SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

För finansanalytiker

SFF är föreningen för finansanalytiker som är verksamma, med kvalificerad finansiell analys, på den svenska kapitalmarknaden. Föreningens viktigaste mål är att erbjuda medlemmar möjligheter att vidmakthålla, vidareutveckla och bredda sin kompetens, och att verka för att upprätthålla en hög etisk standard.

Ytterligare mål är att höja kvaliteten på beslutsunderlag och information för att förbättra marknadernas effektivitet och att främja internationellt utbyte och harmonisering.

Välkommen till SFF
Nils Liliedahl
Generalsekreterare

För dig som arbetar professionellt med finansiell analys, kapitalförvaltning eller Investor Relations.

Nils Liliedahl

Vi i styrelsen

Styrelsens representanter är tillsatta utifrån en bred erfarhetsbakgrund och ska ta tillvara medlemmarnas intressen genom att styra SFF:s ledning och verksamhet.

Ordförande i SFF är Peter Malmqvist (EQR) och övriga styrelseledamöter är Oscar Stjerngren (Danske Bank), Hans Ek (SEB), Elisabeth Adebäck (Nordea), Ann-Sofi Jönsson (SAAB), Camilla Robinson Seippel (Swedbank), Per Åkerlind (SEK) och Omid Ghanei (Altor).

Välkommen till SFF
Styrelsen

SFF:s styrelse

Speciallunch e-krona: Eva Julin, Riksbanken den 19 maj kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Speciallunch e-krona: Eva Julin, Riksbanken den 19 maj kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Sverige är ett av de länder där användningen av kontanter minskar i snabbast takt. Eva Julin som är ansvarig för Riksbankens projekt kring e-kronor kommer till SFF och redogör för vilka olika frågeställningar som man måste ta hänsyn till vid en eventuell övergång till e-krona. Går det att tänka sig ett helt kontantfritt samhälle i framtiden? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: fredagen den 19 maj 2017, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch Brexit: Jeremy Browne, City of London’s Special EU Representative torsdage den 4 maj kl. 12.00 – 13.30 på IVA

Speciallunch Brexit: Jeremy Browne, City of London’s Special EU Representative torsdage den 4 maj kl. 12.00 – 13.30 på IVA

Den brittiska ambassaden i Stockholm och SFF välkomnar Jeremy Browne som är ”City of London’s Special Representative for the EU”. Han kommer att ge sin bild av hur Brexit kommer att påverka London som Europas finansiella huvudstad samt hur de svensk-brittiska relationerna kan komma påverkas av britternas EU-utträde. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: torsdagen den 4 maj 2017, kl. 12:00 – 13:30

Plats: IVA, Grev Turegatan 16

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch förvaltning: Richard Gröttheim, VD AP7 onsdagen den 3 maj kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Speciallunch förvaltning: Richard Gröttheim, VD AP7 onsdagen den 3 maj kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Richard Gröttheim, VD på AP7 kommer till SFF och berättar om hur fonden arbetar långsiktigt med att fortsätta vara ett konkurrenskraftigt premiepensionsalternativ för ”icke-väljarna”. Vilka är de största och mest aktuella frågeställningarna för närvarande? Hur tacklar man frågor kring hållbarhet utan att tumma på kraven på avkastning? Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: onsdagen den 3 maj 2017, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

+Fler evenemang

Finforum 2016 med "Bästa redovisning 2015"

2016-11-23

Finforum 2016

Under Finforumdagen den 22 nov 2016 presenterades vinnarna i 2015 år tävling “Bästa redovisning”

Large Cap: Castellum

Mid Cap: Hoist Finance

Small Cap: Swedol

Här finner ni årets broschyr “Bästa redovisning 2015

 

 

 

 

Kallelse till Årsmöte i SFF den 20 okt 2016 kl. 16.00 - 17.00

2016-09-29

Årsmöte 2016

Sveriges Finansanalytikers Förening

Tidpunkt: torsdagen den 20 oktober 2016, kl. 16:00 – 17:00

 

Lokal: Nybrogatan 34, plan 2

Förslag till dagordning:

 

§  1  Årsmötets öppnande

§  2  Val av mötesordförande

§  3  Val av mötessekreterare

§  4  Val av två justeringspersoner

§  5  Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

§  6  Fastställande av dagordning

§  7  Framläggande av årsredovisning i SFF samt SFSAB (2015/2016)

