskapsnivå. Med syfte att skapa en kvalitetsstämpel inom IR har därför SIRA tagit fram certifieringen CIRO – Certified Investor Relations Officer.

För att erhålla titeln CIRO ska man genomgått programmet “Företagsvärdering” på Handelshögskolan i Stockholm samt NASDAQ Stockholms utbildning för styrelse och ledande befattningshavare kring börsrelaterade frågeställningar. Till detta ska man ha högskoleexamen, dokumenterad erfarenhet av krishantering och medieträning. Certifieringen med tillhörande diplom är kostnadsfri men är villkorad ett medlemskap i SFF/SIRA.

För närvarande finns det ett 30-tal med titeln CIRO i Sverige – men förhoppningen är att vi inom en inte alltför avlägsen framtid ska passera gränsen 50.

Har du frågor?

Ytterligare frågor kring CIRO kan ställas till SFF:s generalsekreterare Nils Liliedahl nils@finansanalytiker.se