Om SIRA

SIRA bevakar IR-frågor och initierar aktiviteter. Vill du att SIRA ska belysa något ämne eller har IR-relaterade frågor? Du som medlem i SFF är välkommen att höra av dig till någon av nedanstående medlemmar.

Gå med i vår grupp på LinkedIn
SIRA – Swedish IR Association

Historik

Branschföreningen SIRA grundades 1995 med syfte att befrämja Investor Relationsverksamheten, dess funktion och betydelse. Verksamheten har sedan starten bestått i att arrangera möten och konferenser, utbyta erfarenheter och verka som en neutral plattform för personer som arbetar inom branschen. Under 2012 införlivades SIRA i SFF (Sveriges Finansanalytikers Förening) och är numer en undergrupp inom SFF. Verksamhet, mål och namn är desamma och har inte påverkats av samgåendet.


Gruppens arbetande styrelse

Ann-Sofi Jönsson
Munters AB
ann-sofi.jonsson@munters.se

Daniel Althoff
Atlas Copco
daniel.althoff@atlascopco.com

Pernilla Grennfelt
Cord Communications
pernilla.grennfelt@cordcom.com

Jacob Broberg
Electrolux Professional
jacob.broberg@electroluxprofessional.com