§  8  Revisorernas berättelse

§  9  Fastställande av resultat- och balansräkning i SFF och SFSAB (2015/2016)

§10  Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

§11  Beslut om medlems- och serviceavgift för året 2016/2017

§12  Val av styrelse och dess ordförande

§13  Val av revisorer

§14  Val av valberedning

§15  Övriga frågor

§16  Avslutande

 

Nominering nyval styrelseledamöter:

- Ann-Sofi Jönsson

- Elisabeth Adebäck

 

Förslag till omval av revisor SFF och SFSAB:

- Hummelkläppen i Stockholm AB, Ingrid Svedin

Förslag till omval av lekmannarevisor i SFF:

- P.O Öst

Fullständiga redovisningshandlingar finns tillgängliga via följande länkar Årsredovisning SFSAB och Årsredovisning SFF eller kan beställas via SFF:s kansli (nils@finansanalytiker.se).

Stockholm den 26 september 2016

SFF:s ordförande Peter Malmqvist om att det aldrig har varit svårare att jobba på kapitalmarknaden - ”Ta med en icke-medlem på en SFF-lunch i vår"

2016-03-21

 

SFF:s ordförande Peter Malmqvist om att det aldrig har varit svårare att jobba på kapitalmarknaden”Ta med en icke-medlem på en SFF-lunch i vår” 

Jag vet inte om det är en fördel eller belastning att ha upplevt både femhundra procents styrränta och minus en halv procent, men det var lättare att vara analytiker med femhundra procent. Då visste alla att räntan måste ner. Frågan var bara när. Idag, däremot, tror många på ultralåga räntor under lång tid framöver. Det strular till värderingsmodellerna.

Förr i tiden fanns ingen insiderlagstiftning. Att punktmarkera VD, marknadschefer och andra viktiga personer var därför en självklar placeringsstrategi. Dessutom var årets enda delårsrapport lövtunn och prognosjämförelser helt okända. Delårsvinsten var därtill mer en indikation på utvecklingen, tills dess att årsredovisningen damp ner i april. Då fick vi detaljerna. Och i maj gick alla på bolagsstämmorna för att få höra VD prata om starten på året. Då var det lätt för analytikern att skjuta till mervärde.

Förr i tiden steg huspriserna i takt med inflationen. Det var enkelt. Idag stiger de långt mycket mer än inflationen. Inte så enkelt. Förr i tiden var det lastbilar, tidningspapper och telefonväxlar som byggde värden. Idag är det ”internet of things” och spelbolag som skapar värden, och det långt innan någon sett en enda vinstkrona.  Och nog var det lättare förr när Kina var en miljard utfattiga Maoister. Idag är de 1,2 miljarder kommunistiska kapitalister och är motorn i världsekonomin.

Det har aldrig varit svårare att jobba på kapitalmarknaden. Därför är vi i styrelsen inte nöjda med att föreningen inte växer. Det är visserligen inte nödvändigt, för pengar har vi och det är fullt på de flesta aktiviteterna. Dessutom är vi en av de största föreningarna i Europa. Men vi vet också att det finns många fler än våra drygt tusen medlemmar som behöver det vi har att erbjuda – kontakter, kunskapsspridning och koll på nya trender.

Fram till midsommar gör vi därför en reklamkampanj med syfte att öka medlemsantalet något, men på vårt eget sätt och med luncherna i fokus. Som medlem har du därför möjlighet att kostnadsfritt ta med en icke-medlem för att visa vårt erbjudande – och vi lovar att inte mailbomba personen efteråt.

Följande specialluncher är inplanerade under våren 2016, alla kl. 12.00 – 13.30 på Anglais – beakta att ändringar kan komma att ske. Inbjudningarna går som vanligt ut cirka en månad innan respektive lunch.

  • Förvaltning: Alexander Ineichen den 21 april
  • Private Equity: Fredrik Strömholm och Sören Mellstig den 25 april
  • Kommunikation och 5G: Peter Persson, Ericsson den 10 maj
  • Förvaltning: Gustav Karner, Nobelstiftelsen den 20 maj
  • Finansiell rapportering: BlackRock den 24 maj
  • Redovisning intäkter: Mikael Scheja (PwC) och Susanne Nordh (Atlas) den 3 juni

Ta chansen att få föreningen att växa!

Peter Malmqvist
Ordförande

God jul och gott nytt år

2015-12-16

SFF önskar alla medlemmar en god jul och ett gott nytt år !

Trelleborg, Haldex och Rottneros prisas för bästa redovisning

2015-11-25

Priserna för Bästa Redovisningen delades ut i samband med Finforums årliga seminarium på onsdagen. Trelleborg, Haldex och Rottneros presterade de bästa årsredovisningarna bland de noterade bolagen 2014.

Vinnare i klassen Large Cap är Trelleborg som enligt juryn har lyckats prestera en jämn och mycket bra årsredovisning utan några egentliga dalar. Trelleborg är ett föredöme för alla med ambition att lyfta sin information till en ny nivå.
- Ett mål var att gå tillbaka till den grundläggande beskrivning av bolaget och det var roligt att det uppmärksammades, säger Karin Larsson VP Media Relations Trelleborg

Vinnare i klassen Mid Cap är Haldex, som har gjort en genomgående intressant årsredovisning, rakt på sak och utan överdrifter eller onödiga floskler. En mycket värdig segrare enligt juryn.
- Vi är stolta såklart över det här priset det är ett bevis på det stora jobb vi lagt ner, Catharina Paulcén, Senior Vice President, Corporate Communications Haldex.

Vinnare i klassen Small Cap är Rottneros, som har gjort en årsredovisning med kortfattade och välskrivna texter, relevanta bildval och diagram liksom pedagogiska illustrationer. En årsredovisning som skulle klara sig mycket väl i klasserna för större bolag enligt juryn.

- Utmärkelsen är en tydlig kvalitetsmärkning av vår årsredovisning som vi såklart är mycket stolta över. Vi driver ett förbättringsprogram för att utveckla vår externa kommunikation. Priset ser vi som ett kvitto på att våra ansträngningar har gett resultat, säger Krister Lindgren, CFO på Rottneros.

Tävlingen Bästa Redovisningen arrangeras varje år i syfte att stimulera företag att förbättra och utveckla sin externa kommunikation. Juryn har i år sammanträtt för femtionde gången och har bedömt samtliga årsredovisningar från svenska aktiebolag noterade på Nasdaq Stockholm på listorna stora bolag (Large Cap), medelstora bolag (Mid Cap) och små bolag (Small Cap).

Juryn har som grund för sin bedömning bland annat utgått från såväl djupgående och relevanta finansiella fakta som tydlighet, transparens, disposition, pedagogik, och utformning. De bolag som prisas för 2014 års redovisning har alla på olika sätt lyckats både beskriva sin verksamhet som också påvisat risker och möjligheter i allt från skatter och kassaflöden till hållbarhetsfrågor.

Juryn har letts av Nils Liliedahl från Sveriges Finansanalytikers Förening som ordförande, och övriga ledamöter har varit Anders Haskel, fristående analytiker och journalist, Pontus Herin, journalist och Annica Gerentz, kommunikationsdirektör Södra.

Arrangörer för Finforum och priset Bästa Redovisningen är Nasdaq, Sveriges Finansanalytikers Förening, FAR och Sveriges Kommunikatörer.

För mer information kontakta:
Nils Liliedahl, Generalsekreterare SFF på nils@finansanalytiker.se eller 0708113475

Broschyren Bästa redovisning 2014

+Fler nyheter
Tidigare evenemang 2016-2017

2017-04-06 Speciallunch redovisning och finansiell information: Pernilla Lundqvist, EY torsdagen den 6 april kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2017-03-29 Speciallunch i Malmö om MAR och Bästa Redovisning: Erik Sjöman, Vinge och Nils Liliedahl, SFF onsdagen den 29 mars mars kl. 11.30 – 13.45 på Scandic Stortorget

2017-03-28 Speciallunch Gröna obligationer: Lillian Georgopoulou, London Stock Exchange tisdagen den 28 mars kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2017-03-13 Speciallunch MAR och insiderbestämmelser: Magnus Schmauch, Finansinspektionen måndagen den 13 mars kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2017-03-10 Speciallunch banker: Hans Lindberg, VD Bankföreningen fredagen den 10 mars kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2017-02-17 Speciallunch finansiell statistik: Monica Nelson Edberg, chefsekonom SCB fredagen den 17 feb kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2017-01-20 Speciallunch hållbar förvaltning: Lena Hök, hållbarhetschef Skandia, fredagen den 20 januari 2017 kl. 12.00 – 13.30

2016-12-08 Speciallunch algoritmisk handel: Claes-Henrik Julander torsdagen den 8 dec kl. 12.00 - 13.30

2016-12-05 Speciallunch förvaltning, smarta Beta och faktorinvesteringar: Sebastian Ceria, Axioma måndagen den 5 dec kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2016-11-25 SFF-lunch: Vice riksbankschef Cecilia Skingsley fredagen den 25 november kl. 12.00 - 13.30 på Anglais

2016-11-22 Finforum den 22 nov 2016 kl. 08.30-14.15 på börsen - "En hållbar Finansmarknad"

2016-11-11 Speciallunch ansvarsfulla investeringar: Ruth Brännvall, Impact Invest, fredagen den 11 nov kl. 12.00 – 13.30 på Angalis

2016-10-28 Speciallunch penningpolitik och helikopterpengar: Robert Bergqvist, SEB fredagen den 28 okt kl. 12.00 - 13.30 på Anglais

2016-10-07 SFF-lunch: Generaldirektör Erik Thedéen, Finansinspektionen fredagen den 7 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2016-09-23 Speciallunch penningpolitik i praktiken: Per Kvarnström, Riksbanken fredagen den 23 sep kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2016-09-12 Speciallunch dolda risker i förvaltning: Rikard Lundgren, måndagen den 12 sep kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2016-09-02 Speciallunch FI och hushållens skuldsättning: Chefsekonom Henrik Braconier, Finansinspektionen fredagen den 2 sep kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2016-08-26 Speciallunch skatter och hållbarhet: Generaldirektör Ingemar Hansson, Skatteverket fredagen den 26 aug kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2016-08-17 Speciallunch banker och finansiell stabilitet: Riksgäldsdirektör Hans Lindblad onsdagen den 17 aug kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2016-07-08 EFFAS sommarskola 2016 den 6-8 juli 2016 - fullständigt program

2016-06-16 Speciallunch ny insiderlagstiftning: Anders Ackebo, Setterwalls torsdagen den 16 juni kl. 12.00 – 13.15 på Anglais

2016-06-03 Speciallunch redovisning och Intäkter: Mikael Scheja, PwC och Susanne Nordh, Atlas Copco den 3 juni kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2016-05-26 Japan, Abenomics och globaliseringens effekter: Takumi Shibata, CEO Nikko Asset Management den 26 maj kl. 12.30–14.00 på IVA

2016-05-24 Speciallunch långsiktig förvaltning: Amra Balic, BlackRock tisdagen den 24 maj kl. 12.00 - 13.30 på Anglais

2016-05-20 Speciallunch förvaltning: Gustav Karner, Nobelstiftelsen fredagen den 20 maj kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2016-05-10 Speciallunch digitaliseringens effekter och 5G: Peter Persson, Ericsson tisdagen den 10 maj 2016 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2016-04-25 Speciallunch Private Equity – bolagsstyrning och utveckling : Fredrik Strömholm och Sören Mellstig måndagen den 25 april kl. 12.00 - 13.30 på Anglais

2016-04-21 Speciallunch förvaltning: Alexander Ineichen torsdagen den 21 april kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2016-04-15 Handelshögskolan i Stockholm Executive Education inom finansområdet: Torbjörn Sällström och Johan Nordlund fredagen den 15 april 2016 kl. 12.00 - 13.15

2016-03-08 Speciallunch Kina: Frédéric Cho tisdagen den 8 mars kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2016-02-16 Finansmarknadsminister Per Bolund tisdagen den 16 feb 2016 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2016-02-05 Speciallunch ekonomijournalistik: SvD:s Andreas Cervenka, Patricia Hedelius och Joel Dahlberg fredagen den 5 feb kl. 12.00 – 13.30 på Anglais - FULLTECKNAD

2016-01-28 VD-lunch: Rickard Gustafsson, SAS torsdagen den 28 jan 2016 kl. 12.00 - 13.30 på Anglais

2016-01-15 Speciallunch om analys av risker och riskpremier: Dr. Bo Nordlund och Dr. Tomas Ries fredagen den 15 jan 2016 kl. 12.00 – 14.00 på Anglais

Tidigare evenemang 2014-2015

2015-12-16 Speciallunch hållbara investeringar: Ossian Ekdahl, ordförande Etikrådet den 16 dec kl. 12.00 – 13.30 på Anglais FULLTECKNAD

2015-12-08 Speciallunch om rekrytering av ledande befattningshavare: Fredrik Hillelson, Novare tisdagen den 8 dec kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2015-11-25 Finforum 2015 den 25 nov 2015 – Bättre bolagsstyrning, Nasdaq, Tullvaktsvägen 15, Stockholm

2015-11-13 Speciallunch SIRA "IR on the web": Svetlana Sabelfeld, Handelhögskolan i GBG fredagen den 13 november kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2015-11-11 SFF-lunch i Malmö om kvartalsrapporter och nya informationskrav på aktiemarknaden. Peter Malmqvist och Nils Liliedahl onsdagen den 11 november kl. 12.00 – 14.00 på Scandic Stortorget Malmö

2015-11-02 Hållbara investeringar inom Hedgefonder, Private Equity och Gröna obligationer. Måndagen den 2 november kl. 13.00 - 16.00 på Anglais

2015-10-23 Speciallunch SIRA: Steve Kelly, Lars Östlund och ExtelKaarlo Airaxin, Kepler Chevreux, fredagen den 23 oktober 2015 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2015-10-19 Speciallunch hedgefonder: Mark Everitt, BlackRock måndagen den 19 oktober kl. 12.00 – 13.30 på IVA

2015-10-06 Speciallunch redovisning och värdering: Ek. dr Hanna Setterberg tisdagen den 6 oktober 2015, kl. 12:00 - 13:30 på Anglais

2015-09-21 Kallelse till SFF:s årsmöte 2015 den 13 oktober kl. 16.00 - 17.00 med redovisningshandlingar

2015-09-18 Speciallunch om börsens psykologi: Lars-Erik Boström, fredagen den 18 september 2015 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2015-08-28 Small Cap-förmiddag: fredagen den 28 Aug 07.30-11.00

2015-08-21 Speciallunch hållbarhet och C02: VD Mats Andersson, Fjärde AP-fonden fredagen den 21 augusti 2015 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2015-07-08 EFFAS sommarskola den 8 - 10 juli 2015

2015-06-04 De globala kreditmarknaderna: Mike McGonigle och Justin Gerberaux , T. Rowe Price torsdagen den 4 juni kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2015-05-26 Bolagspresentationer tisdagen den 26 maj 2015 kl. 08.00 – 11.40, Hightechbuilding Sveavägen 19, 17

2015-05-22 Kvartalsrapporter och nya informationskrav på aktiemarknaden: SFF:s Peter Malmqvist och Nils Liliedahl fredagen den 22 maj kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2015-05-12 Hedgefonder: Robert Mullane, Goldman Sachs tisdagen den 12 maj 2015, kl. 12.00 - 13.30 på Anglais

2015-05-04 Speciallunch hållbarhet: Biörn Riese och Emma Ihre, Mannheimer Swartling måndagen den 4 maj 2015, kl. 12.00 - 13.30 på Anglais

2015-04-14 Speciallunch bolagsstyrning: Michael Treschow, Unilever tisdagen den 14 april 2015 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2015-03-25 Speciallunch hållbara investeringar: Sasja Beslik, Nordea onsdagen den 25 mars 2015 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2015-03-12 Speciallunch SIRA och vinstvarningar: Erik Sjöman, Vinge och Partik Hellgren, Nasdaq, torsdagen den 12 mars 2015, kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2015-02-12 Speciallunch Bolagsstyrning: Nasdaqs ordförande Börje Ekholm, 12 februari 2015

2015-01-19 Speciallunch kring ”Avkastningskravet”: SFFs företagsvärderingsgrupp måndagen den 19 jan 2015 kl. 12.00 - 14.00 på Anglais

2015-01-15 Specialseminarium, Hållbarhet och Kreditmarknad: Gröna obligationer, torsdagen den 15 jan kl. 15.00 – 17.00, hos Hallvarsson & Halvarsson, Sveavägen 20

2014-12-11 Speciallunch kassaflödesvärdering: SFF:s ordförande Peter Malmqvist torsdagen den 11 dec kl. 12.00 - 14.00 på Anglais

2014-11-27 Speciallunch börs och Asien: Singapore Exchange VD Magnus Böcker, torsdagen den 27 nov kl. 12.00 – 13.30 på IVA

2014-11-26 Finforum den 26 november på IVA

2014-11-12 Speciallunch SIRA och årsredovisningar: Reg Pauffley, Annual Report on Annual Reports, onsdagen den 12 nov kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-11-10 Speciallunch bolagsstyrning: Fd statssekreterare Erik Thedéen måndagen den 10 nov kl. 11.30 – 13.00 på Anglais

2014-10-15 Speciallunch risk och försäkring: Philipp Keller, Head of Financial Risk Management Department, Deloitte, onsdagen den 15 oktober kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-10-02 Speciallunch förvaltning: ”Allokering av kapital i en lågräntemiljö” Charles Gave, GaveKal Research torsdagen den 2 oktober kl. 12:00 -13.30 på Anglais

2014-09-18 Kallelse och redovisningshandlingar inför årsmötet den 9 okt kl.17.00 - 18.00, Nybrogatan 6 (OBS ny lokal)

2014-08-21 SFF-lunch: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnicks augustital den 21 aug kl. 11.30 - 13.00 på IVA

2014-06-09 SFF-lunch kring finansiell rapportering: Handelshögskolans Anja och Tomas Hjelström samt Ebba Sjögren måndagen den 9 juni kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-05-27 Nya betalmodeller för aktieanalys (CSA) och kommande regler gällande transparens på Företagsobligationsmarknaden den 27 maj kl. 12.00-14.00 på IVA

2014-05-16 Utbildning i "Attribution" och "Performance" den 15-16 maj 2014

2014-04-23 Speciallunch företagskrediter: Andreas Kindahl, Standard & Poor’s onsdagen den 23 april kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-03-21 EU och regleringar inom finanssektorn: Gunnar Hökmark, ledamot av Europaparlamentet fredagen den 21 mars på kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-03-13 VD-lunch: Carl Rosén, Aktiespararna torsdagen den 13 mars kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-03-12 Speciallunch Risk: Alex Lurye och Fabian Blohm, Citadel onsdagen den 12 mars 2014 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-03-06 Hållbarhetsfrågor (ESG) för finansanalytiker, förvaltare och IR torsdagen den 6 mars 2014 kl. 13.00 - 16.00 på Anglais

2014-02-20 EXTRA: Norges Finansminister Siv Jensen den 20 feb kl. 12.00 - 13.30

2014-02-10 Speciallunch IFRS: Peter Malmqvist, måndagen den 10 februari kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-01-29 Börsens program för ett bättre noteringsklimat: VD Magnus Billing och noteringschef Adam Kostyál onsdagen den 29 januari 2014 kl. 12.00 – 14.00 på Anglais

Tidigare evenemang 2012-2013

2013-12-10 VD-lunch: Johan Karlström, Skanska tisdagen den 10 dec kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2013-11-27 Speciallunch kring alternativa beta: Tom Leak, Deutsche Bank och Peter Emmevid, AP1 den 27 nov kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2013-11-22 GIPS I PRAKTIKEN - fredagen den 22 november 2013 kl. 13.00-16.00 på Anglais

2013-10-18 Finansmarknadsminister Peter Norman, fredagen den 18 oktober kl. 12.00 - 13.30 på IVA

2013-10-10 SFF-mingel torsdagen den 10 oktober kl. 17.00 - 19.00.

2013-10-10 Årsmöte i SFF den 10 oktober 2013 kl. 15.00 - 16.30

2013-10-07 VD-lunch: Conni Jonsson, EQT måndagen den 7 oktober 2013 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2013-10-03 Finforum den 3 oktober kl. 08.30 - 16.30 på IVA

2013-10-02 Fastighetsseminarium den 2 oktober 2013 kl. 13.00 - 16.15 på Anglais

2013-09-11 Speciallunch CR och SIRA: John Howchin, Generalsekreterare Etikrådet onsdagen den 11 september kl. 12.00 – 13.30 på Anglias

2013-08-26 Björn Wahlroos, ordförande i Sampo och Nordea måndagen den 26 augusti kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2013-06-13 Lansering ”Finansanalytikernas rekommendationer 2013” torsdagen den 13 juni kl. 12.00 – 14.00 på Anglais

2013-05-20 VD-lunch: Conni Jonsson, EQT måndagen den 20 maj 2013 kl. 12.00 – 13.30 (INSTÄLLD)

2013-05-07 Specialunch: Commisson Sharing Agreement

2013-04-26 Guld- och råvarulunch: Torbjörn Iwarson, SEB

2013-04-15 Kortutbildning Företagsobligationer

2013-03-12 VD-lunch: Thomas Östros

2013-02-22 VD-lunch Pär Boman, Handelsbanken

2013-02-06 Speciallunch företagsobligationer: Bente A. Landsnes, Oslo börs

2013-01-17 VD-lunch Susanna Campbell, Ratos

2012-12-12 Speciallunch SIRA och årsredovisningar: Nils Liliedahl, SFF

2012-12-04 Finforum

2012-11-16 Speciallunch företagsobligationer: Olof Manner, Öhman

2012-11-09 ESG-utbildning för analytiker, förvaltare och IR

2012-11-07 CR-lunch kring storbankernas kreditgivning

2012-10-25 Magdalena Andersson (S)

2012-10-10 Årsmöte SFF

2012-10-08 Extrainsatt speciallunch företagsobligationer: Louis Landeman, Danske

2012-10-02 GIPS-utbildning för säljare

2012-09-12 Speciallunch företagsobligationer: Louis Landeman, Danske

2012-06-13 Speciallunch riskkapital: Magnus Lindquist Triton

2012-05-25 Speciallunch företagsobligationer: Ragnar Sjoner och Mikael Kubu

2012-05-22 Lunch med Riksgäldschefen Bo Lundgren

2012-05-11 Kapitalmarknadslunch CR med SCA, Ratos och Boliden

2012-05-07 Speciallunch Kina: Fredrik Ektander, SEB

2012-05-02 Lunch med konsernsjef Rune Bjerke, DNB

2012-04-24 Speciallunch fastigheter: Per Alexandersson och Bo Nordlund

2012-04-24 Halvdagsutbildning i GIPS

2012-04-18 Speciallunch förvaltning: Charles Gave

2012-03-27 Speciallunch förvaltning, Rikard Lundgren

2012-03-20 Speciallunch värdering, Hanna Setterberg och Peter Malmqvist

2012-02-23 VD-lunch Ronnie Leten, Atlas Copco

2012-02-16 Speciallunch förvaltning, Knut Kjaer

2012-01-19 Speciallunch "Eurokrisen", Torbjörn Becker

Tidigare evenemang 2010-2011

2011-12-14 Speciallunch kreditmarknad, Eirik Winter

2011-12-06 Finforum

2011-11-30 Small & Mid-cap dagar

2011-10-26 VD-lunch Jan Carlson, Autoliv

2011-10-12 Årsstämma i SFF

2011-09-21 VD-lunch Michael Wolf, Swedbank

2011-09-14 Riskkapitallunch Per Strömberg

2011-09-01 Release-lunch SFF:s rekommendationer 2011

2011-06-09 IFRS-lunch med Rolf Rundfelt och Peter Malmqvist

2011-05-26 CR-lunch med SSAB, SCA och Axfood

2011-05-24 Small & Mid Cap-seminarium

2011-05-13 Speciallunch råvaror, Magnus Ericsson RMG

2011-04-29 Speciallunch Fastigheter, Per Alexandersson

2011-04-27 GIPS-seminarium, Carl Bacon

2011-04-12 VD-lunch Jens Henriksson, Stockholmsbörsen

2011-04-06 Speciallunch HQ Bank, Per Håkansson, FI

2011-03-18 VD-lunch Magnus Yngen, Husqvarna

2011-02-22 VD-lunch Olof Neiglick, Burgundy

2011-02-09 VD-lunch Keith McLoughlin, Electrolux

2011-02-01 Lunch med Riksbankchefen Stefan Ingves

2010-12-07 Finforum

2010-11-30 Industri & Råvarulunch

2010-11-19 VD-lunch Leif Johansson

2010-11-12 VD-lunch Mia Brunell Livfors

2010-11-11 Health Care-lunch

2010-11-10 VD-lunch Christian Clausen